Fons omnis honesti. O literaturze w służbie wartości: tradycja antyczna · kultura ziemiańska · encyklopedyzm i komunikacja. Studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70 rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej - Michał Kuran

Fons omnis honesti. O literaturze w służbie wartości: tradycja antyczna · kultura ziemiańska · encyklopedyzm i komunikacja. Studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70 rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej

Michał Kuran

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-408-7
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 529
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Studia zgromadzone w tomie ofiarowanym prof. Marii Wichowej przygotowali uczeni reprezentujący niemalże wszystkie ośrodki naukowe w Polsce, należący do kilku pokoleń, zajmujący się literaturą oraz kulturą staropolską i oświeceniową, a także historią i komunikacją. W zbiorze znalazły się prace m.in. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Marioli Jarczykowej, Danuty Künstler-Langner, Andrzeja Wichra, Tomasza Pudłockiego, Anny Ryś, Małgorzaty Krzysztofik, Krystyny Stasiewicz, Krystyny Maksimowicz, Andrzeja Stroynowskiego, Marka Nalepy, Jacka Wójcickiego, Siergieja Nikołajewa. Badaniami objęto twórczość Przecława Słoty, Goeffreya Chaucera, Horacego, Jana Kochanowskiego, Owidiusza, Marcina Paszkowskiego, Szymona i Józefa Bartłomieja Zimorowiców, Antoniego Węgrzynowicza, Elżbiety Drużbackiej, Jędrzeja Kitowicza, Józefa Morelowskiego, Paula Rycauta, Gabriela Dzierżawina, Benedykta Chmielowskiego, Michaiła Bułhakowa i Olgi Tokarczuk. Podjęto kwestię recepcji antyku w twórczości pisarzy późniejszych, omówiono zagadnienie wiecznego szczęścia i nieśmiertelności, nakreślono recepcję imienia Maryi w kulturze, zajęto się rolą ubioru w kulturze dawnej, przedstawiono obraz korala w tradycji, dokonano analizy epitalamium duchownego, zaprezentowano badania nad wielorako rozumianą komunikacją literacką, historycznymi księgozbiorami, magią i alchemią, obrazem snu w trenach, epistolografią, encyklopedyzmem, poezją okolicznościową, oświeceniową translatologią, poezją rosyjską, humanistyką cyfrową oraz nad e-zinami.

Spis treści

Słowo wstępne 7

Bibliografia prac prof. Marii Wichowej za lata 1979–2020 25

W KRĘGU RZECZY STAROPOLSKICH

Wiesław Pawlak, O dulcissimum Mariae nomen... Imię Maryi w kulturze i literaturze religijnej XVII wieku (quaestiunculae selectae) 47

Alina Nowicka-Jeżowa, Alfiusz i czarnoleskie Panny. Kilka uwag o losach Epody II Horacego w poezji ziemiańskiej 61

Andrzej Wicher, Wiersz Przecława Słoty O chlebowym stole w konfrontacji z Opowieściami kanterberyjskimi Geoffreya Chaucera 85

Michał Kuran, Funkcje poezji Owidiusza w dorobku literackim Marcina Paszkowskiego 99

Mariola Jarczykowa, Lew Sapieha jako autor i adresat listów dedykacyjnych 125

Krystyna Krawiec-Złotkowska, Sielankowe bestiarium braci Zimorowiców. Między kulturą a naturą 141

Danuta Künstler-Langner, Poszukiwanie szczęścia wiecznego i nieśmiertelności w poezji polskiego baroku 173

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Wieniec białoczerwony lilijowy... Staropolskie epitalamium nabożne Stanisława Teodora Piotrkowczyka 185

Tomasz Pudłocki, Marginesy pamięci? Odręczne wpisy w książkach jako źródło historyczne na przykładzie starodruków z biblioteki klasztoru oo. Franciszkanów OFM (Reformatów) w Przemyślu 203

Małgorzata Krzysztofik, Ubiór jako tekst kultury. Obraz postaw i emocji ewokowanych strojem w literaturze staropolskiej 217

Anna Ryś, Dla noworodka i dla monarchy. O koralu w tradycji staropolskiej 229

Literatura XVIII wieku

Grzegorz Trosciński, Okolicznościowa poezja polityczna wobec problemów unii polsko-saskiej w pierwszych miesiącach panowania Augusta II Wettyna. Z problemów komunikacji literackiej i społecznej 251

Magdalena Kuran, O rękopisie zbioru kazań reformata Antoniego Węgrzynowicza Melodyja Ś[więtego] Kazimierza – spostrzeżenia i uwagi 271

Krystyna Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka w zaczarowanym świecie mitologii 295

Jacek Wójcicki, Starość Maksymiana, radość filologa – oświeceniowy przekład polski przywrócony 311

Andrzej Stroynowski, Oświecenie stanisławowskie w opinii ks. Jędrzeja Kitowicza 335

Krystyna Maksimowicz, Seweryn Rzewuski wobec magii i alchemii 349

Marek Nalepa, Metafory snu w trenach Jana Kochanowskiego i Józefa Morelowskiego 365

Сepтeй Иванович Николаев, Титульный лист русского издания Монархии турецкой 1741 года 385

Anna Warda, O wierszu pochwalnym Gabriela Dierżawina Widzenie murzy 393

Literatura XIX i XX wieku

Monika Sulejewicz-Nowicka, Wokół korespondencji Erazma Piltza (1850–1929) do Czesława Jankowskiego (1857–1929) na przykładzie zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 405

Danuta Kowalewska, Małgorzata poszukuje Mistrza. Kobiety i diabeł w literaturze XX wieku (wybrane przykłady) 419

Iwona Maciejewska, Naukowy i literacki portret saskiego encyklopedysty Benedykta Chmielowskiego 433

ŚRODOWISKO CYFROWE I KOMUNIKACJA

Małgorzata Mieszek, Ucyfrowiony staropolanin 451

Zbigniew Gruszka, Humanistyka cyfrowa dziedziną rozwojową 473

Urszula Wich-Szymczak, Design jako narzędzie budowania komunikacji e-zinów 487

Indeks osób i postaci 507

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »