Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności - Bartłomiej Krzeczewski

Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności

Bartłomiej Krzeczewski

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-156-7
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 227
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce, a także z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali. Ponadto zostały tu przedstawione strategie zarządzania płynnością finansową stosowane przez wybrane placówki szpitalne.

Określenie strategii płynności finansowej oraz ukazanie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w badanych placówkach umożliwiło wyprowadzenie istotnych wniosków, pozwalających na wyznaczenie kierunków doskonalenia w sferze zarządzania finansowego w polskich szpitalach. Konkluzje te mogą przyczynić się do ustalenia rekomendacji dla polityki finansowej stosowanej przez wspomniane podmioty.

Treść książki może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i placówek zdrowotnych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, jak również studentów i słuchaczy studiów z zakresu zarządzania finansami w systemie opieki zdrowotnej.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia (w latach 2005-2014) 13

1.1. Różne modele finansowania ochrony zdrowia 13

1.2. Podstawowe rodzaje świadczeń zdrowotnych i wysokość ich finansowania 15

1.3. Reformy polskiego systemu ochrony zdrowia i szpitalnictwa 23

1.4. Model finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia – charakterystyka finansowa i próba klasyfikacji 33

1.4.1. Charakterystyka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce 33

1.4.2. Próba klasyfikacji systemu ochrony zdrowia w Polsce 40

1.5. Podsumowanie 42

Rozdział 2. Specyfika i problemy działalności polskich szpitali 45

2.1. Szpital w kontekście działalności przedsiębiorstwa 45

2.2. Charakterystyka sektora polskich szpitali 55

2.3. Sprawozdawczość oraz polityka finansowa w polskich szpitalach 62

2.4. Sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalu 66

2.5. Specyfika i problematyka zarządzania szpitalem 73

2.6. Podsumowanie 77

Rozdział 3. Znaczenie i istota płynności finansowej w zarządzaniu finansami szpitala 79

3.1. Sposoby ujmowania płynności finansowej 80

3.2. Sposoby pomiaru płynności finansowej 84

3.3. Kapitał obrotowy netto jako przedmiot zarządzania płynnością finansową 92

3.4. Podstawowe strategie zarządzania płynnością finansową 94

3.5. Zależność pomiędzy płynnością finansową a rentownością 98

3.6. Płynność finansowa w świetle badań w sektorze szpitali 108

3.7. Podsumowanie 116

Rozdział 4. Określenie strategii płynności finansowej oraz wpływu płynności finansowej na rentowność polskich szpitali w latach 2005–2014 119

4.1. Opis przedmiotu badania i wykorzystanych danych oraz metod 119

4.1.1. Przedmiot badania i opis próby 119

4.1.2. Opis metod 123

4.1.2.1. Metody statystyczne 123

4.1.2.2. Metody ekonometryczne 125

4.2. Ocena ogólnej sytuacji finansowej analizowanych szpitali 126

4.2.1. Charakterystyka sytuacji finansowej szpitali podzielonych na podstawie kryterium płynności finansowej 126

4.2.1.1. Ocena rentowności 127

4.2.1.2. Ocena zadłużenia 130

4.2.1.3. Ocena płynności finansowej 132

4.2.1.4. Ocena sprawności działania 138

4.2.2. Charakterystyka sytuacji finansowej szpitali podzielonych na podstawie kryterium rentowności 141

4.2.2.1. Ocena rentowności 142

4.2.2.2. Ocena zadłużenia 144

4.2.2.3. Ocena płynności finansowej 147

4.2.2.4. Ocena sprawności działania 150

4.3. Określenie strategii płynności finansowej w badanych szpitalach 154

4.3.1. Strategia kapitału obrotowego netto 154

4.3.2. Strategia płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 158

4.3.2.1. Strategia aktywów obrotowych 159

4.3.2.2. Strategia finansowania aktywów obrotowych 167

4.3.2.3. Strategia majątkowo-finansowa 176

4.3.2.4. Całkowita strategia płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 180

4.4. Analiza korelacji pomiędzy płynnością finansową i rentownością w badanych szpitalach 184

4.5. Ocena wpływu płynności finansowej na rentowność w badanych szpitalach – modelowanie ekonometryczne 187

4.6. Podsumowanie 192

Zakończenie 195

Bibliografia 205

Spis rysunków 219

Spis tabel 221

Spis wykresów 225

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »