Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne - Agnieszka Szczekala

Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne

Agnieszka Szczekala

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-4643-6
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 276
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Dzieła sztuki, dobra kultury, zabytki mają charakter szczególny, są one bowiem duchowym i materialnym dorobkiem człowieka. Ich ochrona leży zarówno w interesie publicznym, jak i prywatnym. Przestępczość przeciwko dziełom sztuki, dobrom kultury, zabytkom była tematem licznych opracowań, jednakże przedmiotem rozważań w nich zawartych były przede wszystkim zjawiska kradzieży, niszczenia, przemytu czy restytucji dóbr kultury. Prezentowana monografia jest pierwszą pracą w tak szerokim zakresie omawiającą problematykę fałszerstw dzieł sztuki obejmującą w szczególności zagadnienia prawnokarne.

W publikacji autorka udziela m.in. odpowiedzi na pytania:
 • co kwalifikuje przedmiot jako dzieło sztuki,
 • czym jest falsyfikat,
 • czy można zaliczyć dzieła sztuki do dokumentów w rozumieniu prawa karnego,
 • jak chronione są osobiste i majątkowe prawa autorskie dzieła sztuki.
 • Książka zawiera ponadto:
  • wyniki badań obejmujące analizę akt prokuratorskich i sądowych z lat 2004-2008 z terenu całej Polski,
  • prezentację ciekawych stanów faktycznych dotyczących fałszerstw dzieł sztuki.
  • Adresaci:
   Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, policjantów. Będzie pomocne także antykwariuszom, właścicielom i pracownikom domów aukcyjnych. Książka powinna zainteresować również pracowników naukowych oraz osoby przygotowujące monografie lub komentarze z zakresu ochrony zabytków.

   Spis treści

   Wykaz skrótów 9
   Wstęp 11
   Rozdział 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć 17
   1.1. Pojęcie dzieła sztuki 17
   1.2. Pojęcie falsyfikatu 34
   Rozdział 2 Zjawisko fałszerstwa dzieł sztuki w ujęciu historycznym 51
   Rozdział 3 Uwagi prawnoporównawcze 94
   3.1. Problematyka fałszerstw dzieł sztuki w aspekcie międzynarodowym 94
   3.2. Problematyka fałszerstw dzieł sztuki w prawie wybranych państw europejskich 97
   Rozdział 4 Fałszerstwo dzieł sztuki w świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 113
   4.1. Uwagi ogólne 113
   4.2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego określonego w art. 109a u.o.z. 114
   4.2.1. Przedmiot ochrony 114
   4.2.2. Strona przedmiotowa czynu zabronionego 115
   4.2.3. Podmiot czynu zabronionego 120
   4.2.4. Strona podmiotowa czynu zabronionego 121
   4.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego określonego w art. 109b u.o.z. 126
   4.3.1. Przedmiot ochrony 126
   4.3.2. Strona przedmiotowa czynu zabronionego 127
   4.3.3. Podmiot czynu zabronionego 131
   4.3.4. Strona podmiotowa czynu zabronionego 132
   4.4. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw 133
   4.5. Zagrożenie karą i środkami karnymi 138
   Rozdział 5 Problematyka fałszerstw dzieł sztuki w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 142
   5.1. Pojęcie utworu. Dzieło sztuki jako utwór 142
   5.2. Ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich - art. 16 i 17 pr. aut. 153
   5.3. Ustawowe znamiona czynu zabronionego określonego w art. 115 pr. aut. 163
   Rozdział 6 Fałszerstwo dzieł sztuki jako przestępstwo oszustwa z art. 286 k.k. 178
   Rozdział 7 Fałszerstwo dzieł sztuki a fałsz dokumentów 199
   Rozdział 8 Problematyka fałszerstw dzieł sztuki w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 216
   Rozdział 9 Fałszerstwo dzieł sztuki w świetle badań empirycznych 229
   9.1. Uwagi ogólne 229
   9.2. Etap postępowania przygotowawczego 230
   9.3. Etap postępowania jurysdykcyjnego 237
   9.4. Kwalifikacja prawna zastosowana w przebadanych sprawach 237
   9.4.1. Kwalifikacja prawna czynu z art. 286 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zbiegu z art. 109b u.o.z. 237
   9.4.2. Kwalifikacja prawna czynu z art. 109a i 109b u.o.z. 239
   9.4.3. Kwalifikacja prawna czynu z art. 115 pr. aut. 240
   Zakończenie 245
   Bibliografia 255
   Orzecznictwo 273
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »