Działania naruszające prawa do domen internetowych - Andrzej Krasuski

Działania naruszające prawa do domen internetowych

Andrzej Krasuski

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-276-0
Data wydania 1 sierpnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 205
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Opisana w książce problematyka prawnych aspektów domen internetowych stanowi jedno najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze prawa nowych technologii. Dotyczy zarówno postępowań karnych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem domen internetowych, jak i sporów rozstrzyganych na drodze cywilnej.

Wśród analizowanych zagadnień znalazły się m.in.:
• zdefiniowanie charakteru prawnego domeny internetowej i opis procesu jej rejestracji;
• rozpoznanie i zaklasyfikowanie poszczególnych rodzajów działań naruszających prawo do domeny internetowej, takich jak np. cybersquatting, łapanie domen, typosquatting, niezamierzona zmiana bitów, homograph-based squatting, czy combosquatting;
• kolizji domeny z prawem ochronnym na znak towarowy, przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawem do firmy;
• rozstrzyganie sporów dotyczących naruszenia praw do domen internetowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji;
• przestępstwa popełniane w związku z wykorzystaniem domen internetowych oraz metodyka prowadzenia postępowań w sprawach z ich wykorzystaniem.

Książka zainteresuje menedżerów start-upów i firm z branży IT, product ownerów, programistów, a także prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, zajmujących się sprawami domenowymi.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Domena internetowa – definicja i charakter prawny | str. 13
1. Domena internetowa – wyjaśnienie pojęcia | str. 13
2. Rodzaje domen internetowych | str. 19
3. Charakter prawny domeny | str. 23

Rozdział 2
Rola NASK w rejestracji nazw domen internetowych | str. 31
1. Powstanie NASK | str. 31
2. Formalnoprawne podstawy działania NASK | str. 33
3. Rejestracja nazw domen internetowych | str. 34
3.1. Model partnerski | str. 34
3.2. Etapy rejestracji nazw domen internetowych | str. 35
3.3. Umowa o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej | str. 36

Rozdział 3
Działalność telekomunikacyjna NASK S.A. | str. 43

Rozdział 4
Rozwiązywanie sporów o nazwy domen internetowych | str. 47

Rozdział 5
Rola Rady europejskich rejestrów krajowych domen najwyższego poziomu | str. 49

Rozdział 6
Rola Internetowej Korporacji ds. Nadanych Nazw i Numerów w zakresie rejestracji nazw domen internetowych | str. 51

Rozdział 7
Rola Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w systemie nazewnictwa i adresowania w Internecie | str. 55

Rozdział 8
Omówienie działań naruszających prawo do domeny internetowej | str. 59
1. Cybersquatting | str. 59
2. Typosquatting | str. 61
3. Inne rodzaje naruszeń | str. 64

Rozdział 9
Regulacje prawne dotyczące domen na gruncie międzynarodowym | str. 73
1. Rola Europejskiego Rejestru Domen Internetowych w rejestrowaniu domen internetowych | str. 73
2. Rola WIPO w pozasądowym rozstrzyganiu sporów domenowych | str. 79
3. Zastosowanie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej do domen internetowych | str. 84

Rozdział 10
Podstawy materialnoprawne rozstrzygania sporów domenowych | str. 87
1. Zagadnienia ogólne | str. 87
2. Kolizja uprawnień do domeny z zarejestrowanym znakiem towarowym | str. 87
3. Kolizja prawa do domeny i ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 112
4. Naruszenie prawa do firmy w zarejestrowanej domenie internetowej | str. 116

Rozdział 11
Rozstrzyganie sporów dotyczących naruszenia praw do domen | str. 119

Rozdział 12
Przestępstwa popełniane w związku z wykorzystaniem domen internetowych | str. 127
1. Wstęp | str. 127
2. Sprawcy przestępstw popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych | str. 128
2.1. Motywacja sprawców przestępstw popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych | str. 131
2.2. Pokrzywdzeni w przestępstwach popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych | str. 132
3. Mechanizmy przestępcze | str. 134
3.1. Przejęcie domeny internetowej | str. 136
3.2. Podszywanie się pod domenę internetową | str. 140
3.3. Cybersquatting i typosquatting | str. 144
3.4. Oszustwa na domenę | str. 147
4. Kwalifikacja prawna | str. 152

Rozdział 13
Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach z wykorzystaniem domen internetowych | str. 155
1. Wstęp | str. 155
2. Blokada dostępności | str. 156
3. Właściwość miejscowa i rzeczowa | str. 158
4. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i inny materiał inicjujący postępowanie | str. 161
5. Przebieg czynności procesowych po wpłynięciu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub innego materiału inicjującego postępowanie | str. 163
6. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str. 172
7. Przebieg postępowania przygotowawczego | str. 174

Zakończenie | str. 185

Bibliografia | str. 189

Wykaz aktów prawnych | str. 197

Wykaz orzeczeń | str. 201

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »