E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny - Adam Bartosiewicz

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Adam Bartosiewicz

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-887-7
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 346
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka w sposób kompleksowy opisuje jednolite pliki kontrolne obowiązujące w Polsce oraz kwestie nierozerwalnie z nimi związane – począwszy od wdrożenia struktur, a kończąc na przykładach wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne firmy. Autorzy przedstawiają m.in. zagadnienia związane z nową (obowiązującą od 1.10.2020 r.) strukturą będącą połączeniem ewidencji VAT i deklaracji VAT (JPK_V7M / JPK_V7K).

Mało precyzyjne przepisy oraz niedopracowane struktury wzbudzają sporo wątpliwości dotyczących rodzaju danych oraz sposobu ich prezentacji w poszczególnych strukturach. Dlatego też głównym celem opracowania jest przybliżenie podatnikom tych kwestii w oparciu o regulacje prawne, przy jednoczesnym odniesieniu się do wytycznych prezentowanych przez Ministerstwo Finansów.

W publikacji poruszone zostały także kwestie dotyczące:

  • okoliczności przekazywania organom podatkowym plików JPK,
  • sankcji za niedopełnienie obowiązków raportowych,
  • sposobów udostępniania struktur.

Autorzy w sposób przejrzysty dzielą się z czytelnikiem zarówno wiedzą o konstrukcji poszczególnych plików JPK, jak i wątpliwościami związanymi z prawidłowym pod kątem merytorycznym udostępnianiem w nich danych. Zamieszczone w książce liczne tabele i przykłady będą stanowić pomoc w przyswojeniu podstawowej wiedzy w tym zakresie.

Ponadto czytelnicy znajdą w publikacji wskazówki dotyczące kierunku rozwoju e-raportowania w Polsce, a także podpowiedzi, co do sposobu wykorzystania plików JPK na własne potrzeby, np. audytów wewnętrznych.

W kolejnym wydaniu książki uwzględniono m.in.:

  • nowe rozwiązania informatyczne,
  • odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Finansów na pytania dotyczące poszczególnych struktur JPK,
  • nową broszurę dotyczącą struktury JPK_KR,
  • struktury JPK_7M i JPK_7K oraz JPK_FA_RR,
  • nowe kierunki w digitalizacji podatków,

Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych w firmie za sporządzanie rozliczeń VAT i ich weryfikację lub prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zakup programów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także pracowników biur rachunkowych.

Spis treści

Wykaz skrótów ............................................................................................................. 9
Rozdział 1. Jednolity plik kontrolny – informacje wprowadzające ......................................... 13
1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................. 13
2. Regulacje prawa podatkowego dotyczące jednolitych plików kontrolnych .................... 14
3. Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania jednolitych plików kontrolnych ........................ 20
4. Obowiązek przekazywania jednolitych plików kontrolnych ze względu na okoliczności i wielkość podatnika ........... 34
Rozdział 2. Rodzaje struktur JPK .................................................................................................. 39
1. Informacje ogólne .................................................................................................. 39
2. Księgi rachunkowe (JPK_KR) .............................................................................. 49
3. Wyciąg bankowy (JPK_WB) ................................................................................ 61
4. Magazyny (JPK_MAG) ......................................................................................... 67
5. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (do 30.09.2020 r. oraz od 1.10.2020 r.) ... 78
5.1. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) ........................................ 78
5.2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją podatkową (JPK_V7M i JPK_V7K) .................. 108
5.2.1. Informacje ogólne ............................................................................... 108
5.2.2. Część ewidencyjna .............................................................................. 120
5.2.2.1. Informacje ogólne ................................................................. 120
5.2.2.2. Prezentacja NIP oraz oznaczenia dokumentów ................ 123
5.2.2.3. Oznaczenia dostaw towarów i świadczonych usług (kody GTU) ...................................... 134
5.2.2.4. Oznaczenie procedur ............................................................ 175
5.2.3. Część deklaracyjna .............................................................................. 198
6. Faktury VAT (JPK_FA) ......................................................................................... 204
7. Faktury VAT RR (JPK_FA_RR) ........................................................................... 233
8. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) ............................. 245
9. Ewidencja przychodów (JPK_EWP) ................................................................... 251
Rozdział 3. E-kontrole przeprowadzane przez organy podatkowe oraz komunikacja z organami podatkowymi ................ 255
1. Postępowanie podatkowe ...................................................................................... 255
2. Czynności sprawdzające ........................................................................................ 259
3. Kontrola podatkowa .............................................................................................. 261
4. Kontrola celno-skarbowa ...................................................................................... 263
5. „Kontrola krzyżowa” .............................................................................................. 263
6. Postępowanie w przedmiocie wydania zaświadczenia ...................................... 265
7. Nowe środki komunikacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi ............................. 266
Rozdział 4. Sposoby wykorzystywania jednolitych plików kontrolnych przez organy podatkowe ..................... 270
Rozdział 5. Sposoby przekazywania jednolitych plików kontrolnych .................................... 281
1. Jednolity plik kontrolny przekazywany periodycznie, obligatoryjnie i bez wezwania ......................... 282
2. Jednolite pliki kontrolne przekazywane na żądanie .......................................... 289
Rozdział 6. Sankcje za nieprzekazanie jednolitych plików kontrolnych oraz za podanie nieprawidłowych danych w jednolitych plikach kontrolnych ............................ 292
1. Sankcje za nieprzekazanie jednolitych plików kontrolnych ............................. 292
1.1. JPK_VAT i JPK_V7 ........................................................................................ 292
1.1.1. JPK_VAT .............................................................................................. 293
1.1.2. JPK_V7 ................................................................................................. 297
1.2. Jednolite pliki kontrolne na żądanie ............................................................ 301
2. Sankcje za nieprawidłowe dane w jednolitych plikach kontrolnych ............... 303
3. Sprawca czynu zabronionego ............................................................................... 306
Rozdział 7. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w firmie .............................................. 309
1. Faza przygotowawcza ............................................................................................ 309
2. Faza wdrożeniowa .................................................................................................. 314
3. Faza testowa ............................................................................................................ 317
4. Wysyłka plików ...................................................................................................... 318
Rozdział 8. Sposoby wykorzystania jednolitych plików kontrolnych przez podatników na wewnętrzne potrzeby firmy .......... 320
Rozdział 9. Kierunki rozwoju jednolitych plików kontrolnych ............................................... 337
Bibliografia .................................................................................................................... 345

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »