Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego. Wydanie II poprawione i uzupełnione - Marek Fałdowski

Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego. Wydanie II poprawione i uzupełnione

Marek Fałdowski

35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN 978-83-7462-717-7
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 486
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Demokratyczne państwo prawa jako determinanta fundamentalnych wartości leżących u podstaw etosu służby


1.1. Istota demokratycznego państwa prawa
1.2. Aksjologiczne podstawy demokratycznego państwa prawa
1.3. Godność i prawa człowieka jako fundament etosu służby
Podsumowanie


Rozdział 2. Zasady etyki zawodowej policjanta jako przejaw profesjonalizacji służby

2.1. Historyczne uwarunkowania etosu służby policjanta
2.2. Międzynarodowy kontekst etosu służby
2.3. Znaczenie zasad etyki zawodowej
Podsumowanie


Rozdział 3. Etyka zawodowa policjanta i jej współczesne egzemplifikacje w służbie


3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości
3.2. Wizerunek etyczny policjanta
3.3. Relacje policjant–przełożony, policjant–obywatel
3.4. Podstawowe wartości służby a użycie broni palnej i środków przymusu bezpośredniego
3.5. Zasady etyki zawodowej policjanta a bezpieczeństwo służby
Podsumowanie


Rozdział 4. System kształcenia funkcjonariuszy Policji w kontekście zasad etyki zawodowej policjanta


4.1. Szkoły w policyjnym systemie kształcenia
4.2. Zasady etyki zawodowej w programach kształcenia policjantów
Podsumowanie


Rozdział 5. W kierunku modelu etycznej formacji funkcjonariuszy Policji


5.1. Świadomość etyczna w systemie kształcenia funkcjonariuszy Policji
5.2. Diagnoza policyjnego systemu kształcenia w oparciu o etos służby
5.3. Szkolnictwo policyjne w kształtowaniu postaw etycznych funkcjonariuszy
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »