Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty jutra. Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata - Opracowanie zbiorowe

Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty jutra. Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata

Opracowanie zbiorowe

24,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-61304-51-7
Data wydania 11 sierpnia 2012
Język: Polski
Liczba stron: 383
Rozmiar pliku: 5,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka ich wystąpienia oraz środki zaradcze przywracające stan bezpieczeństwa stanowią uogólniony, wiodący temat zamieszczonych w niniejszym opracowaniu 29 artykułów. Autorzy wywodzący się z różnych środowisk naukowych i zawodowych prezentują wyniki swoich badań ukierunkowanych na bezpieczeństwo człowieka i otaczającego go świata w kontekście istniejących i prognozowanych wyzwań, szans i zagrożeń.

Spis treści

Słowo wstępne
(
Andrzej PIOTROWSKI, Marek ILNICKI)

Komunikacja międzykulturowa jako problem bezpieczeństwa człowieka w XXI wieku
(Mirosława JAWOROWSKA)

Bezpieczeństwo obywatelskie w Polsce – wyniki w opinii studentów
(Marian KOPCZEWSKI, Lidia PAWELEC)

Zabezpieczenia prawne kredytu inwestycyjnego – minimalizacja ryzyka kredytowego banku
(Anna ISKIERKA, Zbigniew WEŻGOWIEC)

Bezpieczeństwo jednostki i państwa wobec przeobrażeń rzeczywistości społecznej współczesnego świata
(Tadeusz SZCZUREK)

Paradygmaty techno-społeczne
(Jan ZYCH)

Organizacja czasu wolnego w marynarce wojennej w latach 1939-1974 (na podstawie wspomnień Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej)
(Katarzyna ZEMAN)

Długotrwałe gojenie ran – proces pokojowy w Irlandii Północnej w latach 1993-2012
(Rafał KLIMEK)

Człowiek i jego bezpieczeństwo personalne wobec zagrożeń globalizacyjnych
(Andrzej ŁAPA)

Bezpieczna wielokulturowość?
(Iwona KRÓLIKOWSKA, Andrzej PIOTROWSKI)

Globalizacja procesem generującym zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka
(Weronika JAKUBCZAK)

Aksjologia bezpieczeństwa społecznego, czyli poszukiwanie wartości
(Janusz GIERSZEWSKI)

Poczucie bezpieczeństwa a decyzja o macierzyństwie
(Magdalena GIERS)

Wizerunek współczesnej kobiety i jej wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa narodowego
(Urszula GAWLIKOWSKA)

Uwarunkowania przemian demograficznych a zagrożenie depopulacją
(Aleksandra CICHARSKA, Grażyna KARWACKA)

Wybrane aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego organizacji
(Bartosz BIERNACIK)

Inicjatywy i działalność społeczna w zakresie tworzenia bezpieczeństwa lokalnego
(Michalina SROK)

Globalizacja jako proces generujący zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka
(Grzegorz MILEWSKI)

Demokratyzacja w egipcie po rewolucji 2011 roku
(Maciej MILCZANOWSKI)

Bezpieczeństwo portów jachtowych i marin
(Iwona PIETKIEWICZ, Antoni F. KOMOROWSKI)

Udar mózgu zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowia człowieka
(Joanna Małgorzata KRAWCZYK)

Style rozwiązywania konfliktów interpersonalnych a ich skuteczność u słuchaczy szkoły policji
(Andrzej PIOTROWSKI)

Ocena współpracy funkcjonariuszy Policji z zespołami ratownictwa medycznego na terenie województwa Zachodniopomorskiego
(Beata WUDARSKA, Michał KURDZIEL)

Organa procesowe – ważny środek poznawczy w zakresie przyczyn i skutków wypadków drogowych
(Sławomir PYTEL)

Koncepcje państwa i człowieka w wybranych teoriach stosunków międzynarodowych, a refleksje nad pojęciem i sposobami kształtowania bezpieczeństwa
(Mirosława Maria MARCINIUK)

Rola centralnrgo odwodu operacyjnego KSRG w działaniach ratowniczych na przykładzie powodzi 2010 roku
(Grzegorz PIETREK)

Prawo do bezpieczeństwa osobistego i społecznego, jako podstawa bycia hedonistą
(Małgorzata SPYCHAŁA)

Współczesne wyzwania demograficzne państw Unii Europejskiej
(Michał KUBIAK)

Kompetentny personel dla stabilnej i bezpiecznej organizacji
(Justyna KAŁABUK)

Wpływ ekonomii i neoliberalizmu na edukację
(Kazimierz DENEK)

Wpływ kultury organizacji na bezpieczeństwo pracowników
(Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK, Izabela RICHTER)


Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »