Firma i jej ochrona - Joanna Jowita Sitko

Firma i jej ochrona

Joanna Jowita Sitko

62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1864-8
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 312
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny na 30.10.2008 r.

Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z instytucją firmy, która w 2003 r. doczekała się po prawie 70 latach nowej regulacji prawnej. Zgodnie z nią firma nie może być już postrzegana jako oznaczenie przedsiębiorstwa, gdyż stanowi jedynie oznaczenie przedsiębiorcy. Autorka analizuje m.in. reguły tworzenia firmy, rozporządzania nią w obrocie, podstawy prawne jej ochrony, skutki wprowadzenia dualizmu oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Celem książki jest również wyjaśnienie wielu spornych w doktrynie kwestii, dotyczących przede wszystkim charakteru prawa do firmy, momentu powstania i wygaśnięcia tego prawa, roli organu rejestrowego w procesie przestrzegania przepisów o firmie, interpretacji zasad prawa firmowego. Nowe polskie rozwiązania prawne dotyczące firmy zostały porównane z regulacjami obowiązującymi już od lat we Francji, w Niemczech oraz w Anglii.

W książce wykorzystano nie tylko orzecznictwo polskich sądów cywilnych, administracyjnych oraz Urzędu Patentowego, ale również orzecznictwo sądów zagranicznych, co stanowi ważną ilustrację prezentowanych zagadnień oraz problemów pojawiających się w praktyce stosowania prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
1. Akty prawne 11 2. Czasopisma 12 3. Organy orzekające 13 4. Inne skróty 14
Wstęp 15
Rozdział I Pojęcie i znaczenie gospodarcze firmy 21
1. Ewolucja pojęcia firmy oraz jej ochrony w prawie polskim 21 2. Funkcja i znaczenie gospodarcze firmy 29 2.1. Funkcja indywidualizująca firmy 29 2.2. Funkcja informacyjna firmy 32 2.3. Funkcja gwarancyjna (jakościowa) firmy 33 2.4. Funkcja reklamowa firmy 35 3. Firma a oznaczenia odróżniające wykorzystywane w działalności gospodarczej 36 3.1. Nazwy przedsiębiorstw 36 3.2. Znaki towarowe 42 3.3. Oznaczenia geograficzne 48 3.4. Tytuły prasowe 59 3.5. Szyldy 62 3.6. Adresy internetowe 65
Rozdział II Prawne ujęcie firmy oraz jej ochrony w prawie wybranych krajów europejskich 72
1. Firma w prawie francuskim 72 1.1. Pojęcie firmy i podmioty uprawnione do jej używania 72 1.2. Zasady tworzenia firmy 75 1.3. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 77 1.4. Zasady korzystania z firmy 78 1.5. Ochrona firmy 82 2. Firma w prawie angielskim 89 2.1. Pojęcie firmy i podmioty uprawnione do jej używania 89 2.2. Zasady tworzenia firmy 92 2.3. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 95 2.4. Zasady korzystania z firmy 95 2.5. Ochrona firmy 96 3. Firma w prawie niemieckim 98 3.1. Pojęcie firmy i podmioty uprawnione do jej używania 98 3.2. Zasady tworzenia firmy 101 3.3. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 104 3.4. Zasady korzystania z firmy 105 3.5. Ochrona firmy 107
Rozdział III Firma jako dobro chronione w świetle przepisów kodeksu cywilnego 111
1. Firma a dobra osobiste służące identyfikacji podmiotów prawa 111 2. Rodzaje firm i reguły ich tworzenia 118 3. Zasady prawa firmowego 131 3.1. Wprowadzenie 131 3.2. Zasada prawdziwości firmy 132 3.3. Zasada wyłączności firmy 137 3.4. Zasada ciągłości firmy 147 3.5. Zasada jedności firmy 153 3.6. Zasada jawności firmy 157
Rozdział IV Prawo do firmy i jego ochrona w świetle przepisów kodeksu cywilnego 163
1. Zakres podmiotowy prawa do firmy 163 2. Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy 172 3. Treść prawa do firmy 184 4. Charakter prawa do firmy 201 5. Ochrona prawa do firmy 216 5.1. Ochrona prawa do firmy przed jego zagrożeniem lub naruszeniem 216 5.2. Prawne środki ochrony prawa do firmy 230
Rozdział V Podstawy prawne ochrony firmy w innych aktach prawnych 244
1. Ochrona firmy w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 244 1.1. Dopuszczalność ochrony firmy na podstawie przepisów szczegółowych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 244 1.2. Znaczenie klauzuli generalnej dla ochrony firmy 250 1.3. Cywilnoprawne środki ochrony firmy na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 253 2. Ochrona firmy w świetle przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej 258 2.1. Reguły rozstrzygania kolizji pomiędzy prawem do firmy a prawem ochronnym na znak towarowy 258 2.2. Reguły rozstrzygania kolizji pomiędzy prawem do firmy a prawem z rejestracji na oznaczenie geograficzne 267 2.3. Administracyjne i sądowe środki ochrony firmy w świetle ustawy - Prawo własności przemysłowej 269 3. Rola organu rejestrowego w zakresie ochrony firmy oraz przestrzegania przepisów o firmie 274 4. Ochrona firmy przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce 281
Podsumowanie 291
Bibliografia 299
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »