Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego - Opracowanie zbiorowe

Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Opracowanie zbiorowe

24,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-65096-52-4
Data wydania 11 kwietnia 2017
Język: Polski
Liczba stron: 268
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Tom monografii rozpoczyna dział Edukacja a społeczeństwo obywatelskie.
Znajdziemy tu rozważania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w kontekście szeroko rozumianej edukacji a społeczeństwa obywatelskiego. Podejmiemy dyskusję nad zawodem edukatora ekologicznego i jego roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Poruszymy kwestię świadomości ekologicznej wśród uczniów jako możliwości kształtowania postawy odpowiedzialności za środowisko oraz znaczenie edukacji medialnej w okresie wczesnoszkolnym. Pochylimy się nad działalnością centrum kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako przykład współdziałania uczelni wyższej
ze środowiskiem społecznym oraz nad zróżnicowaniem kierunków reform szkolnictwa wyższego w Polsce i ich wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Znajdziemy także rozważania nad zabawą w kontekście podnoszenia kompetencji dziecka z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym.
Zakończymy oceną rozwoju inicjatywy we współdziałaniu nauczyciela i rodziców uczniów na przykładzie teatru rodzicielskiego, oceną wiedzy na temat sportu osób niepełnosprawnych wśród studentów oraz poszukiwaniem wsparcia przez dorastającą młodzieży.
Teksty w drugim dziale prezentują zagadnienia związane z
Postawami obywatelskimi a kwestiami bezpieczeństwa począwszy od organizacji pozarządowych, rolą edukacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę na rzecz dobrej edukacji, działania edukacyjnego podejmowane przez Policję w celu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a skończywszy na potrzebie i istocie etyki biegłego rewidenta, symulacji jako metodzie kształtowania postaw obywatelskich wśród licealistów oraz infrastrukturze sektora ropy naftowej jako podmiotu
infrastruktury krytycznej państwa. Monografię zamyka dział, w którym autorzy tekstów podjęli dyskusję nad problemami związanymi z
Nowymi technologiami a więziami społecznymi. Znajdziemy tutaj przemyślenia nad funkcjami portali internetowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w XXI wieku, możliwościami pakietu Microsoft
Expression Studio w zakresie tworzenia animowanych projektów graficznych.
Przybliżone zostaną kwestie wykorzystania programu Scilab w dydaktyce przedmiotów technicznych oraz analiza różnych rozwiązań drogowych ekranów akustycznych.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »