Ewaluacja społeczna w edukacji - Jaskuła Sylwia

Ewaluacja społeczna w edukacji

Jaskuła Sylwia

40,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Wydawnictwo Impuls
ISBN
Data wydania 20 lipca 2018
Język: Polski
Liczba stron: 283
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 283
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
40,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Opis

Książka jest wynikiem wieloletnich prac nad teoretycznym i praktycznym modelem ewaluacji społecznej, która znajduje zastosowanie w edukacji; może być także prowadzona na wszystkich innych obszarach w stosunku do przedmiotów, które mogą być poddawane badaniom ewaluacyjnym. Zaproponowany model ewaluacji przez wiele lat był wdrażany i praktykowany przez autorkę w licznych podejmowanych przez nią badaniach ewaluacyjnych, wprowadzając do nich elementy uspołecznienia, dialogu i partycypacji różnorodnych grup społecznych, będących pośrednio bądź bezpośrednio uczestnikami badań ewaluacyjnych lub grup i instytucji zainteresowanych wynikami ewaluacji.

Książka jest próbą wskazania potencjałów ewaluacji w jej uspołecznionym modelu; jest także próbą nakreślenia potrzeb wdrożenia tego typu ewaluacji, który w swoich założeniach nawiązuje do doświadczeń pedagogicznych, m.in. pedagogiki społecznej, ale także pedagogiki krytycznej. W tym pierwszym odwołaniu ewaluacja nawiązuje do wartościowania, praktyczności i celowości. Badania ewaluacyjne mają także wiele wspólnych elementów z badaniami krytycznymi. Ich zbieżne przesłanki zawierają się np. w potrzebach dostrzegania zmienności rzeczywistości społecznej, usytuowaniu badacza wewnątrz badanej rzeczywistości, odwołaniu do kontekstu społecznego i podejmowaniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozytywnym, jak i negatywnym kontekście.

Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozumienie, metodologię i możliwości wykorzystania ewaluacji społecznej w edukacji oraz drogę do wypracowania właściwej kultury ewaluacyjnej, jaka stanowi długofalowy cel jej stosowania.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Rozumienie ewaluacji

1.1. Ewaluacja jako wartościowanie

1.2. Ewaluacja jako rozwój

1.3. Ewaluacja jako interakcja

1.4. Współczynnik humanistyczny ewaluacji

1.5. Dezintegracja pozytywna w ewaluacji

Rozdział 2. Ewolucja ewaluacji

2.1. Cztery generacje ewaluacji

2.2. Ewaluacja piątej generacji

2.3. Ewaluacja rozwojowa ewaluacją piątej generacji

Rozdział 3. Początki ewaluacji w polskim systemie edukacji

3.1. Ewaluacja w polskiej oświacie

3.2. Ewaluacja w polskim szkolnictwie wyższym

3.3. Ewaluacja jako działanie pozorne

Rozdział 4. Proces ewaluacyjny i jego logika

4.1. Diagnoza potrzeb  Aktorzy sceny ewaluacyjnej

4.2. Plan  Rodzaje ewaluacji

Modele ewaluacji

Model ewaluacji proaktywnej (proactive evaluation)

Model ewaluacji wyjaśniającej (clarificative evaluation)

Model ewaluacji interakcyjnej (interactive evaluation)

Model ewaluacji monitorującej (monitoring evaluation)

Model ewaluacji typu impact (impact evaluation)

4.3. Projekt

4.4. Generowanie i analiza danych

4.5. Raport

4.6. Upowszechnienie wyników ewaluacji

4.7. Wykorzystanie ewaluacji

4.8. Ewaluacja skoncentrowana na wykorzystaniu

Rozdział 5. Ewaluacja a nauka

5.1. Obiektywność ewaluacji

5.2. Refleksyjność (w) ewaluacji i ewaluacja refleksyjna

Rozdział 6. Ewaluacja a inne metody diagnostyczne

6.1. Ewaluacja a akredytacja

6.2. Ewaluacja a diagnoza edukacyjna

6.3. Ewaluacja a monitoring

6.4. Ewaluacja a audyt

Rozdział 7. Ewaluacja społeczna

7.1. Ewaluacja partycypacyjna

7.2. Pedagogiczne aspekty procesu ewaluacji

7.3. Ewaluacja społeczna a pedagogika krytyczna

Rozdział 8. Ewaluator w ewaluacji społecznej

8.1. Rola i zadania ewaluatora

8.2. Etyczne aspekty ewaluacji

8.3. Standardy ewaluacji

Rozdział 9. Ewaluacja międzykulturowa

9.1. Ewaluacja międzykulturowa a ewaluacja partycypacyjna

9.2. Ewaluacja międzykulturowa a ewaluacja dialogiczna

Rozdział 10. Współczesny sens ewaluacji

10.1. Współczesne kompetencje ewaluacyjne

10.2. Kompetencje ewaluacyjne: od ujęcia behawioralnego do transgresyjnego

10.3. Międzykulturowe kompetencje ewaluacyjne

Rozdział 11. Kultura ewaluacyjna

Spis schematów

Spis tabel

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »