Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. Bogusława Pietrzaka - Agnieszka Alińska

Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. Bogusława Pietrzaka

Agnieszka Alińska

85,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-315-7
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 463
Rozmiar pliku: 25,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
85,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jubileusz pracy naukowej to doskonała okazja do wspomnień, podsumowań i życzeń na przyszłość. W tym roku rocznicę 45-lecia pracy naukowej obchodzi Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak, Kierownik Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Działalność naukowa i dydaktyczna Profesora Bogusława Pietrzaka od zawsze związana była ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (wcześniej SGPiS). Przez ostatnie 20 lat kieruje pracami Katedry Skarbowości. Jako wieloletni i ceniony nauczyciel akademicki oraz ekspert w dziedzinie szeroko rozumianej nauki finansów, wykształcił i wypromował wielu pracowników naukowych, ekspertów, kadrę zarządzającą oraz osoby zatrudnione w bankach, a także innych instytucjach finansowych. Jubilat jest osobą wyjątkową – znakomitym przyjacielem i kolegą, a przede wszystkim osobą, na którą zawsze można liczyć, służącą swoją życzliwością, dobrym sercem i pomocą.

Niniejsza publikacja powstała dzięki zaangażowaniu, poświęceniu oraz ogromnemu wkładowi pracy wybitnych i eminentnych przedstawicieli środowiska finansistów z całej Polski. Przygotowanie tak wielu interesujących opracowań naukowych stanowić będzie przyczynek do dalszych badań naukowych oraz analiz prowadzonych przede wszystkim w dziedzinie bankowości i finansów publicznych.

Spis treści

Kilka słów zamiast wstępu...15

Laudacje o Prof. zw. dr. hab. Bogusławie Pietrzaku

Joanna Marczakowska-Proczka
Sylwetka Prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka - Kierownika Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 19

Krystyna Brzozowska
Bogusław Pietrzak - Profesor ekonomii specjalizujący się w bankowości, finansach i polityce pieniężnej 25

Listy laudacyjne od instytucji 29

Opracowania merytoryczne Przyjaciół i Współpracowników Prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka

Krystyna Brzozowska
Ocena stabilności finansowej sektora bankowego w Polsce: studium współczynnika wypłacalności kapitałowej największych banków komercyjnych i banków spółdzielczych 37

Elżbieta Chojna-Duch
Zasada stabilności fiskalnej - kilka refleksji 47

Dariusz Daniluk
Bank Gospodarstwa Krajowego w sieci stabilności instytucji i rynków finansowych w Polsce 59

Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo
Kapitał zaufania na współczesnym rynku finansowym - stan zagrożenia 73

Stanisław Flejterski, Aurelia Bielawska, Teresa Lubińska, Beata Świecka
Stabilność rynkowego i publicznego systemu finansowego w erze niestabilności 83

Juliusz Gardawski
Kształtowanie się klasy polskich przedsiębiorców prywatnych: aspekty strukturalne i postawy 91

Jan Głuchowski
Międzynarodowe podstawy zapobiegania korzystania z oaz podatkowych 117

Andrzej Gospodarowicz, Grażyna Woźniewska
Presja regulacyjna a stabilność sektora bankowego 125

Alfred Janc
Płace i wynagrodzenia w bankach - mity i rzeczywistość? 135

Krzysztof Kalicki, Jan Antczak
Wpływ Bazylei III na stabilność sektora bankowego 141

Janusz Kaliński
Wzrost gospodarczy, rentowność przedsiębiorstw i deficyt budżetu państwa w latach 1990-2010 161

Ryszard Kokoszczyński
O potrzebie dynamicznego podejścia do regulacji finansowych 171

Dorota Korenik
Czy społeczna odpowiedzialność biznesu bankowego to konieczność? 179

Karol Lutkowski
Kryzys strefy euro i jego teoretyczne implikacje 191

Krzysztof Markowski
Jakość detalicznego portfela kredytowego polskich banków - wnioski z analizy vintage 209

Ewa Miklaszewska
Pokryzysowa architektura regulacyjna w UE - korzyści i koszty 221

Wojciech Morawski
Bankowość centralna - kilka uwag historyka 229

Leokadia Oręziak
O bezsensie dalszego istnienia OFE w Polsce 237

Stanisław Owsiak
O dawniejszych i nowych nurtach w nauce finansów publicznych 259

Krystyna Piotrowska-Marczak
Imperatyw czy faktyczna potrzeba stabilizacji finansów publicznych 275

Zbigniew Polański
O nieco zapomnianej (od niedawna) funkcji systemu finansowego 285

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Bank centralny i stabilność finansowa - ku nowemu konsensusowi? 299

Bazyli Samojlik
O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w "dobrych" i "złych" czasach 309

Andrzej Sławiński
Strefa euro - o jeden most za daleko 327

Jan K. Solarz
Transformacja bankowości centralnej w Polsce 337

Jolanta Szołno-Koguc
Znaczenie transferów z budżetu państwa dla stabilizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego 357

Piotr J. Szpunar, Witold Koziński
Czy stabilność finansowa wystarcza? 369

Ryszard Wierzba
Proces budowania unii stabilności fiskalnej w strefie euro 385

Małgorzata Zaleska
SIFIs - nierozwiązywalny problem? 399

Mariusz Zygierewicz
Poszukiwanie dróg zmniejszenia ryzyka wynikającego z istnienia dużych banków 403

Helena Żukowska
Identyfi kacja czynników destabilizujących systemy finansowe 417

Marian Żukowski
Gospodarka a system bankowy w Rosji po światowym kryzysie finansowym 2007-2009 441

Informacje o autorach 459

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »