Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji - T. Bartosz Kalinowski

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

T. Bartosz Kalinowski

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-345-8
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 373
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafinansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują propozycje modeli oceny dojrzałości procesowej i pomiaru wyników organizacji, a także wyniki badań wtórnych - obejmujących systematyczne przeglądy literatury, analizę i syntezę dotychczasowych badań empirycznych analizowanego obszaru - oraz badań pierwotnych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody modelowania równań strukturalnych.

Monografia jest adresowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków zarządzania, a przede wszystkim do osób pragnących zgłębić kwestie związane z dojrzałością procesową i jej wpływem na wyniki organizacji.

Spis treści

 

1. Wstęp 7

1.1. Przesłanki podjęcia badań i identyfikacja luk badawczych 9

1.2. Cele pracy, pytania badawcze i hipotezy 12

1.3. Model koncepcji badań 15

1.4. Układ publikacji 18

2. Podejście procesowe i dojrzałość – podstawowe pojęcia 21

2.1. Podejście procesowe – istota i pojęcia związane 21

2.2. Dojrzałość, jej wymiary i pojęcia związane 29

3. Dojrzałość procesowa – definicja pojęcia i przegląd modeli oraz zagadnień związanych 41

3.1. Dojrzałość procesowa 41

3.2. Modele dojrzałości procesowej 53

3.2.1. Model CMM/CMMI 60

3.2.2. Model BPMM-OMG 65

3.2.3. Model PEMM 66

3.2.4. Model MMM/BPOMM 67

3.2.5. Inne modele 68

3.3. Poziomy dojrzałości procesowej 70

3.4. Zasady konstrukcji modeli dojrzałości procesowej 86

3.4.1. Komponenty teoretyczne modeli dojrzałości procesowej 88

3.4.2. Zasady projektowania modeli dojrzałości procesowej 98

3.5. Zastosowanie modeli dojrzałości w praktyce 103

3.5.1. Sposoby wykorzystania modeli dojrzałości 104

3.5.2. Sposoby oceny dojrzałości procesowej za pomocą dostępnych modeli 105

3.5.3. Determinanty wyboru właściwego modelu dojrzałości procesowej 108

3.5.4. Przesłanki i korzyści stosowania modeli dojrzałości procesowej 114

3.5.5. Krytyka modeli dojrzałości procesowej i ograniczenia ich zastosowania 116

4. Przegląd badań z zakresu dojrzałości procesowej 119

4.1. Przegląd badań dotyczących modeli dojrzałości procesowej 119

4.1.1. Metodyka systematycznego przeglądu literatury 121

4.1.2. Rezultaty systematycznego przeglądu literatury dotyczącego badań nad modelami dojrzałości procesowej 122

4.1.3. Podsumowanie systematycznego przeglądu literatury dotyczącego badań nad modelami dojrzałości procesowej 131

4.2. Przegląd badań dotyczących oceny dojrzałości procesowej przedsiębiorstw 132

4.2.1. Rezultaty systematycznego przeglądu literatury dotyczącego badań oceny dojrzałości procesowej przedsiębiorstw 134

4.2.2. Podsumowanie systematycznego przeglądu literatury dotyczącego badań oceny dojrzałości procesowej przedsiębiorstw 158

4.3. Autorski model oceny dojrzałości procesowej 165

4.3.1. Konstrukcja i wymiary autorskiego modelu oceny dojrzałości procesowej 167

4.3.2. Metodyka oceny dojrzałości procesowej z wykorzystaniem opracowanego modelu 175

5. Wpływ dojrzałości procesowej na wyniki organizacji – przegląd zagadnień i badań 179

5.1. Relacja między podejściem procesowym oraz dojrzałością procesową a wynikami organizacji 179

5.2. Wyniki – definicje i pojęcia związane (dokonania, pomiar dokonań, efektywność) 183

5.3. Wybrane aspekty i różne wymiary pomiaru wyników organizacji 194

5.4. Przegląd badań dotyczących wpływu dojrzałości procesowej na wyniki organizacji 204

5.4.1. Rezultaty systematycznego przeglądu literatury dotyczącego badań wpływu dojrzałości procesowej na wyniki organizacji 206

5.4.2. Podsumowanie systematycznego przeglądu literatury dotyczącego badań wpływu dojrzałości procesowej na wyniki organizacji 219

5.5. Autorski model kompleksowego pomiaru wyników organizacji 224

6. Ocena wpływu dojrzałości procesowej na wyniki badanych przedsiębiorstw 229

6.1. Ogólna charakterystyka badań 229

6.2. Badanie 1.1 – charakterystyka 235

6.3. Badanie 1.2 – charakterystyka 238

6.4. Badanie 2.1 – charakterystyka 238

6.5. Badanie 2.2 – charakterystyka 242

6.6. Badanie 3.1 – charakterystyka 243

6.7. Badanie 3.2 – charakterystyka 247

6.8. Ocena dojrzałości procesowej badanych przedsiębiorstw 247

6.9. Porównanie subiektywnej i zobiektywizowanej oceny dojrzałości procesowej badanych przedsiębiorstw 252

6.10. Wyniki analiz statystycznych dla badania 1.1 i 1.2 254

6.11. Wyniki analiz statystycznych dla badań 2.1 i 2.2 267

6.12. Wyniki analiz statystycznych dla badań 3.1 i 3.2 281

6.13. Podsumowanie przeprowadzonych badań i analiz 292

6.14. Ograniczenia przeprowadzonych badań 302

Zakończenie 307

Aneks 313

Bibliografia 339

Spis tabel 359

Spis wykresów 365

Abstract 367

Od Redakcji 369

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »