Doskonałe Public Relations - Jacek Barlik

Doskonałe Public Relations

Jacek Barlik

49,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo MT Biznes
ISBN 978-83-8175-162-9
Data wydania 20 listopada 2020
Język: Polski
Liczba stron: 230
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 230
Rozmiar pliku: 4,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
49,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

 

Monografia omawia popularną i niezwykle wpływową w dziedzinie PR teorię doskonałego public relations Jamesa Gruniga. Autor stawia sobie trzy główne cele:

  • eksploracyjne – służące poznaniu, opisowi i zrozumieniu zjawisk zachodzących w teorii public relations
  • eksplikacyjne – a więc wyjaśniające główne wątki w debatach wokół teorii doskonałego public relations oraz
  • prognostyczne – czyli stanowiące próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłe kierunki rozwoju teorii doskonałego public relations.

Choć autor szczegółowo opisuje i analizuje teorię doskonałego public relations, to książka odnosi się do public relations w szerszym ujęciu, ponieważ dr Jacek Barlik omawia także najważniejsze wyzwania, najbardziej istotne problemy i najciekawsze kontrowersje oraz debaty wokół i w samej dyscyplinie public relations.

Pierwsza część książki opisuje paradygmat dyscypliny, porządkując wiele jej aspektów, w tym interdyscyplinarność i specyfikę public relations, a ponadto przystępnie i przejrzyście wskazuje na zawiłości i spory wokół PR. Kolejne rozdziały w syntetyczny sposób prezentują historię tworzenia się dyscypliny public relations oraz krytykę dotyczącą jej istoty, metodologii i przydatności. Dużo miejsca w książce zajmuje prezentacja krytycznego podejścia w PR do teorii Jamesa Gruniga. W końcowej części książki autor przedstawia swoje rozważania o ewolucji teorii doskonałego public relations, formułując postulaty, które muszą być spełnione, aby jej zasięg nie ograniczał się do branży public relations, lecz rozszerzył się na inne obszary zarządzania – na poziomie praktycznego działania, szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań naukowych.

Dzięki doświadczeniu autora jako menedżera, konsultanta i doradcy w dziedzinie public relations oraz wykładowcy akademickiego książka przedstawia szerokie spektrum praktycznego i teoretycznego spojrzenia na PR w jego współczesnym wydaniu. Z książki skorzystają zarówno specjaliści z branży PR, jak i studenci tej dziedziny oraz eksperci z zakresu komunikacji społecznej.

***

Jacek Barlik - praktyk i badacz public relations, konsultant polskich i międzynarodowych firm, instytucji i organizacji, pracownik Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (od 2014 r.). Doktor nauk humanistycznych, stypendysta Fulbrighta (University of Maryland at College Park, u prof. Jamesa Gruniga, 1994–1995), jedyny polski członek Public Relations Society of America (od 1999 r.). Uczestnik m.in. kongresu ICA w Bostonie (2011) i konferencji BledCom (2018, 2019).

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (1994), członek Rady Etyki Public Relations (2008–2010). Publikacje m.in. w: „Corporate Communications: An International Journal”, „Studiach Medioznawczych”, „Zeszytach Prasoznawczych”, „Central European Journal of Communication”, rozdziały w publikacjach pod red. J. Olędzkiego i R. Ławniczaka (w języku polskim i angielskim), autor książki Sztuka sprzedawania (Warszawa 1994).

 

Spis treści

Wstęp. Dlaczego teoria public relations jest potrzebna

Literatura

Rozdział 1. Dwa i pół paradygmatu Wprowadzenie do teorii public relations

Zmiany w światowym public relations

Interdyscyplinarne korzenie

Paradygmat public relations

Poza dominującym paradygmatem

Trzy czy dwa i pół paradygmatu

Literatura

Rozdział 2. Symetryczne i doskonałe public relations Dominujący nurt w teorii public relations

Geneza teorii Gruniga

The Excellence study

Wartość komunikowania a teoria public relations

Doskonały dział public relations

Narzędzia strategicznego komunikowania

Od modeli public relations do strategii kultywowania relacji

Kontekst organizacyjny doskonałego public relations

Globalizacja doskonałego public relations

Perspektywy teorii doskonałego public relations

Literatura

Rozdział 3. Zarządzanie relacjami w public relations Rozwój czy zmiana dominującego paradygmatu?

Referat opublikowany po 34 latach

Wolny start i ostry finisz

Dwa nurty w zarządzaniu relacjami

Typy i modele relacji organizacji z publicznościami

Podstawy zarządzania relacjami

Konwergencja zarządzania relacjami i doskonałego public relations

Literatura

Rozdział 4. Krytycznie o doskonałym public relations W poszukiwaniu programu

W opozycji do dominującego paradygmatu

Istota krytycznego public relations

Krytyczne public relations a władza

Public relations jako domena intelektualna

Główne obszary krytycznego public relations

Różnice perspektyw: między dialogiem a sporem

Wkład krytycznego public relations do teorii

Literatura

Rozdział 5. Aktywiści i specjaliści public relations: symbioza czy konfrontacja

Powstanie public relations a aktywizm

Natura aktywizmu

Aktywizm w doskonałym public relations

Alternatywne podejście do aktywizmu w public relations

Perspektywy dla aktywizmu w public relations

Literatura

Rozdział 6. Od STP do STOPS: od teorii publiczności do teorii rozwiązywania problemów

Czym są publiczności

Sytuacyjna teoria publiczności

Zachowania komunikacyjne publiczności

Programy dla konkretnych publiczności

Rozwinięcie teorii publiczności

STOPS, czyli sytuacyjna teoria rozwiązywania problemów

Zastosowania sytuacyjnej teorii rozwiązywania problemów

Literatura

Rozdział 7. Feminizm w badaniach public relations

Feminizacja branży public relations

Fazy w badaniach public relations o kobietach

Role i status kobiet w public relations

Główne tematy w feministycznych badaniach public relations

Perspektywy badań feministycznych w public relations

Literatura

Rozdział 8. Profesjonalizm i etyka w badaniach public relations

Opisowy i normatywny profesjonalizm w public relations

Socjologia public relations

Profesjonalny projekt public relations

Profesjonalizm w public relations a wartości

Etyka w public relations

Reflektywna symetria etyczna w public relations

Literatura

Rozdział 9. Edukacja public relations – pomost między teorią a praktyką (współpraca: Andrew Lingwall, Clarion University, USA)

Rozwój edukacji public relations

Czynniki wzrostu edukacji public relations

O wyższą jakość studiów public relations

Luki i szanse w edukacji public relations

Literatura

Rozdział 10. Dokąd zmierza doskonałe public relations Horyzont i wartości

Uwarunkowania doskonałego public relations

Główne nurty doskonałego public relations

Wartości i postulaty

Literatura

Spis rysunków i tabel

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »