Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia. Epistemologia. Metodologia - Andrzej Gałganek

Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia. Epistemologia. Metodologia

Andrzej Gałganek

29,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB, PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6581-7
Data wydania 1 luty 2021
Język: Polski
Liczba stron: 414
Rozmiar pliku: 5,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 414
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 414
Rozmiar pliku: 24,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
29,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB, PDF

Opis

Autor zajmuje się problemami metateoretycznymi, które są przedmiotem namysłu w światowej nauce o stosunkach międzynarodowych. Książka ukazuje najważniejsze dylematy filozoficzne w tej dziedzinie i argumenty formułowane w propozycjach ich rozumienia i rozwiązywania. Proponuje ona filozofię nauki o stosunkach międzynarodowych, która mówi innym dyscyplinom o znaczeniu międzynarodowości w ich próbach zrozumienia świata społecznego. Opracowanie jest przeznaczone dla badaczy, doktorantów i studentów stosunków międzynarodowych, a także przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych wspieraniem swoich projektów badawczych poprzez świadome wybory ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne.

„Książka jest potrzebnym, ważnym i wartościowym głosem w dyskusji o nauce o stosunkach międzynarodowych. Zawiera ona starannie przemyślaną i napisaną z analityczną wnikliwością autorską propozycję spojrzenia na naukę o stosunkach międzynarodowych w perspektywie filozofii nauki. Książka wypełnia deficyt wiedzy filozoficznej w kształtowaniu tożsamości tej dyscypliny w Polsce”.
prof. dr hab. Marek Pietraś

Prof. dr hab. Andrzej Gałganek – politolog, filozof, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na teorii i historii stosunków międzynarodowych, filozofii nauki o stosunkach międzynarodowych oraz podróżującej i sensualnej międzynarodowości. Najważniejsze publikacje autora to: Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemonicznaHistoria teorii stosunków międzynarodowych oraz Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój (t. 1 i 2). Andrzej Gałganek jest laureatem wielu nagród za osiągnięcia naukowe, m.in. Nagrody Indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz I Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.

Spis treści

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1

METATEORIA NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

1.1. Teoria w nauce o stosunkach międzynarodowych

1.2. Historia metateorii w nauce o stosunkach międzynarodowych

1.3. Debata interparadygmatyczna jako źródło metateorii w nauce o stosunkach międzynarodowych

1.4. Spór o rolę metateorii w nauce o stosunkach międzynarodowych

1.5. Argumenty za metateorią w nauce o stosunkach międzynarodowych

1.6. Argumenty przeciw metateorii w nauce o stosunkach międzynarodowych

ROZDZIAŁ 2

ONTOLOGIA NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

2.1. Naturalizm i antynaturalizm

2.2. Realizm i antyrealizm

2.3. Esencjalizm i relacjonizm

2.4. Przyczynowość i antyprzyczynowość

ROZDZIAŁ 3

EPISTEMOLOGIA NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

3.1. Wyjaśnianie i rozumienie

3.2. Indywidualizm i holizm

3.3. Indukcja, dedukcja i abdukcja

3.4. Kontekstualizm i tekstualizm

ROZDZIAŁ 4

METODOLOGIA NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

4.1. Neopozytywizm

4.2. Interpretatywizm

ROZDZIAŁ 5

FILOZOFIA NAUKI O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH?

5.1. Internalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych

5.2. Eksternalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych

5.3. Korelacjonizm w nauce o stosunkach międzynarodowych

5.4. Spekulatywny materializm

5.5. Idea wielości jako ontologia filozofii nauki o stosunkach międzynarodowych

BIBLIOGRAFIA

INDEKS NAZWISK

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »