Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne - Agata Piszko

Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne

Agata Piszko

50,00 zł42,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-858-7
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 217
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł42,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Ico_Gray_17.gif [486 B]  Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak:

• kryteria ustalenia wysokości dotacji,
• warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie,
• uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji,
• zgoda na udzielanie dotacji w wyższej wysokości,
• kontrola prawidłowości pobierania dotacji,
• aktualizacja dotacji,
• rozliczenie międzygminne w zakresie dotacji.

Książka uwzględnia aktualne stanowisko organów nadzoru (w tym Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych), jak również bogate w tym zakresie orzecznictwo sądowoadministracyjne.

Ico_Gray_6.gif [752 B]  Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne, a także dla pracowników administracji publicznej – z uwagi na zadania związane z udzielaniem i kontrolą dotacji.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1 Zasady ustalania wysokości dotacji | str. 13
1. Istota dotacji | str. 13
2. Kryteria ustalenia wysokości dotacji | str. 15
2.1. Uwagi ogólne | str. 15
2.2. Podstawowa kwota dotacji | str. 16
2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawa ustalenia dotacji | str. 29
2.4. Wskaźnik zwiększający | str. 33
3. Dotacja dla przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz innej formy wychowania przedszkolnego | str. 40
3.1. Uwagi ogólne | str. 40
3.2. Dotacja dla publicznego przedszkola | str. 47
3.3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola| str. 49
3.4. Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny | str. 55
3.5. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny | str. 57
3.6. Dotacja dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego | str.5 9
3.7. Dotacja dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego | str. 60
4. Dotacje dla szkół | str. 62
4.1. Uwagi ogólne | str. 62
4.2. Dotacje dla publicznych szkół | str. 62
4.3. Dotacja dla szkoły niepublicznej | str. 67
5. Dotacja na ucznia więcej niż jednego przedszkola lub szkoły | str. 69
6. Dotacja dla niesamorządowych placówek | str. 70
7. Dotacja dla jednostek prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju | str. 74
8. Dotacja dla placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze | str. 76
9. Dotacja dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe | str. 77
10. Dotacja dla innych placówek | str. 80

Rozdział 2 Warunki przekazywania dotacji | str. 82
1. Uwagi ogólne | str. 82
2. Termin przekazywania informacji o planowanej liczbie uczniów | str. 82
3. Zgłoszenie danych do Systemu Informacji Oświatowej | str. 92
4. Szczególne zasady dotyczące przyznawania dotacji za efekt kształcenia | str. 94
5. Szczególne zasady dotyczące dotacji dla organów
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe | str. 95

Rozdział 3 Sposób przekazywania dotacji | str. 96
1. Przekazywanie dotacji na rachunek bankowy danej
jednostki oświatowej | str. 96
2. Przekazywanie dotacji na każdego ucznia | str. 101

Rozdział 4 Zasady wydatkowania dotacji | str. 112
1. Uwagi ogólne | str. 112
2. Przeznaczenie dotacji na wydatki bieżące | str. 116

Rozdział 5 Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | str. 135

Rozdział 6 Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji | str. 144
1. Istota kontroli | str. 144
2. Sposób i zakres dokonywania kontroli | str. 145
3. Nałożenie obowiązku zwrotu dotacji | str. 149
4. Wstrzymanie dotacji | str. 150

Rozdział 7 Wezwanie do rozliczenia dotacji | str. 154

Rozdział 8 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji | str. 157

Rozdział 9 Zgoda na udzielenie dotacji w wyższej wysokości | str. 170

Rozdział 10 Aktualizacja dotacji | str. 172
1. Uwagi ogólne | str. 172
2. Terminy aktualizacji dotacji| str. 174
3. Zmiana wysokości dotacji w wyniku jej aktualizacji | str. 177

Rozdział 11 Rozliczenia międzygminne w zakresie udzielonej dotacji | str. 183

Rozdział 12 Obowiązek ogłaszania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej | str. 191

Rozdział 13 Dotowanie jako czynność z zakresu administracji publicznej  | str. 193

Wzory | str. 195

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »