Ewangelia Filipa - Jean-Yves Leloup

Ewangelia Filipa

Jean-Yves Leloup

32,00 zł28,80 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo
ISBN
Data wydania 5 maja 2021
Język: Polski
Liczba stron: 62
Rozmiar pliku: 12 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 62
Rozmiar pliku: 25 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
32,00 zł28,80 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

EWANGELIA Z III WIEKU

Ewangelia Filipa, tak jak Ewangelia Tomasza (również komentowana przez Jeana-Yvesa Leloupa i wydana w tej samej kolekcji), należy do tekstów apokryficznych napisanych w języku koptyjskim. Odkrywano je począwszy od roku 1945 w grotach Nag Hammadi w Górnym Egipcie. Ta ewangelia gnostycka z III wieku, prawdopodobnie pełniąca rolę ówczesnego katechizmu dla wtajemniczonych, wydaje się oryginalnym świadectwem życia i nauczania Chrystusa w Jego czasach. Jako tekst przypisywany jednemu z najbliższych uczniów Jezusa pozwala, być może, odkryć Jego bardziej ludzką postać, charakteryzującą się dużą swobodą wypowiedzi i zachowania w stosunku do otaczających Go mężczyzn i kobiet. Szczególnego znaczenia nabiera osoba Marii Magdaleny, „towarzyszki" Mistrza, oraz inicjalny charakter ich związku i uosabiany przezeń obraz powrotu do pierwotnej Jedności pierwiastków męskiego i żeńskiego.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp autora

Odnalezienie ewangelii

Ewangelia Filipa

Filip

Główne tematy Ewangelii Filipa

Współżycie nieskalane, poczęcie i narodziny

Jednoczący oddech. Pocałunek Jezusa i Marii Magdaleny

Komnata Oblubieńców, Święty Świętych

Tekst i tłumaczenie Ewangelii Filipa

Bibliografia