Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo. Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa - Opracowanie zbiorowe

Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo. Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa

Opracowanie zbiorowe

24,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-61304-50-0
Data wydania 11 sierpnia 2012
Język: Polski
Liczba stron: 503
Rozmiar pliku: 8,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prezentowana monografia składa się z dwóch części: „Media a bezpieczeństwo” oraz „Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa”. W pierwszej części znalazły się artykuły znakomitych praktyków i autorytetów naukowych, pochylających się nad problematyką bezpieczeństwa w kontekście aktualnie stosowanych oraz rozwijających się mediów. Druga część monografii skupiona jest na szeroko rozumianej problematyce edukacji w kontekście bezpieczeństwa. Zagrożenia bezpieczeństwa stale zmieniają się, dlatego jest bardzo istotne, aby szeroko dostępna wiedza była ciągle aktualizowana, dzięki czemu funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa przebiegać będzie bez zbędnych zakłóceń. Oddając do rąk Czytelnika tę monografię, mam nadzieję, że zaprezentowane w niej artykuły
uznanych specjalistów staną się cennym źródłem inspiracji.

Spis treści

Słowo wstępne

MEDIA A BEZPIECZEŃSTWO
Współczesne hakerstwo społeczne
(
Sławomir ISKIERKA, Janusz KRZEMIŃSKI, Zbigniew WEŻGOWIEC)

Media a dokument Acta
(
Sławomir ISKIERKA, Janusz KRZEMIŃSKI, Zbigniew WEŻGOWIEC)

Dzieci i młodzież w świecie mass mediów jako forma komunikacji
(
Marian KOPCZEWSKI)

Tożsamość w sieci IP komputera
(
Zygmunt PŁOSZYŃSKI)

Multicultural dimensions of media production
(
Hana PRAVDOVA)

The options of information support of media education activities in the era of new media
(
Norbert VRABEC)

Czynniki wpływające na efektywność korzystania z multimedialnych serwisów internetowych przez osoby starsze
(
Krzysztof REDLARSKI, Bohdan LUDWISZEWSKI, Jacek WACHOWICZ, Paweł KOSSECKI, Urszula ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR)

The elements of media education in curricula, textbooks and teaching texts of the slovak language and literature
(
MÁRIA MORAVČÍKOVÁ)

Patronat medialny jako element kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu
(
Marzena BARAŃSKA)

The developmental of new media and the changes in the social media system
(
Dagmar VALENTOVIČOVÁ)

E-learning and innovative forms of its application at the faculty of mass media communication, UCM in Trnava
(
Slavomír MAGÁL, Rastislav ZÁBOJNIK, Denisa KRÁĹOVIČOVÁ)

Udział crowdsourcingu społecznego w edukacji i cywilizacji 2.0 na przykładzie wybranych serwisów internetowych
(
Nina STĘPNICKA, Paulina BĄKOWSKA)

Ponadsystemowa łączność w zarządzaniu kryzysowym a chmura obliczeniowa
(
Wojciech WOJCIECHOWICZ, Jan ZYCH)

Kontrola społeczna dla bezpieczeństwa w sieci informacyjnej
(
Kazimierz WENTA)

Media functions in modern world
(
Juliána LALUHOVÁ)

Funkcjonowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego a bezpieczeństwo dokumentu elektronicznego w Polsce
(
Iwona GRZELCZAK-MIŁOŚ)

Fascynacja nowymi mediami remedium na Wyzerowany program wczesnoszkolnej edukacji muzycznej?
(
Elżbieta FROŁOWICZ)

Analiza systemowa potencjału mediów społecznościowych w walce informacyjnej
(
Magdalena WITECKA)

Media i komunikowanie masowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa młodego człowieka
(
Ilona URYCH)

Bezpieczeństwo obrotu elektronicznego na globalnych i lokalnych rynkach finansowych w warunkach stosowania operacji typu High Frequency oraz dynamicznie zmienianych różnic kursowych i opóźnień
(
Arkadiusz LIBER)

Określanie wynagrodzenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi od podmiotów korzystających z utworów audiowizualnych na polu reemisji – studium przypadku
(
Paweł KOSSECKI)

EDUKACYJNE KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA
W poszukiwaniu teoretycznych i antropologicznych podstaw edukacji dla bezpieczeństwa
(
Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN)

Problem bezpieczeństwa narodowego w konstytucjach Polski 1791-1997
(
Marian KOPCZEWSKI, Iwona DUDZIUK)

Programowanie gier edukacyjnych w środowisku Visual Studio z wykorzystaniem języka C#
(
Iwona ISKIERKA)

Problemy społeczne i wyzwania edukacji o roli bezpieczeństwa energetycznego w rozwoju Unii Europejskiej
(
Cezary Tomasz SZYJKO)

Doskonalenie skuteczności działania Systemu Bezpieczeństwa Szkoły
(
Edward KOŁODZIŃSKI)

Life of young people has sense only if it is shared
(
Martin SOLIK)

Technologiczne wspomaganie badań i edukacji dla zarządzania kryzysowego na przykładzie Katedry Bezpieczeństwa narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
(
Stanisław ZAROBNY, Witold JAWORSKI)

Aksjologia świadomości narodowej w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
(
Remigiusz WIŚNIEWSKI)

Socjologiczno-psychologiczne problemy edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego
(
Dariusz JURCZAK, Izabela SZENDRAK)

Poczucie bezpieczeństwa uczniów w kontekście ich poziomu otwartości wobec nauczycieli
(
Wojciech PIESTRZYŃSKI)

Podstawy programowe edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego w świetle zagrożeń indywidualnych i zbiorowych
(
Roman JAJCZYK)

Ewaluacja w edukacji obronnej – wnioski z badań
(
Ireneusz T. DZIUBEK)

Rola edukacji dla zarządzania bezpieczeństwem państwa polskiego
(
Sylwia DOMAGALSKA)

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa w polskim systemie szkolnictwa – wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa
(
Marta CHMIELEWSKA, Małgorzata KOLIŃSKA)

Aksjologiczne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa komunikacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym
(
Justyna WOJCIECHOWSKA)

Prawo do wolności sumienia i wyznania jako nieodłączne wyzwanie nauk o bezpieczeństwie na przykładzie dokumentów międzynarodowych
(
Nina STĘPNICKA, Paulina BĄKOWSKA)

Młodzież w kontekście aktywności społecznej i politycznej. Rola, zagrożenia, perspektywy
(
Andrey LYMAR)

Problemy dialogu z rodzinami ‘’trudnych dzieci’’. Trudności partnerstwa społecznego (sformułowanie problemu)
(
Ekaterina LYMAR)

Wizja człowieka a edukacja dla bezpieczeństwa
(
Krzysztof LORANTY)

Współczensa szkoła a bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa
(
Mirosław KRUBA)

Wybrane stany emocjonalne, jakie towarzyszą nauczycielom w trakcie wykonywania pracy w szkole
(
Wojciech PIESTRZYŃSKI)

Edukacja dla bezpieczeństwa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
(
Andrzej PIECZYWOK)

Ocena edukacji antyterrorystycznej w polskim szkolnictwie
(
Małgorzata REJMAN, Albert KAROLEWSKI)

Skuteczni ale nieagresywni. Efektywność wyszkolenia grup interwencyjnych służby więziennej
(
Andrzej PIOTROWSKI)

Odżywianie jako istotny komponent edukacji zdrowotnej
(
Zbigniew WALCZAK, Maria DYMKOWSKA-MALESA)

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »