Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego - Ewa Arleta Kos

Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego

Ewa Arleta Kos

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-220-8
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 297
Rozmiar pliku: 6,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W późnonowoczesnym społeczeństwie, w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości, przebieg życia wymaga kontroli. Jednostka musi czuwać, by nie przegapić szansy lub zagrożenia. Jest to istotne zarówno w wymiarze zewnętrznym - przy wyborze spośród różnych rodzajów ofert społecznych, jak i wewnętrznym - podczas wyboru celów działania, wartości, priorytetów życiowych, stylów życia, wzorów osobowych. Podejmowane decyzje kształtują doświadczenia badanych kobiet, różnicują przebieg ich życia, modelują sytuację zawodową. Narratorki, dokonując wyborów, nie tylko korzystają z istniejących możliwości, ale często je kreują.

„Publikacja jest nowatorska, oryginalna. Wyróżnia się na tle książek dotyczących podobnej problematyki teoretyczną dojrzałością i metodologicznym mistrzostwem. Bardzo dobrze napisana, ciekawa i ważna społecznie.”

Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Spis treści

 

Podziękowania 11

Wstęp 13

Rozdział I. Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet 17

1. Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet – przegląd literatury 17

1.1. Próba definicji pojęcia sukces w świetle wybranych opracowań teoretycznych i badań empirycznych 18

1.2. Sukces jako kategoria pedagogiczna – perspektywa dynamiczna 23

1.3. Konsekwencje sukcesu 25

2. Kariera zawodowa kobiet 27

2.1. Kariera, awans zawodowy – ustalenia terminologiczne 28

2.2. Bariery i ograniczenia w rozwoju karier zawodowych kobiet w świetle literatury 29

Rozdział II. Założenia teoretyczno-metodologiczne 51

1. Perspektywy teoretyczne – źródła pojęć uwrażliwiających 51

2. Specyfika jakościowej orientacji badawczej 58

2.1. Wywiad narracyjny jako jakościowa metoda badawcza 62

2.2. Teoretyczne założenia wywiadu narracyjnego 68

2.3. Metodyka postępowania badawczego 71

Rozdział III. Koncepcja badań własnych 85

1. Przedmiot badań 85

2. Cele badań 87

3. Problematyka badawcza 90

4. Metoda i technika badawcza 92

5. Organizacja badań 94

5.1. Dobór próby badawczej i przebieg badań 95

5.2. Przebieg wywiadów 97

5.3. Prezentacja toku postępowania interpretacyjnego 100

6. Ocena zebranego materiału badawczego oraz reakcja Badanych na „zachętę do opowiadania” 107

Rozdział IV. Rekonstrukcja wybranych biografii – przypadków kluczowych 111

1. Analiza przypadku I – narracja Katarzyny M. 111

1.1. Problemy z identyfikacją typu wypowiedzi. Ocena uzyskanego materiału 112

1.2. Formalna organizacja narracji 115

1.3. Rekonstrukcja drogi biograficzno-zawodowej z uwzględnieniem perspektywy Narratorki i badacza 116

1.4. Elementy teorii – rekonstrukcja wzorów i zasad działania Narratorki 136

2. Analiza przypadku II – narracja Magdaleny S. 142

2.1. Ocena uzyskanego materiału 142

2.2. Rekonstrukcja drogi biograficzno-zawodowej z uwzględnieniem perspektywy Narratorki i badacza 146

2.3. Elementy teorii – rekonstrukcja wzorów i zasad działania Narratorki 158

3. Analiza przypadku III – narracja Wioletty R. 163

3.1. Opis przypadku z uwzględnieniem obiektywnych danych, uzyskanych z ankiety i wywiadu oraz ocena uzyskanego materiału 163

3.2. Rekonstrukcja drogi biograficzno-zawodowej z uwzględnieniem perspektywy Narratorki i badacza 165

3.3. Elementy teorii – rekonstrukcja wzorów i zasad działania Narratorki 176

Rozdział V. Warunki uczestnictwa społecznego badanych kobiet – teoretyczne uogólnienie 183

1. Struktury doświadczeń organizujące przebieg badanych biografii (odniesienie do teorii F. Schützego) 184

1.1. Biograficzne plany działania 184

1.2. Przemiany biograficzne 189

1.3. Instytucjonalne wzory przebiegu życia i trajektoria 193

2. Warunki wybranych przestrzeni uczestnictwa społecznego badanych kobiet 196

2.1 Polityczno-społeczno-gospodarcze uwarunkowania uczestnictwa społecznego Badanych – perspektywa biograficznie odtworzona 196

2.2. Przestrzeń życia rodzinnego 214

2.3. Przestrzeń kształcenia instytucjonalnego 223

2.4. Przestrzeń życia zawodowego 236

3. Sukces jako rezultat dynamicznego kształtowania warunków uczestnictwa społecznego 250

3.1. Sukces w doświadczeniu badanych kobiet 251

Zakończenie 267

Bibliografia 283

Spis tabel i rysunków 295

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »