Doręczenia elektroniczne. Komentarz - Marcin Adamczyk

Doręczenia elektroniczne. Komentarz

Marcin Adamczyk

152,00 zł129,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-370-8
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 491
Rozmiar pliku: 687,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 491
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
152,00 zł129,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. to podstawowy akt normatywny ustanawiający nowe zasady doręczeń korespondencji drogą elektroniczną przez podmioty publiczne i do podmiotów publicznych.

W publikacji przedstawiono:
• terminy i zasady przyjęcia fikcji prawnej doręczenia zastępczego w publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usłudze hybrydowej;
• zasady reklamacji i postępowanie reklamacyjne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, a także odpowiedzialność operatora wyznaczonego w tym zakresie;
• doręczanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;
• warunki przekształcania korespondencji – pisma w postaci elektronicznej – w przesyłkę listową (wydruk) w ramach publicznej usługi hybrydowej;
• obowiązki ustawowe podmiotów publicznych, przedstawicieli zawodów prawniczych i przedsiębiorców wpisanych do KRS albo CEiDG.

W książce omówiono także zagadnienia wystawiania dowodu wysłania oraz dowodu otrzymania, funkcjonowania bazy adresów elektronicznych, w tym dostęp do niej i wyszukiwanie adresatów, a także nieprawidłowości w procesie doręczania oraz ich konsekwencje prawne.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Prezentowane poglądy i wnioski są wynikiem wieloletniego doświadczenia naukowego oraz zawodowego autorów, związanego ze stosowaniem prawa w ramach pracy w administracji publicznej i w sektorze prywatnym.

Opracowanie jest przeznaczone zarówno dla pracowników administracji publicznej, jak i adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje także pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »