Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa - Marek Barowicz, Marek Barowicz

Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Marek Barowicz, Marek Barowicz

33,30 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB, PDF

Wydawnictwo edu-Libri
ISBN 978-83-63804-47-3
Data wydania wrzesień 2014
Język: Polski
Liczba stron: 170
Rozmiar pliku: 6,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 170
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 179
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
33,30 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB, PDF

Opis

Każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji rynkowej wartości dla właścicieli. Jednym ze sposobów jest pozyskanie odpowiednich źródeł finansowania i nadanie im właściwej formy kapitałowej.

Celem pracy jest ocena siły i kierunku wpływu wybranych determinant na strukturę kapitałową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celami cząstkowymi są: identyfikacja determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstw w kontekście wybranych teorii struktury kapitału; analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw oraz ocena kryteriów, jakimi kierują się przedsiębiorstwa w ich doborze; ocena, czy i jakie struktury kapitału stosują przedsiębiorstwa.

W części teoretycznej przedstawiono charakterystykę zagadnień związanych z istotą kapitału oraz rolą struktury kapitałowej w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa, zwłaszcza w aspekcie kształtowania jego wartości. Omówiono kryteria brane pod uwagę przy doborze struktury kapitałowej na gruncie wybranych teorii źródeł finansowania przedsiębiorstwa, z podziałem na teorie uwzględniające uwarunkowania doskonałego rynku kapitałowego oraz teorie rynku niedoskonałego, uchylające poszczególne złożenia rynku doskonałego.

W części empirycznej dokonano weryfikacji hipotez w zakresie wpływu wybranych czynników na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa za pomocą modeli matematycznych oraz metod statystyczno-ekonometrycznych. Modele matematyczne dotyczą formuł szacowania testów weryfikujących wybrane ilościowe i jakościowe determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, natomiast metody statystyczno-ekonometryczne obejmują testy parametryczne i nieparametryczne.

Wszystkie załączniki prezentujące wyniki weryfikacji hipotez są dostępne w zakładce Materiały dodatkowe na stronie internetowej wydawnictwa edu-Libri: www.edu-libri.pl.

Spis treści

 • Wstęp
 • 1. Kapitał jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
  • 1.1. Istota kapitału przedsiębiorstwa
  • 1.2. Klasyfikacja, funkcje i struktura kapitału przedsiębiorstwa
  • 1.3. Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa
   • 3.1. Charakterystyka bilansowych źródeł finansowania
   • 3.2. Charakterystyka pozabilansowych źródeł finansowania
  • 1.4. Wpływ struktury kapitałowej na przedsiębiorstwo
 • 2. Charakterystyka wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • 2.1. Ilościowe determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.1.1. Mikroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.1.2. Makroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • 2.2. Jakościowe determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.2.1. Mikroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.2.2. Makroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
 • 3. Determinanty struktury kapitałowej według wybranych teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie
  • 3.1. Klasyfikacja teorii struktury kapitałowej
   • 3.1.1. Pojęcie i cechy rynku kapitałowego
   • 3.1.2. Podział teorii struktury kapitałowej
  • 3.2. Determinanty struktury kapitałowej według teorii rynku doskonałego
  • 3.3. Determinanty struktury kapitałowej według teorii rynku niedoskonałego
   • 3.3.1. Determinanty struktury kapitałowej w teoriach statycznych
   • 3.3.2. Determinanty struktury kapitałowej w teoriach dynamicznych
 • 4. Charakterystyka i empiryczna weryfikacja hipotez dotyczących wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • 4.1. Metodologia przedmiotu badania
   • 4.1.1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres badania
   • 4.1.2. Charakterystyka i uzasadnienie wyboru hipotez badawczych
  • 4.2. Empiryczna weryfikacja hipotez badawczych
   • 4.2.1. Hipotezy w teoriach rynku doskonałego
   • 4.2.2. Hipotezy w teoriach rynku niedoskonałego
 • Podsumowanie
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »