Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej - Jadwiga Suchecka

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

Jadwiga Suchecka

101,59 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-308-9
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 242
Rozmiar pliku: 6,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
101,59 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną,
 • wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie w analizie efektywności kosztów,
 • problemy i metody analiz rynku ubezpieczeń zdrowotnych z uwzględnieniem zachowania się podmiotów na tym rynku i hazardu moralnego,
 • kierunki reform systemów zdrowotnych w niektórych krajach,
 • wybrane koncepcje pomiaru zdrowia i jego wartościowanie w wyrażeniu pieniężnym.
 • W drugim wydaniu książki - rozszerzonym i uaktualnionym - zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozpoczynając od zdefiniowania i uporządkowania pojęć i definicji, zwracając również uwagę na zastosowania teorii normatywnej, teorii dobrobytu oraz dodatkowego dobrobytu. Rozważania wstępne zostały rozszerzone o charakterystykę modeli systemów zdrowotnych i wybrane koncepcje dotyczące ewolucji systemów zdrowotnych. Na tym tle zdefiniowano kategorię zdrowia, określono sposoby jego pomiarów i wyrażono jego stan w kategoriach pieniężnych.

  Spis treści

  Wstęp 7
  Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej 11 1.1. Uwagi ogólne 11 1.2. Systemy i ich rodzaje - podstawowe pojęcia i definicje 22 1.2.1. Ogólna definicja systemu 22 1.2.2. System ekonomiczny i jego rodzaje 23 1.2.3. System zdrowotny 26 1.2.4. System finansowy 29 1.2.5. System zdrowotny jako układ bloków i strumieni 32
  Rozdział 2 Modele systemów zdrowotnych 37 2.1. Uwagi ogólne 37 2.2. Podstawowe modele systemów zdrowotnych 38 2.3. Ewolucja systemów zdrowotnych 42 2.4. Kierunki reform systemów zdrowotnych w wybranych krajach 45
  Rozdział 3 Przedmiot i zakres analiz ekonomicznych w sektorze zdrowia 54 3.1. Uwagi wstępne 54 3.2. Ekonomia normatywna sektora zdrowia - przegląd współczesnych koncepcji 57 3.3. Opieka zdrowotna i zdrowie jako ekonomiczny towar 63 3.4. Zakres analiz ekonomicznych w sektorze zdrowia 67 3.4.1. Mikroekonomiczne ujęcie zdrowia 70 3.4.2. Makroekonomiczne ujęcie opieki zdrowotnej 72 3.4.3. Ekonomiki szczegółowe w sektorze zdrowia 73
  Rozdział 4 Zdrowie i jego pomiar 78 4.1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i definicje zdrowia 78 4.2. Wybrane koncepcje pomiaru zdrowia 82 4.2.1. Pozytywne i negatywne mierniki stanu zdrowia populacji 86 4.2.2. Syntetyczne mierniki stanu zdrowia 88 4.2.3. Wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych o zdrowiu 91 4.3. Modele stanu zdrowia - założenia i własności 95 4.3.1. Klasyczny model stanu zdrowia 95 4.3.2. Podstawowe założenia modelu MIMIC 97 4.4. Z historii zastosowań modelu Indeksu Stanu Zdrowia 101
  Rozdział 5 Popyt i funkcja produkcji zdrowia 107 5.1. Wprowadzenie 107 5.2. Funkcja produkcji zdrowia 111 5.3. Popyt w opiece zdrowotnej 117 5.3.1. Uwagi ogólne - opieka zdrowotna jako dobro 117 5.3.2. Popyt na opiekę zdrowotną 120 5.3.3. Krzywe popytu na dobra publiczne 126 5.3.4. Uwagi końcowe 128
  Rozdział 6 Równowaga w sektorze zdrowia 129 6.1. Założenia ogólne i modele 129 6.2. Równowaga i jej wpływ na dobrobyt 135 6.3. Teoretyczny model równowagi rynkowej w sektorze zdrowia 141 6.3.1. Równowaga cząstkowa 141 6.3.2. Równowaga ogólna 150
  Rozdział 7 Ewaluacja ekonomiczna w opiece zdrowotnej 153 7.1. Wprowadzenie do problematyki 153 7.2. Koszty w opiece zdrowotnej - rodzaje i metody analizy 162 7.2.1. Koszty i ich klasyfikacje 162 7.2.2. Wybrane metody analizy kosztów 170 7.3. Metody ewaluacyjne - aspekt teoretyczny 174 7.3.1. Wprowadzenie 174 7.3.2. Metoda analizy kosztów - korzyści (CBA) 176 7.3.3. Analiza kosztów - efektywności (CEA) 180 7.3.4. Metoda analizy kosztów - użyteczności (CUA) 182
  Rozdział 8 Ubezpieczenia zdrowotne - wybrane aspekty teoretyczne 187 8.1. Wprowadzenie 187 8.2. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych 195 8.2.1. Ubezpieczenia a zachowania podmiotów na rynku 195 8.2.2. Ryzyko zdrowotne jako ryzyko ubezpieczeniowe 199 8.2.3. Oczekiwana wartość korzyści z ubezpieczenia i krańcowa użyteczność dobrobytu 203 8.3. Ubezpieczenia zdrowotne a hazard moralny 205 8.3.1. Wprowadzenie do problematyki 205 8.3.2. Teoretyczne aspekty hazardu moralnego ex ante 208 8.3.3. Statyczne oraz dynamiczne ujęcie hazardu moralnego ex post 210 8.3.4. Wpływ hazardu moralnego na dobrobyt 215
  Zakończenie 219
  Bibliografia 223
  Indeks rzeczowy 237
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »