Fundusz Alimentacyjny 2021. Korzystanie ze świadczeń - Ewa Tomaszewska

Fundusz Alimentacyjny 2021. Korzystanie ze świadczeń

Ewa Tomaszewska

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-899-0
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono istotę obowiązku alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz możliwość podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego wprowadzonych ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wskazano zmiany w działalności funduszu alimentacyjnego w związku z pandemią choroby SARS–Cov–2, która spowodowała konieczność dostosowania rozwiązań prawnych do obowiązujących obecnie warunków społecznych i gospodarczych, m.in.:
1) wprowadzenia systemu „złotówka za złotówkę”,
2) podwyższenia progu dochodowego na osobę w rodzinie do 900 zł,
3) rozszerzenia katalogu dochodu utraconego.

Ponadto przedstawiono praktyczne zastosowanie regulacji zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z zakresu obowiązku alimentacyjnego, odwołano się przy tym do najnowszego orzecznictwa z jednoczesnym przywołaniem doktryny prawa.

Przybliżono również zagadnienia międzynarodowe dotyczące uprawnień organu przyznającego świadczenia z funduszu, w szczególności prawa do rewindykacji świadczenia alimentacyjnego z zagranicy.

Adresaci:

Publikacja zainteresuje zarówno profesjonalnych pełnomocników: adwokatów, radców prawnych , jak i pracowników pomocy społecznej obsługujących fundusz alimentacyjny. Poza tym będzie praktycznym przewodnikiem po zmianach przepisów prawnych nie tylko dla wierzycieli, lecz także dla dłużników alimentacyjnych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Obowiązek alimentacyjny w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | str. 17
1. Treść obowiązku alimentacyjnego | str. 17
2. Krąg zobowiązanych do wypłaty alimentów | str. 20
3. Realizacja obowiązku alimentacyjnego | str. 22
3.1. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka | str. 22
3.2. Świadczenie alimentacyjne na rzecz uprawnionego będącego w niedostatku | str. 24
3.3. Wysokość alimentów a inne świadczenia | str. 26

Rozdział II
Powództwo o alimenty w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego | str. 29
1. Właściwość sądu | str. 29
2. Legitymacja procesowa do wniesienia powództwa alimentacyjnego | str. 31
2.1. Ustalenie obowiązku alimentacyjnego w pozwie rozwodowym oraz o orzeczenie separacji | str. 32
2.2. Ustalenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz pozamałżeńskiego dziecka | str. 33
2.3. Zmiana stosunku a zmniejszenie/zwiększenie/ ustanie obowiązku alimentacyjnego | str. 35
3. Pozew o alimenty – wymogi formalne | str. 36
4. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 38
5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych z zagranicy | str. 43

Rozdział III
Konstytucja RP | str. 47

Rozdział IV
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | str. 49
1. Zakres przedmiotowy ustawy (art. 1)  | str. 49
2. Zakres podmiotowy ustawy (art. 1a)  | str. 51
3. Omówienie kluczowych definicji ustawowych (art. 2)  | str. 55
3.1. Bezskuteczność egzekucji | str. 55
3.2. Strony obowiązku alimentacyjnego a wypłata świadczenia | str. 57
3.3. Dochód – uzyskanie a utrata dochodu | str. 60
4. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3)  | str. 65
5. Wywiad alimentacyjny (art. 4)  | str. 67
6. Postępowanie organu wobec dłużnika (art. 5 i 6)  | str. 69
7. Postępowanie w przypadku kolejnego wniosku dotyczącego tego samego dłużnika alimentacyjnego (art. 5a)  | str. 74
8. Wytoczenie powództwa wobec dłużnika alimentacyjnego i przesłanie orzeczenia alimentacyjnego przez sąd (art. 7 oraz 8 i 8b)  | str. 75
9. Dyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego a Krajowy Rejestr Zadłużonych (art. 8a i 8c)  | str. 78
10. Postępowanie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (art. 8d)  | str. 81
11. Uprawnieni do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego (art. 9)  | str. 83
12. Wysokość świadczenia wypłacanego przez fundusz alimentacyjny (art. 10 i 14)  | str. 89
13. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 11)  | str. 91
14. Organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 12)  | str. 92
15. Warunki formalne wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 15)  | str. 93
16. Pozyskiwanie danych przez organ właściwy wierzyciela (art. 15a)  | str. 97
17. Okres świadczeniowy (art. 18)  | str. 97
18. Zmiana okoliczności, od których zależy prawo do świadczeń (art. 19)  | str. 99
19. Wypłaty z funduszu alimentacyjnego (art. 20)  | str. 100
20. Wstrzymanie wypłat z funduszu alimentacyjnego (art. 21)  | str. 102
21. Gromadzenie i zabezpieczenie danych osobowych (art. 22 i 22a)  | str. 104
22. Nienależnie pobrane świadczenie (art. 23 i 23a)  | str. 105
23. Uchylenie lub zmiana decyzji organu o wypłacie świadczenia z funduszu jako decyzja suwerenna organu (art. 24)  | str. 108
24. Odpowiednie stosowanie przepisów (art. 25)  | str. 110
25. Egzekucja świadczenia wypłaconego z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego (art. 26 i 27) | str.  111
26. Zaspokojenie należności od zobowiązanego (art. 28) | str. 115
27. Wpływ zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego orzeczonego przez sąd na wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego (art. 29)  | str. 118
28. Umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 30 i 30a)  | str. 120
29. Finansowanie realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 31)  | str. 122

Rozdział V
Przestępstwo niealimentacji | str. 125

Rozdział VI
Przykłady dokumentów z zakresu alimentacji | str. 131
1. Pozew o alimenty | str. 132
2. Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji | str. 136
3. Wniosek wierzyciela alimentacyjnego o dokonanie potrąceń z wynagrodzenia | str. 138
4. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych | str. 140

Bibliografia | str. 143

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »