Europejskie instytucje mikrofinansowe. Wymiar ekonomiczny i społeczny - Joanna Fila

Europejskie instytucje mikrofinansowe. Wymiar ekonomiczny i społeczny

Joanna Fila

21,28 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-244-4
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 267
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,28 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi wkład w dyskusję na temat zjawiska mikrofinansów z uwzględnieniem specyfiki krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Jej cel ma charakter poznawczy i aplikacyjny. Analizie i ocenie poddano doświadczenia wybranych europejskich instytucji mikrofinansowych, poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, czy produkty mikrofinansowe, a szczególnie mikrokredyty, mogą trwale przyczynić się do zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego i finansowego w Europie.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką mikrofinansów – pracowników naukowych, ekspertów i praktyków, a także do wszystkich, którym bliska jest tematyka wykluczenia finansowego i społecznego.

Spis treści

 

Wstęp 9

Rozdział I. Ubóstwo i wykluczenie a ekonomia społeczna 15

1.1. Ubóstwo a wykluczenie społeczne i finansowe – istota zjawiska 15

1.2. Ekonomia społeczna w rozwiązywaniu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych 23

1.2.1. Ekonomia społeczna a teoria ekonomii 25

1.2.2. Podmioty ekonomii społecznej 32

1.3. Społeczna wartość dodana – istota i metody pomiaru 39

Rozdział II. Ekonomiczny i społeczny wymiar mikrofinansów 45

2.1. Mikrofinanse jako element systemu finansowego 45

2.2. Definicja mikrofinansów i ich zakres 49

2.3. Geneza i ewolucja mikrofinansów 55

2.4. Instytucjonalny wymiar mikrofinansów 66

Rozdział III. Europejski wymiar mikrofinansów i instytucji z tym związanych 77

3.1. Geneza i specyfika europejskich mikrofinansów 77

3.2. Kredyt jako źródło finansowania sektora MSP w Europie 82

3.3. Dyrektywa 2006/48/WE w odniesieniu do mikrokredytów w Unii Europejskiej 90

3.4. Mikrofinanse jako narzędzie na rzecz spójności społecznej i ekonomicznej w Unii Europejskiej 96

3.4.1. Polityka wobec mikrokredytów w Unii Europejskiej 98

3.4.2. Europejski Fundusz Inwestycyjny a rozwój mikrofinansów 109

3.4.3. Mikrofinansowanie Progress – istota, instrumenty i efekty 114

Rozdział IV. Działalność instytucji mikrofinansowych w wybranych krajach europejskich (modele europejskich mikrofinansów) 129

4.1. Instytucje mikrofinansowe w krajach Unii Europejskiej 130

4.1.1. Belgia 130

4.1.2. Bułgaria 132

4.1.3. Chorwacja 133

4.1.4. Finlandia 134

4.1.5. Francja 135

4.1.6. Grecja 143

4.1.7. Hiszpania 144

4.1.8. Holandia 148

4.1.9. Irlandia 149

4.1.10. Malta 150

4.1.11. Niemcy 151

4.1.12. Portugalia 159

4.1.13. Rumunia 160

4.1.14. Szwecja 161

4.1.15. Węgry 162

4.1.16. Wielka Brytania 163

4.1.17. Włochy 165

4.2. Instytucje mikrofinansowe w Polsce 168

4.3. Instytucje mikrofinansowe w krajach nienależących do UE (kraje rozwinięte) 176

4.3.1. Norwegia 176

4.3.2. Szwajcaria 177

4.4. Instytucje mikrofinansowe w krajach nienależących do UE (kraje rozwijające się) 178

4.4.1. Albania 178

4.4.2. Bośnia i Hercegowina 180

4.4.3. Serbia 181

4.5. Modele działalności mikrofinansowej – kontekst europejski 185

Rozdział V. Ekonomiczne i społeczne efekty mikrofinansów 191

5.1. Efektywność ekonomiczna – istota i metody pomiaru 191

5.2. Wynik społeczny instytucji mikrofinansowych 200

5.3. Wynik finansowy instytucji mikrofinansowych 205

5.4. Wskaźnikowa ocena działania instytucji mikrofinansowych II stopień 208

5.5. Nadzór i kontrola nad instytucjami mikrofinansowymi 215

5.6. Statystyczny obraz europejskich mikrofinansów w badaniu EMN-EFC 2014–2015 217

Zakończenie 243

Bibliografia 247

Spis tabel 259

Spis wykresów 261

Spis rysunków 263

Summary 265

Nota o Autorze 266

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »