Faktury korygujące 2021. Pytania i odpowiedzi - Adam Bartosiewicz

Faktury korygujące 2021. Pytania i odpowiedzi

Adam Bartosiewicz

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-918-8
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 89
Rozmiar pliku: 583,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono regulacje tzw. pakietu SLIM VAT, które weszły w życie 1.01.2021 r. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. nowe zasady rozliczania faktur korygujących, zarówno in minus, jak i in plus. Dotyczą one korygowania podatku należnego (zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania) oraz podatku naliczonego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi.

Autor odpowiada m.in. na następujące pytania:
• jak rozumieć nowe sformułowania ustawowe?
• jaką postać powinna mieć dokumentacja wymagana nowymi przepisami?
• jakie warunki należy spełnić, aby dotychczasowe zasady korekty podatku miały zastosowanie do końca 2021 r.?

W publikacji przedstawiono m.in. następujące zagadnienia:
• rozliczenie faktury korygującej w związku z ustaleniami telefonicznymi;
• wystawienie faktury korygującej przy zwrocie towaru w sklepie stacjonarnym;
• anulowanie faktury błędnie wystawionej;
• spóźnione wystawienie faktury korygującej;
• korekta JPK po wpłynięciu faktury korygującej;
• brak odrębnych uzgodnień dotyczących obniżenia podstawy opodatkowania;
• dokonanie korekty przed otrzymaniem faktury pierwotnej;
• przyznanie zbiorczego rabatu do sprzedaży z danego okresu.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych oraz pracowników działów księgowych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Część I
OMÓWIENIE NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKT PODATKU NALEŻNEGO ORAZ NALICZONEGO

Rozdział 1
Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania | str. 15

1. Uwagi wstępne | str. 15
2. Rozpoczęcie stosowania nowych zasad | str. 15
3. Stosowanie reguł dotychczasowych – porozumienie między podatnikami | str. 16
4. Nowe zasady korygowania (zmniejszania) podstawy opodatkowania (i podatku należnego | str. 20
5. Korekta bez konieczności posiadania dokumentacji | str. 25
6. Korekta do faktury, na której pomyłkowo wykazano zbyt dużą kwotę podatku | str. 26
7. Nowe zasady korygowania podatku naliczonego | str. 27

Rozdział 2
Korekty zwiększające | str. 33

1. Podatek należny | str. 33
2. Podatek naliczony | str. 34

Część II
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozdział 1
Stosowanie zasad dotychczasowych | str. 39

1. Uzgodnienie w przedmiocie dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących – konieczny konsensus obu stron | str. 39
2. Treść uzgodnienia stosowania dotychczasowych zasad | str. 40
3. Uzgodnienie stosowania dotychczasowych warunków korekty jest generalne | str. 41

Rozdział 2
Korekta podatku należnego | str. 43

1. Brak zwrotu kwoty z faktury korygującej | str. 43
2. Ustne uzgodnienie warunków korekty | str. 44
3. Pomyłka w cenie – korekta podatku należnego | str. 46
4. Rozliczenie faktury korygującej w związku z ustaleniami telefonicznymi | str. 47
5. Korekta podatku należnego przy sprzedaży mediów | str. 48
6. Faktura korygująca przy zwrocie towaru w sklepie stacjonarnym | str. 48
7. Telefoniczne uzgodnienie przyczyn korekty | str. 49
8. Data wystawienia faktury korygującej | str. 50
9. Spóźnione wystawienie faktury korygującej | str. 51
10. Faktura korygująca w razie braku innych dokumentów | str. 52
11. Korekta sprzedaży udokumentowanej w kasie rejestrującej | str. 52
12. Przelew (potwierdzenie płatności) jako dokumentacja potwierdzająca warunki korekty | str. 53
13. Korekta do zera błędnie wystawionej faktury | str. 54
14. Okres dokonania korekty in plus | str. 55
15. Dokumentacja przy sprzedaży internetowej | str. 56
16. Adnotacja na fakturze | str. 58
17. Różne przyczyny obniżenia podstawy opodatkowania – dokumentacja | str. 59
18. Brak zwrotu pieniędzy a korekty | str. 63
19. Anulowanie faktury błędnie wystawionej | str. 64

Rozdział 3
Korekta podatku naliczonego | str. 65

1. Brak ujęcia korekty podatku naliczonego w tym samym okresie co korekta u sprzedawcy | str. 65
2. Korekta podatku naliczonego w związku z fakturami korygującymi od dostawców mediów | str. 66
3. Spóźnione wystawienie faktury korygującej | str. 67
4. Korekta podatku naliczonego a data wystawienia faktury korygującej | str. 68
5. Zmniejszenie kwoty podatku naliczonego w związku ze skontem | str. 69
6. Ujęcie korekty podatku naliczonego w JPK bez faktury korygującej | str. 71
7. Korekta JPK po wpłynięciu faktury korygującej | str. 71
8. Uzgodnienie warunków korekty a później wystawiona faktura korygująca | str. 72
9. Spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowana w kontekście korekty podatku naliczonego | str. 73
10. Błąd kwotowy na fakturze – ujęcie faktury korygującej | str. 75
11. Zbiorczy rabat do sprzedaży z danego okresu | str. 76
12. Korekta przed otrzymaniem faktury pierwotnej | str. 77
13. Ujęcie korekty podatku bez faktury korygującej | str. 78
14. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków korekty u nabywcy | str. 78
15. Skonto – moment udzielenia | str. 79
16. Otrzymanie faktury korygującej po miesiącu jej uwzględnienia | str. 81
17. Brak otrzymania faktury korygującej | str. 81
18. Brak faktury korygującej przy wiedzy o korekcie – wstrzymanie się z odliczeniem podatku | str. 83
19. Analiza przyczyn korekty | str. 84
20. Brak odrębnych uzgodnień dotyczących obniżenia podstawy opodatkowania | str. 85
21. Czynny żal do części ewidencyjnej JPK po otrzymaniu faktury korygującej | str. 86
22. Rozliczenie faktur korygujących in plus | str. 87

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »