Dzieła zebrane. Tom II - Adam Heydel

Dzieła zebrane. Tom II

Adam Heydel

27,50 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Instytut Ludwiga von Misesa
ISBN 978-83-63250-06-5
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 1019
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Brak
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1019
Rozmiar pliku: 9,4 MB
Zabezpieczenie: Brak
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 822
Rozmiar pliku: 6,2 MB
Zabezpieczenie: Brak
Fragment: Pobierz fragment PDF
27,50 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

„O ponadprzeciętności Adama Heydla jako teoretyka ekonomii decyduje jego konsekwentna, bezpardonowa obrona mechanizmu rynkowego; uważał, że najlepiej sprzyja on rozwojowi gospodarczemu wszystkich społeczeństw. w dobie naporu różnych form gospodarowania i natężenia procesów regulowania gospodarki przez państwo, aż do gospodarki dyrektywnie planowanej, postawa A. Heydla była dowodem głębokiego, opartego na naukowej analizie przekonania, które głosił z dużą odwagą. Można więc sądzić, że jego osiągnięcia badawcze byłyby znacznie większe, gdyby nie został zamordowany przez okupanta w wieku zaledwie 48 lat. Nauka polska przedwcześnie utraciła dużego formatu uczonego i nie mniejszego formatu człowieka”.

Józef Nowicki, Luminarze polskiej myśli ekonomicznej

„Heydel był ortodoksyjnym liberałem [klasycznym] pur sang. Wierzył, że liberalizm to nie tylko obrona warstw mieszczańskich czy ziemiańskich, ale to obrona interesów całego narodu, a przede wszystkim obrona wolności, pokoju, kultury i postępu. Wolność, a ściśle mówiąc, wolność gospodarcza była dla niego magiczną formułką na wszystkie bolączki życia.

Trzeba zaznaczyć, że Heydel w liberalizmie widział przede wszystkim te zasady, które mogą zachować i rozwijać kulturę narodu, a wartości kulturalne miały w jego skali wartościowania miejsce pierwsze i naczelne.

Czy Heydel był konserwatywnym liberałem? Był nim w ekonomii. Innej ekonomii, poza ekonomiką liberalną, nie uznawał. (...) w stawianiu kwestii bardzo zbliżył się do ekonomisty austriackiego Mises'a, którego wysoko cenił”.

Ferdynand Zweig, Adam Heydel (...) [org.]

„Prof. Heydel jest dobrze znany naszym Czytelnikom (...). Nie potrzebujemy przypominać ani jego ciętego myślenia, ani wyjątkowych zalet stylisty, ani skrzącego się w jego pracach dowcipu. Heydel łączy w sobie — a jest to rzecz rzadka — wielką wiedzę i zdolności teoretyczne z niezwykle przystępną i jasną formą, lekką, przyjemną, przejrzystą. Cechuje go pociąg do teoretycznych rozważań; on spopularyzował w Polsce najprzód szkołę austrjacką, Mieses'a, Hayek'a, obecnie zaś uprzystępnia nam dzieła najnowszych angielskich teoretyków ekonomji(...). Jego teoretyczne zamiłowania nie przeszkadzają mu jednak wstępować w szranki aktualności i walczyć piórem w rozprawach i artykułach w obronie polityki zdrowego rozsądku, dobrej sprawy, liczne są zwłaszcza jego celne ataki na etatyzm oraz na przeciążenie podatkowe.

(...) Jest on znawcą malarstwa, autorem pięknej książki o Jacku Malczewskim. To połączenie tak różnorodnych zainteresowań jest jedną z przyczyn, które czynią jego sylwetkę tak ciekawą i dość w naszych warunkach wyjątkową. a w każdym razie fakt, że ekonomista może się również znać na sztuce, powinien przyczynić się do rozwiązania mitu, że ekonomja jest a dismal science „posępną nauką", a ekonomiści patentowanymi «wątrobiarzami»”.

"Polityka gospodarcza", nr 53-53, 1937 r. [org.]

„Pamiętam jak 14 marca 1941 r. w obozowej izbie chorych siedziałem na łóżku ciężko chorego profesora UJ Adama Heydla, wielkiego ekonomisty i historyka kultury, i słuchałem, jak mówił z pamięci wiersze Norwida. I w tym momencie przyszli esesmani, zabrali go, ledwie zdążyłem odskoczyć. Po kilku godzinach zginął razem z innymi od salwy plutonu egzekucyjnego w żwirowni koło drutów, tuż za terenem obozu Auschwitz. Dla młodego człowieka śmierć tak zasłużonego profesora, w tak spektakularnej formie, była wtedy wielkim wstrząsem”.

Fragment wstępu do Pism wybranych, tom 1, 1942–1957 Władysława Bartoszewskiego

Spis treści

TOM 2

CZĘŚĆ II. EKONOMIA: FELIETONY I ANALIZY

Robotnicy a udział w zyskach

Eksport drzewa

Jubileusz gospodarki bolszewickiej

Program naprawy skarbu

Stronnicy inflacji

Brak kapitału obiegowego

Własność prywatna w nowych konstytucjach

Wysoki czy niski kurs złotego?

Lata tłuste i lata chude

O programie gospodarczym Polski

Zagadnienia gospodarcze i socjalne w Rosji

Przewrót agrarny w Europie

Kapitalizm i socjalizm wobec etyki

Refl eksje o wystawie poznańskiej

Dążności etatystyczne w Polsce

Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny?

Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych

Siedem krów tłustych i siedem krów chudych

Len czy bawełna?

Kryzys, interwencja i etatyzm

Teoria ekonomii i etyka

Przeciwko nowym ciężarom

Skargi na brak inicjatywy prywatnej

Rozwój ekonomiczny Polski a cudzoziemcy

Blaski i nędze życia Ekonomii

Przednówek 1918 i 1921 roku

[Wywiad.] Kontyngenty są bronią obosieczną

Czy zmierzch kapitalizmu?

Kapitalizm a syndykalizm

Odpowiedzialność za kryzys gospodarczy

Wytyczne gospodarki wojennej

O swobodę dyskusji ekonomicznej

Spółdzielczość wobec kapitalizmu. (Artykuł dyskusyjny)

CZĘŚĆ III. EKONOMIA: POLEMIKI I RECENZJE

Czy pomoc państwa potrzebna?

[Recenzja.] Ludwik Mises, Liberalismus

Polska piatiletka?

Dochód społeczny to możność zaspokojenia potrzeb

Ależ, ależ kochany Kaziu!

Literatura wyzwolona z odpowiedzialności

Liberalizm wobec polityki i sprawy społecznej

Kryzys światowy kryzysem teorii Saya?

Statystyka wobec inflacji

[Recenzja.] Bohdan Łączkowski, Możliwości polityki zbożowej

Rolnictwo i przemysł. (Dyskusja)

„Tak chmurne niebo nie wyjaśnia się bez burzy”. (Polemika)

Profesor Edward Lipiński o Etatyzmie w Polsce. Polemika

W sprawie karteli

[Recenzja.] Wiktor Ormicki, Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej

[Recenzja.] Stanisław Wyrobisz, Etatyzm czy liberalizm

[Polemika.] Edward Taylor, Odpowiedź prof. A. Heydlowi z powodu jego artykułu pt. „Czy kryzys światowy jest kryzysem teorii Saya”. Replika autora

[Recenzja.] Jan Lutosławski, Wahania myśli rolniczej

[Przedmowa.] Lionel Robbins, Wielkie przesilenie gospodarcze

[Recenzja.] Ferdynand Zweig, System ekonomii i skarbowości Juliana Dunajewskiego

CZĘŚĆ IV. SPRAWY PUBLICZNE

Polityka a etyka

Świadomość narodowa i przyszłość narodu polskiego

Mowa na wiecu akademickim 2 listopada 1918 roku

Nacjonalizm nowoczesny a polska polityka wschodnia

Organizacja Pracy Związku Narodów

Straszne dzieci

Drzewa na Rynku krakowskim

„W osaczonej reducie”

Sto lat temu

Szkoła morza

Kwiatki z niwy etatyzmu

Psychologia lokajska

Więźniowie brzescy nie chcą kandydować?

Etatyzacja sumień

Etatyzm a wykształcenie

Camera obscura

Prawdziwa demokracja

CZĘŚĆ V. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

Międzynarodowe gusła

Tradycja i moda

Myśli o kulturze

Kultura wiejska. (Referat na Akademii 75-lecia „Gazety Rolniczej”, 10 czerwca 1938)

Nowy styl życia

CZĘŚĆ VI. SZTUKI PIĘKNE

Moja droga do sztuki

Jacek Malczewski (wrażenia i refleksje)

Ze wspomnień o Jacku Malczewskim

Z wierszy Jacka Malczewskiego

Stanisław Szukalski – sylwetka artysty

Wystawa malarstwa polskiego w Wiedniu

Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” w Krakowskim Pałacu Sztuki

Wystawa Starego Portretu w Krakowie

Wystawa Styków

Wystawa szukalszczyków w Katowicach

Ziemiańskość i sztuka polska

Serwis do gry w l’hombre’a z saskiej porcelany z początku XIX wieku

Wyspiański 6

Wesele w Moskwie – garść wrażeń

CZĘŚĆ VII. PODRÓŻE

Listy z Moskwy

Listy z jasnego brzegu

Notatki z podróży

Wrażenia z Ameryki

Dawność i nowość w Stanach Zjednoczonych

CZĘŚĆ VIII. SYLWETKI

Władysław Grabski

Ze wspomnień o Stanisławie Larysz-Niedzielskim

Zgon Władysława Leopolda Jaworskiego

Śp. Kazimierz Wyszyński

Śp. Jan Kostanecki. [Dwa wspomnienia]

Dmowski z wosku

Gustaw Cassel. Próba sylwetki

Filozofia Forda

Aforyzmy Forda

Nota biograficzna

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »