Fabryki dyplomów czy universitas? - Maria Czerepaniak-Walczak

Fabryki dyplomów czy universitas?

Maria Czerepaniak-Walczak

29,88 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-7850-399-6
Data wydania 20 marca 2013
Język: Polski
Liczba stron: 373
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 373
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
29,88 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Przeniesienie zasad gospodarki rynkowej do obszaru szkolnictwa wyższego jest zjawiskiem rodzącym wiele napięć i problemów. Ich rozwiązanie wymaga namysłu nad współczesną koncepcją kształcenia uniwersyteckiego uwzględniającą techniczne i technologiczne możliwości środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim Internetu [...]. Zakres publikacji wykracza poza treści, które możemy znaleźć w pracach pedagogicznych. Jest to udana próba przedstawienia złożonego problemu z pogranicza pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej i socjologii. Tego typu książek brakuje na rynku wydawniczym. Może ona być wykorzystywana przez studentów i pracowników wyższych uczelni, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej tworzących podstawy legislacyjne funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce (z recenzji Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski).

 

Z Wprowadzenia:

Szkoła wyższa jako kluczowy czynnik i ośrodek kultury euroatlantyckiej podlega tym samym procesom zmiany, co idee, a w następstwie tego instytucje, organizacje i grupy społeczne składające się na strukturę społeczeństw w tym kręgu cywilizacyjnym. Jest ona, podobnie jak inne instytucje i środowiska, miejscem napięć między potrzebą (by nie rzec: koniecznością) podtrzymywania tradycji i naciskami na zmianę.

Dyskusja nad kierunkami zmiany uniwersytetu, toczona w kręgach akademickich i na łamach prasy, odsłania skalę wyzwań i zadań, wobec których stoi szkoła wyższa. Tysiącletnia (niemal) tradycja z jednej strony niesie w sobie wiele korzyści, z drugiej zaś jest wielkim zobowiązaniem. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji powszechności i dynamiki zmiany w bezpośrednim i pośrednim, społecznym i materialnym otoczeniu uczelni. Zmieniają się również uczestnicy i organizatorzy procesów społecznych w szkole wyższej.

Wraz ze zmianami w wielowymiarowym kontekście funkcjonowania uczelni, upowszechnianiem się specyficznych dla współczesności zjawisk,a zwłaszcza otwartości informacyjnej oraz z jednej strony takich megatrendów, jak konsumeryzm i postindustrializm, z drugiej zaś mikrotrendów, czyli „małych sił, które niosą wielkie zmiany”, uczelnia staje wobec podejmowania nowych zadań oraz nowych form i metod ich realizacji...

 

Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki:

1. Fabryki dyplomów czy universitas?

2. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej

Spis treści

Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki

Wprowadzenie

Maria Czerepaniak-Walczak

CZĘŚĆ 1. KONCEPCJE I CODZIENNA RZECZYWISTOŚĆ

UNIWERSYTETU

Rozdział 1.

Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.

O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej

Czerepaniak-Walczak

Rozdział 2.

Urządzanie uniwersytetu

Maksymilian Chutorański

Rozdział 3.

Neoliberalna restrukturyzacja fabryki edukacyjnej

Oskar Szwabowski

Rozdział 4.

Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej.

O społecznej misji uniwersytetu

Aleksander Kobylarek

Rozdział 5.

Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student –

klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian

Ilona Zakowicz

Rozdział 6.

Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni

wyższych. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji oraz rynku pracy

Joanna Nawój-Połoczańska

CZĘŚĆ 2. STUDENCI: PODMIOT CZY NIEZNOŚNA CIĘŻKOŚĆ UNIWERSYTETU?

Rozdział 7.

Studia doktoranckie: kształcenie elit społeczeństwa wiedzy

czy moratorium?

Anna Maria Kola

Rozdział 8.

Problemy młodej polskiej nauki według członków kół naukowych

Jacek Gulanowski

Rozdział 9.

Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota?

Ewa Bochno

Rozdział 10.

Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej

– fragment raportu z badań z komentarzem

Mateusz Marciniak

Rozdział 11.

Pokolenie Obok? Jak to jest z zaangażowaniem obywatelskim studentów

Sylwia Jaskulska

Rozdział 12.

Młodzież akademicka. Aktualność Bourdieu’owskiej dystynkcji

Karina Knasiecka-Falbierska

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Indeks osób

Noty o autorach

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »