Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów - Michał Wojdała

Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów

Michał Wojdała

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-507-9
Data wydania 22 luty 2024
Język: Polski
Liczba stron: 517
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji poddano analizie zagadnienie dowodzenia w procesie cywilnym w sprawach dotyczących przewozu drogowego towarów – zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Omówiono m.in. następujące zagadnienia:
• pojęcie dowodu, źródła dowodowego i środka dowodowego;
• prawa i obowiązki podmiotów postępowania dowodowego;
• przedmiot dowodu w sprawach cywilnych – pojęcie oraz rodzaje faktów i twierdzeń;
• zasady postępowania cywilnego w kontekście sporów powstałych na tle przewozu drogowego towarów.

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przede wszystkim z zakresu elementów formalnych pozwu oraz właściwości rzeczowej sądów. 

Cennym uzupełnieniem książki są wzory pism procesowych w najbardziej typowych dla tego typu spraw roszczeniach, m.in.  pozwu o naprawienie szkody, reklamacji uszkodzonego towaru, zażalenia na postanowienie sądu o przekazaniu sprawy, dostępne na stronie: https://www.profinfo.pl/materialy dodatkowe.

Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przewozu drogowego, zawierających umowy oraz występujących w roli nadawców i odbiorców towarów. Zainteresuje również pełnomocników ich reprezentujących – adwokatów, radców prawnych – oraz sędziów rozstrzygających te sprawy.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I

Istota dowodu i dowodzenia w procesie cywilnym | str. 25

1.1. Pojęcia dowodu, źródła dowodowego i środka dowodowego | str. 27

1.2. Pojęcie zasad postępowania cywilnego | str. 44

1.3. Realizacja wybranych zasad postępowania cywilnego w kontekście sporów wynikłych na tle przewozu drogowego towarów | str. 57

1.3.1. Zasada prawdy | str. 57

1.3.2. Zasada kontradyktoryjności | str. 60

1.3.3. Zasada równości stron | str. 62

1.3.4. Zasada jawności | str. 64

1.3.5. Zasada bezpośredniości | str. 70

1.3.6. Zasada koncentracji materiału procesowego | str. 75

1.4. Istota dowodzenia w procesie cywilnym na przykładzie sporów z zakresu przewozu drogowego towarów | str. 78

1.5. Podsumowanie | str. 89

Rozdział II

Podmioty postępowania dowodowego | str. 91

2.1. Sąd | str. 91

2.1.1. Zagadnienia ogólne | str. 91

2.1.2. Właściwość rzeczowa | str. 97

2.1.3. Właściwość miejscowa | str. 101

2.1.4. Umowa prorogacyjna | str. 107

2.1.5. Kognicja sądu | str. 112

2.1.6. Jurysdykcja | str. 119

2.2. Strony procesu cywilnego | str. 123

2.2.1. Zdolność sądowa | str. 124

2.2.2. Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna | str. 127

2.2.3. Legitymacja procesowa | str. 129

2.2.3.1. Legitymacja procesowa w sporach toczących się na tle przepisów krajowego prawa przewozowego | str.  132

2.2.3.2. Legitymacja procesowa w sporach toczących się na tle przepisów konwencji CMR | str. 141

2.3. Nadawca | str. 144

2.3.1. Status nadawcy | str. 144

2.3.2. Prawa i obowiązki nadawcy | str. 148

2.4. Odbiorca | str. 150

2.4.1. Status odbiorcy | str. 150

2.4.2. Prawa i obowiązki odbiorcy | str. 162

2.5. Przewoźnik | str. 164

2.5.1. Status przewoźnika | str. 164

2.5.2. Prawa i obowiązki przewoźnika | str. 179

2.6. Podsumowanie | str. 180

Rozdział III

Przedmiot dowodu w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów | str. 181

3.1. Ogólne zagadnienia przedmiotu dowodu w sprawach cywilnych | str. 182

3.1.1. Pojęcie faktu i twierdzenia o faktach | str. 182

3.1.2. Rodzaje faktów i twierdzeń | str. 189

3.1.2.1. Fakty prawotwórcze, tamujące powstanie prawa i niweczące prawo | str. 189

3.1.2.2. Fakty dodatnie i ujemne | str. 191

3.1.2.3. Fakty powszechnie znane | str. 193

3.1.2.4. Fakty znane sądowi z urzędu | str.  201

3.1.2.5. Fakty, o których informacja jest powszechnie znana | str.  204

3.1.2.6. Fakty przyznane | str.  206

3.1.2.7. Fakty niezaprzeczone | str.  211

3.1.3. Rodzaje faktów i twierdzeń w przewozie drogowym towarów | str. 214

3.1.4. Kryterium istotności faktów w procesie cywilnym | str. 217

3.2. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w sporach z zakresu przewozu drogowego rzeczy | str. 225

3.2.1. Wprowadzenie | str. 225

3.2.2. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia przy roszczeniach dochodzonych na podstawie przepisów prawa wewnętrznego regulujących przewóz | str. 226

3.2.3. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia przy roszczeniach dochodzonych na podstawie przepisów konwencji CMR | str. 234

3.2.4. Fakty istotne dla rozstrzygnięcia przy roszczeniach na zasadach ogólnych dochodzonych na podstawie przepisów prawa wewnętrznego | str. 240

3.3. Podsumowanie | str. 243

Rozdział IV

Zbieranie materiału dowodowego w sprawach z zakresu przewozu drogowego towarów | str. 244

4.1. Ciężar dowodu | str. 245

4.2. Wniosek dowodowy | str. 256

4.3. Działanie sądu z urzędu | str. 259

4.4. Domniemania faktyczne i prawne | str. 267

4.5. Dowód prima facie. Uprawdopodobnienie | str. 286

4.6. Postanowienie dowodowe | str. 294

4.7. Dowodzenie a plan rozprawy | str. 301

4.8. Umowy dowodowe | str. 304

Rozdział V

Wybrane środki dowodowe w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów | str. 317

5.1. Klasyfikacja środków dowodowych | str. 318

5.2. Dokumenty | str. 323

5.2.1. Zagadnienia ogólne | str. 323

5.2.2. Dokument umowy przewozu | str. 347

5.2.3. List przewozowy | str. 349

5.2.4. Protokół ustalenia stanu przesyłki | str. 353

5.2.5. Faktura, rachunek, cennik i podobne dokumenty | str. 361

5.2.6. Opinia rzeczoznawcy | str. 366

5.3. Zeznania świadków, przesłuchanie stron | str. 370

5.4. Opinia biegłego | str. 389

5.5. Pozostałe środki dowodowe | str. 400

5.6. Podsumowanie | str. 407

Wnioski | str. 409

Streszczenie | str. 433

Wzory pism | str. 437

  1. Zastrzeżenie opóźnienia dostawy | str.  439
  2. Reklamacja – uszkodzenie towaru. | str.  442

III. Pozew o zapłatę przewoźnego | str.  446

  1. Pozew o naprawienie szkody (opóźnienie dostawy) | str. 466
  2. Pozew o naprawienie szkody (uszkodzenie towaru, odpowiedzialność in solidum) 476
  3. Zażalenie na postanowienie o przekazaniu | str. 484

Literatura | str.  495

Akty prawne | str. 507

Orzecznictwo | str. 511

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »