Dostawca w procesie rozwoju produktu - Grażyna Kędzia

Dostawca w procesie rozwoju produktu

Grażyna Kędzia

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-965-5
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 281
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę angażowania dostawców w rozwój produktów (Supplier involvement in product development, SIPD). Zawarte w niej rozważania opierają się na rezultatach systematycznego przeglądu światowej literatury przedmiotu oraz na wynikach autorskich badań ilościowych i jakościowych. Opracowanie łączy zagadnienie SIPD ze współczesną potrzebą konfigurowania odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw, a także z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Monografia ma przede wszystkim niezaprzeczalny walor naukowy, ale jako pozycja odnosząca się wprost do praktyki biznesu oraz przedstawiająca poprzez wyniki badań empirycznych wycinek rzeczywistości gospodarczej posiada również walor utylitarny.

prof. dr hab. Maciej Szymczak

Książka stanowi nowość na rynku polskim. Do tej pory nie pojawiła się publikacja, która w takim zakresie odnosiłaby się do problematyki dostawcy i jego roli w procesie rozwoju produktu.

dr hab. Blanka Tundys, prof. US

Spis treści

Wykaz skrótów 7

 

 

Wstęp 11

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnienia rozwoju produktów we współpracy z dostawcami 15

1.1. Produkt i proces jego rozwoju 15

1.2. Rozwój produktu w łańcuchu dostaw 37

1.3. Współczesne kierunki projektowania produktów 57

Rozdział 2. Systematyczny przegląd literatury z zakresu włączania dostawców w rozwój produktów 73

2.1. Zastosowanie metody systematycznego przeglądu literatury przedmiotu 73

2.2. Rezultaty systematycznego przeglądu literatury przedmiotu 81

2.2.1. Istota i sposób włączania dostawców w rozwój produktów 82

2.2.2. Atrybuty produktu a włączanie dostawców w rozwój produktów 91

2.2.3. Wybór i ocena dostawców 96

2.2.4. Modele portfolio dostawca–nabywca w obszarze rozwijania produktów 106

2.2.5. Cechy relacji dostawca–nabywca 122

2.2.6. Integracja funkcjonalna w procesie rozwijania produktów 126

2.2.7. Teorie wykorzystywane w dotychczasowych badaniach 141

2.2.8. Synteza uwarunkowań włączania dostawców w rozwój produktów 144

2.3. Podsumowanie systematycznego przeglądu literatury przedmiotu 160

2.3.1. Włączanie dostawców w rozwój produktów a zagadnienie negatywnego wpływu produktów na środowisko przyrodnicze 161

2.3.2. Włączanie dostawców w rozwój produktów a dokonania dostawców 162

2.3.3. Równoległe angażowanie dostawców drugiego szczebla oraz innych ogniw łańcucha dostaw 162

2.3.4. Włączanie dostawców w rozwój produktów a strategia zarządzania łańcuchem dostaw 163

2.3.5. Włączanie dostawców w rozwój produktów, ryzyko i konfigurowanie odpornego na zakłócenia łańcucha dostaw 164

2.3.6. Włączanie dostawców w rozwój produktów a technologie informacyjno-komunikacyjne oraz Przemysł 4.0 165

2.3.7. Włączanie dostawców w rozwój produktów a ekonomia współdzielenia 166

2.3.8. Włączanie dostawców w rozwój produktów a kapitał relacyjny 166

 

Rozdział 3. Współpraca przedsiębiorstw z dostawcami w procesie rozwoju produktów w Polsce 169

3.1. Metodyka badania 169

3.2. Włączanie dostawców w obszar rozwijania produktów – wyniki badania ankietowego 172

3.3. Podsumowanie wyników badania ankietowego – dyskusja i wnioski 194

 

Rozdział 4. Przykłady współpracy z dostawcami w świetle procesu NPD oraz etapów cyklu życia produktu 205

4.1. Metodyka badania 205

4.2. Studium przypadku 1 – etap pozyskiwania surowców 210

4.3. Studium przypadku 2 – etap projektowania 212

4.4. Studium przypadku 3 – etap produkcji 216

4.5. Studium przypadku 4 – etap dystrybucji 221

4.6. Studium przypadku 5 – etap użytkowania 224

4.7. Studium przypadku 6 – etap utylizacji 227

Zakończenie 231

 

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 237

Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu 247

 

Bibliografia 249

 

Spis rysunków 275

 

Spis tabel 277

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »