FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych - Michał Nowakowski

FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych

Michał Nowakowski

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-438-1
Data wydania 1 października 2020
Język: Polski
Liczba stron: 288
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Regulacje dotyczące innowacji finansowych (fintech) zmieniają się bardzo dynamicznie, a największe przyśpieszenie nastąpiło głównie za sprawą unijnej dyrektywy o usługach płatniczych (Payment Services Directive – PSD2). Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja i wykorzystanie metod biometrycznych z jednej strony zwiększają zadowolenie klienta, a z drugiej stwarzają liczne ryzyka prawne, które dostawcy, prawodawcy i regulatorzy (w tym Komisja Nadzoru Finansowego oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) muszą identyfikować i w odpowiedni sposób im zapobiegać.

W publikacji zostały omówione zagadnienia praktyczne dla sektora innowacji finansowych zarówno z perspektywy dostawców usług, jak i podmiotów „technicznych”, tzw. Technical Service Providers, które następnie porównano z istniejącymi lub projektowanymi regulacjami.

Przewodnik przedstawia analizę praktycznych aspektów prowadzenia działalności w trudnym otoczeniu regulacyjnym. Ujęto w nim ważne aspekty uzyskiwania zezwoleń lub rejestracji, na przykład w kontekście tzw. piaskownic regulacyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników, ze szczególnym uwzględnieniem inspektorów compliance czy pracowników rządowych, jak i dla menedżerów oraz przedsiębiorców sektora finansowego i technologicznego.

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................. 11

Wprowadzenie ................................................................................... 13

1. Czym jest fintech? ..................................................................... 16

2. System innowacji finansowych w Polsce ............................... 17

2.1. Innovation Hub ................................................................. 20

3. Przyszłość świata płatności i wyzwania

prawno-regulacyjne ................................................................. 23

4. Open banking ........................................................................... 27

5. Open banking a open fi nance – nowa perspektywa ........... 28

6. Open banking a rozporządzenie 2018/389 ........................... 31

6.1. Silne uwierzytelnianie użytkownika .............................. 32

6.2. Wideoweryfi kacja .............................................................. 36

6.3. Analiza transakcji fraudowych ....................................... 39

6.4. Open banking w praktyce, czyli standardy

komunikacji ........................................................................ 43

6.5. API – środki awaryjne ...................................................... 49

6.6. Dostęp do rachunków płatniczych ................................. 51

Rozdział I

Licencja na fi ntech ............................................................................ 57

1. Postępowanie............................................................................. 58

2. Wniosek – informacje ogólne ................................................. 59

3. Wniosek – zakres ...................................................................... 60

4. KIP – wymogi kapitałowe ....................................................... 68

5. KIP – ochrona środków ........................................................... 71

6. Obowiązki sprawozdawcze ..................................................... 72

6 Spis treści

7. Outsourcing oraz agenci .......................................................... 75

7.1. Outsourcing ........................................................................ 75

7.2. Agenci .................................................................................. 78

8. Działalność transgraniczna KIP ............................................ 80

9. Nadzór KNF nad KIP .............................................................. 83

10. Usługa inicjowania płatności – Payment Initiation

Service (PIS) .............................................................................. 84

10.1. PIS – defi nicja ................................................................... 85

10.2. PIS – wymagania prawne ............................................... 86

10.3. PIS – realizacja zlecenia inicjacji płatności .................. 88

10.4. PIS – zezwolenie ............................................................... 90

11. Usługa dostępu do informacji o rachunku ........................... 91

11.1. Usługa dostępu do informacji o rachunku –

defi nicja ............................................................................. 92

11.2. AIS – zakres pozyskiwanych danych ............................ 94

11.3. AIS – wymagania prawne............................................... 99

11.4. AIS – rejestracja ............................................................... 100

11.5. AIS – obowiązki raportowe ............................................ 102

11.6. AIS – nadzór KNF ........................................................... 104

11.7. AIS – odpowiednie stosowanie przepisów ................... 105

12. Odmowa dostępu do rachunku dla usługodawców AIS

oraz PIS ...................................................................................... 106

13. Mała instytucja płatnicza ........................................................ 110

13.1. MIP – rejestracja .............................................................. 112

13.2. MIP – obowiązki sprawozdawcze ................................. 112

13.3. MIP – nadzór KNF .......................................................... 113

13.4. MIP – obowiązki informacyjne ..................................... 113

13.5. Proces licencjonowania fi ntechów ................................ 118

Rozdział II

Projektowanie produktów i usług,

czyli product governance................................................................. 121

1. Zarządzanie produktem – rozwiązania organizacyjne ...... 122

2. Product governance – etapy .................................................... 125

Spis treści 7

Rozdział III

Chmura obliczeniowa ...................................................................... 133

1. Zakres stosowania stanowiska UKNF .................................. 135

2. Chmura obliczeniowa – pierwsze kroki ................................ 137

3. Chmura obliczeniowa – ocena ryzyka .................................. 139

4. Chmura obliczeniowa – plan przetwarzania ........................ 140

5. Dostawcy usług chmurowych – umowa oraz

wymagania ................................................................................ 142

6. Zabezpieczenie danych – na styku podmiotu

nadzorowanego i dostawcy ..................................................... 144

7. Monitorowanie .......................................................................... 144

8. Informowanie KNF .................................................................. 145

9. PolishCloud – nowy standard Związku Banków

Polskich ...................................................................................... 146

10. Szczególna forma outsourcingu – outsourcing

inwestycyjny chmurowy .......................................................... 147

Rozdział IV

Zarządzanie ryzykami IT oraz bezpieczeństwa ......................... 153

Rozdział V

Cyberbezpieczeństwo ....................................................................... 165

1. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

a sektor fi nansowy .................................................................... 168

2. Operatorzy usług kluczowych – obowiązki ......................... 170

3. Operatorzy usług kluczowych – wymogi organizacyjne

i techniczne ................................................................................ 174

4. Pseudonimizacja jako szczególna forma

ochrony danych ........................................................................ 176

Rozdział VI

Sztuczna inteligencja w sektorze fi nansowym ............................ 181

1. Defi nicja sztucznej inteligencji ............................................... 182

2. Uczenie maszynowe – uwaga terminologiczna .................... 185

3. Odpowiedzialność za sztuczną inteligencję.......................... 185

4. Sztuczna inteligencja a produkt niebezpieczny .................... 188

5. Odpowiedzialność osoby wdrażającej AI ............................. 195

8 Spis treści

6. Karmienie danymi ................................................................... 198

7. Podsumowanie uwag dotyczących sztucznej inteligencji

i uczenia maszynowego ........................................................... 202

8. Praktyczne przykłady – zdolność kredytowa oparta

na uczeniu maszynowym ........................................................ 203

Rozdział VII

Crowdfunding ................................................................................... 211

1. Czym jest platforma crowdfundingowa? .............................. 212

2. Strona internetowa platformy crowdfundingowej............... 213

3. Crowdfunding a reklamowanie emisji oraz oferowanie ..... 216

4. Platforma crowdfundingowa a fi rma inwestycyjna ............. 220

5. Oferowanie udziałów w spółce z ograniczoną

odpowiedzialnością .................................................................. 220

6. Dodatkowe wymogi dla platform

crowdfundingowych? ............................................................... 220

Rozdział VIII

Digital ID, czyli cyfrowa tożsamość ............................................. 223

1. Jakie największe wyzwania? .................................................... 225

2. Systemy wykorzystywane do przetwarzania Digital ID ..... 226

3. Cyfrowa tożsamość oparta na rozporządzeniu eIDAS ....... 227

4. eDowody .................................................................................... 229

Rozdział IX

Rynek kapitałowy a innowacje fi nansowe ................................... 231

1. Handel algorytmiczny ............................................................. 233

1.1. Zautomatyzowane systemy wykrywania

manipulacji ......................................................................... 237

1.2. Zautomatyzowane systemy handlu algorytmicznego

– dodatkowe wymagania .................................................. 238

1.3. Handel algorytmiczny – personel ................................... 240

2. Robo-advisory, czyli zautomatyzowane doradztwo

inwestycyjne .............................................................................. 241

2.1. Defi nicja robo-doradztwa ................................................ 241

2.2. Decyzja o wdrożeniu ......................................................... 242

2.3. Algorytmy oceny klienta – szczególne wymagania ..... 245

Spis treści 9

2.4. Robo-doradztwo – personel ............................................. 246

2.5. Transparentne robo-doradztwo ...................................... 247

2.6. Robo-doradztwo – kontakt z pracownikami fi rmy

inwestycyjnej ...................................................................... 250

2.7. Robo-doradztwo – umowa i regulamin usługi ............. 250

2.8. Robo-doradztwo – outsourcing ...................................... 253

Rozdział X

Internet of things, czyli internet rzeczy ....................................... 255

1. Ogólne wyzwania dla IoT ........................................................ 256

2. IoT – perspektywa sektora fi nansowego ............................... 258

3. IoT – czy są w ogóle jakieś regulacje? .................................... 260

Rozdział XI

Blockchain, distributed ledger technology

oraz tzw. crypto-assets ..................................................................... 265

1. Bezpieczna waluta cyfrowa? .................................................... 269

2. Kryptowaluty a usługi płatnicze ............................................ 271

3. Projekt stanowiska UKNF w sprawie wydawania

i obrotu kryptoaktywami ........................................................ 275

Rozdział XII

RegTech, SupTech .............................................................................. 279

Zakończenie? ..................................................................................... 287

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »