Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych - Izabela Nawrolska

Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych

Izabela Nawrolska

25,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7641-353-3
Data wydania październik 2013
Język: Polski
Liczba stron: 290
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
25,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest ocena metod, struktury i prawidłowości wydatków przeznaczonych na finansowanie programów oraz wskazanie kierunków zmian ich finansowania ze środków publicznych w Polsce.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Finansowanie profilaktyki chorób a racjonalizacja wydatków publicznych

1.1. Koncepcje zdrowia jako fundament podejścia do profilaktyki chorób
1.2. Przesłanki zaangażowania państwa w finansowanie ochrony zdrowia
1.3. Współczesne tendencje w zakresie racjonalizacji wydatków publicznych
1.3.1. Pojęcie racjonalności
1.3.2. Świadczenia zdrowotne jako obszar funkcji alokacyjnej finansów
publicznych
1.3.3. Znaczenie programowania budżetowego dla optymalizacji alokacji
zasobów w ochronie zdrowia
1.4. Skuteczność i efektywność profilaktyki chorób – problem pomiaru
Rozdział 2
Określenie miejsca profilaktycznych programów
zdrowotnych w systemach ochrony zdrowia
finansowanych ze środków publicznych
2.1. Istota – zakres – ewaluacja profilaktycznych programów zdrowotnych
2.2. Syntetyczna charakterystyka systemów ochrony zdrowia
2.3. Profilaktyczne programy zdrowotne jako element kształtowania polityki
zdrowotnej państwa
2.4. Determinanty przyszłych zmian struktury świadczeń zdrowotnych
– w kierunku zwiększenia roli profilaktyki chorób
Rozdział 3
Identyfikacja źródeł i poziomu finansowania publicznego
profilaktycznych programów zdrowotnych
3.1. Podmioty odpowiedzialne za realizacje zadań profilaktycznych w ochronie
zdrowia 1
3.2. Główne źródła finansowania publicznego profilaktycznych programów
zdrowotnych
3.3. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie organizacji i finansowania
wybranych profilaktycznych programów zdrowotnych
Rozdział 4
Wskazanie obszarów i kierunków zmian finansowania
profilaktycznych programów zdrowotnych
4.1. Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle
budżetowania zadaniowego
4.2. Samorządowe profilaktyczne programy zdrowotne jako instrument kreowania
lokalnej polityki zdrowotnej
4.3. Studium analityczno-badawcze programów profilaktyki nowotworowej
w świetle analizy typu desk-research
4.3.1. Ocena poziomu finansowania i skuteczności populacyjnych programów
profilaktyki nowotworowej
4.3.2. Profilaktyka nowotworowa w działaniach jednostek samorządu
terytorialnego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »