Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku - Ewa Cieślik

Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku

Ewa Cieślik

57,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-306-5
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 231
Rozmiar pliku: 7,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
57,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Rok 2012 to w chińskiej tradycji Rok Smoka - rok innowacji, przełomowych zdarzeń, wielkich idei. W historii Chin właśnie Rok Smoka wielokrotnie był okresem fundamentalnych przemian w Państwie Środka. Obserwując metamorfozę gospodarki chińskiej trudno zatem nie stawiać pytania, czym może jeszcze zadziwić gigant zza Wielkiego Muru w obliczu ponad trzech dekad fenomenalnego rozwoju gospodarczego. „Efekt smoka" ma za zadanie ukazać jak bardzo zmieniła się chińska gospodarka oraz społeczeństwo w ostatnich 30 latach intensywnego wychodzenia z zacofania ekonomicznego oraz w jakim stopniu rozwój ten od­działuje na gospodarkę światową. Powyższe rozważania mają prowadzić do podjęcia refleksji nad rolą Chin w świecie i przybliżyć Czytelnika do odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy Chiny obejmą w gospodarce światowej pozycję smoka - w kulturze chińskiej mitologicznego zwierzęcia godnego najwyższego szacunku, symbolizującego cesarstwo.

Dokonana w książce niekonwencjonalna analiza skomplikowanych skutków dynamicznego rozwoju Chin ma być reportażem z dotychczasowych sukcesów i po­rażek Kraju Środka zarówno wewnątrz kraju, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej. Opracowanie jest próbą naświetlenia aktualnych trendów oraz zbiorem re­fleksji na temat przemian, które dokonują się w jednym z największych państw świata.

W książce skoncentrowano się na próbach udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
- Czy pozytywne skutki rozwoju obejmują wszystkie obszary Chin oraz grupy społeczne?
- Jak głęboko sięgają chińskie wpływy w państwach rozwijających się?
- Czy Kraj Środka może stanowić zagrożenie gospodarcze dla zmagających się z kryzysem państw rozwiniętych?
- Jakie są obszary oddziaływania Pekinu na obecny ład międzynarodowy?

Książka ma być przewodnikiem po meandrach chińskiej gospodarki skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Połączenie dyskursywnego charakteru z ele­mentami sprawozdania miało na celu ukazanie Czytelnikowi w przystępny sposób wybranych skutków rozwoju współczesnych Chin. Natomiast nieudzielanie jednoznacznych odpowiedzi na postawione przez Autorkę pytania skłania Czytelnika do przemyśleń nad dalszą rolą Pekinu w świecie.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1
Państwo Środka do reformy 13
1.1. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makroekonomicznych 15
1.2. Procesy rozwojowe w chińskim rolnictwie 23
1.3. Rozwój przemysłu 28
1.4. Przekształcenia rozwojowe w sektorze usługowym 43

Rozdział 2
Wielki Mur upada 51
2.1. Chiński handel zagraniczny 55
2.2. Przepływy kapitałowe między Chinami a światem 60

Rozdział 3
Cienie i blaski chińskiego rozwoju 69
3.1. Redukcja ubóstwa 69
3.2. Rozwój systemu edukacji 76
3.3. Budowanie zaawansowanej technologicznie gospodarki 81
3.4. Nierówności w poziomie rozwoju regionalnego 90
3.5. Bezrobocie 106
3.6. Niedorozwój systemu ubezpieczeń społecznych 110
3.7. Degradacja środowiska naturalnego 115

Rozdział 4
Made in China zmienia globalną gospodarkę 127
4.1. Rozwój gospodarczy Chin jako akcelerator procesów globalizacji - wzrastający udział gospodarki chińskiej w gospodarce światowej 127
4.2. Konsekwencje wzrostu ekonomicznego Chin dla gospodarek o średnim i niskim dochodzie per capita 148
4.2.1. Konsekwencje wzrostu ekonomicznego Chin dla azjatyckich gospodarek o średnim dochodzie per capita, Federacji Rosyjskiej oraz państw Bliskiego Wschodu 151
4.2.2. Konsekwencje wzrostu ekonomicznego Chin dla gospodarek afrykańskich o średnim i niskim dochodzie per capita 161
4.2.3. Konsekwencje wzrostu ekonomicznego Chin dla gospodarek Ameryki Łacińskiej i Karaibów o średnim dochodzie per capita 170
4.3. Następstwa rozwoju gospodarczego Chin dla krajów rozwiniętych 183
4.4. Rola Chin w kształtowaniu światowego ładu - próba wyciągnięcia wniosków 206

Zakończenie 215
Bibliografia 219

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »