Finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w prawie polskim na tle porównawczym - Michał Miedziński

Finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w prawie polskim na tle porównawczym

Michał Miedziński

219,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8291-098-8
Data wydania 7 lipca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 436
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
219,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia jest poświęcona finansowaniu przez spółki nabywania i obejmowania emitowanych przez nie akcji (financial assistance) – zagadnieniu, które od lat stanowi przedmiot dociekań w krajowej i zagranicznej doktrynie prawa. Publikacja uzupełnia dyskurs o analizę prawno-ekonomiczną i wyniki pogłębionych badań komparatystycznych.

Autor opisuje zakres i praktyczne skutki ograniczeń financial assistance, szukając w aspekcie de lege ferenda punktu równowagi między ochroną interesariuszy a swobodą działalności gospodarczej. Refleksja teoretycznoprawna, będąca stałym elementem rozważań, wspiera systemową ocenę przydatności rozwiązań zagranicznych i unijnych dla krajowego porządku prawnego.

W książce szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

  • wybrane regulacje zagraniczne i prawo unijne – zaprezentowano omawianą konstrukcję w prawie angielskim, niemieckim, francuskim i unijnym;
  • znaczenie pierwowzorów regulacji financial assistance w wykładni prawa unijnego i krajowego – wykładnia historyczna, historyczno-porównawcza oraz prounijna, zakaz wykładni contra legem;
  • ratio ograniczeń pomocy finansowej – ochrona kapitału spółki, zapobieganie obchodzeniu ograniczeń nabywania akcji własnych, ochrona przed nadużyciami przy przejęciach, granice kompetencji zarządu i równouprawnienie akcjonariuszy, zapobieganie nadużyciom na rynku oraz ekonomiczne uwarunkowania ograniczeń pomocy finansowej;
  • zakres ograniczeń pomocy finansowej – przedmiot, strony i cel transakcji finansowania, formy pomocy finansowej, finansowanie pośrednie;
  • wykup lewarowany – pojęcie i struktura transakcji merger leveraged buyout, transakcje MLBO w prawie zagranicznym i polskim, a także ocena postulatów de lege ferenda;
  • zasady finansowania – sprawozdanie zarządu, uchwała walnego zgromadzenia, zachowanie rynkowych warunków finansowania, interes spółki, godziwa cena akcji, obowiązek utworzenia kapitału rezerwowego, zasada jednakowego traktowania akcjonariuszy oraz relacje z członkami organów i podmiotami powiązanymi;
  • wyłączenia podmiotowe – ułatwienia w zakresie zwykłej działalności instytucji finansowych, świadczenia spełniane na rzecz pracowników;
  • skutki naruszenia zasad finansowania – rodzaje naruszeń, autonomia czynności nabycia i objęcia akcji, zwrot świadczenia naruszającego zasady finansowania, ochrona spółki w transakcjach merger leveraged buyout, ochrona osób trzecich, odpowiedzialność członków organów oraz akcjonariuszy większościowych.

Książka jest skierowana przede wszystkim do adwokatów, radców prawych, sędziów, doradców podatkowych, ekonomistów, księgowych, pracowników naukowych oraz studentów uczelni prawniczych i ekonomicznych.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »