Czasopiśmiennictwo, jako element struktury biznesu na przestrzeni wieków - Renata Zarzycka-Bienias

Czasopiśmiennictwo, jako element struktury biznesu na przestrzeni wieków

Renata Zarzycka-Bienias

39,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF, MOBI, EPUB

Wydawnictwo
ISBN 978-83-67225-65-6
Data wydania 13 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 169
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 168
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 168
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
39,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF, MOBI, EPUB

Opis

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie nowoczesne technologie przeobrażają naszą codzienność, coraz bardziej istotnym aspektem biznesowym stają się szeroko pojęte media. Wśród nich swoją poważną przestrzeń zajmuje czasopiśmiennictwo, zmieniając swój charakter z różnego typu nośników tradycyjnych na nośnik cyfrowy.

Na temat tego zagadnienia, książka „Na temat tego zagadnienia, książka „Czasopiśmiennictwo, jako element struktury biznesu na przestrzeni wieków. Definicja prasy i jej funkcje. Pierwsze formy komunikowania poprzez medialne nośniki informacji od zarania dziejów” serii: Edukacja medialna cz. 1, stanowi wszechstronne kompendium wiedzy w przestrzeni edukacji medialnej. Prezentując to zagadnienie Autorka zwróciła uwagę na proces przemiany funkcji prasy w perspektywie historycznej. Fenomenem i zarazem wyjątkowością książki jest przedstawiona panorama historyczna czasopiśmiennctwa. Panoramę historyczną czasopiśmiennctwa przedstawiono w książce podając sygnalne i przełomowe etapy rozwoju mediów, jako formy dyskursu społecznego od zastosowania pisma, udokumentowanego trzeciego tysiąclecia p.n.e.., aż po współczesne ukształtowanie się papierowych i cyfrowych edycji prasy branżowej.

Książka wnikliwie bada kluczowe teorie i definicje związane z prasą, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism branżowych oraz procesu ich transformacji, promocji i dystrybucji. Porusza zagadnienia mało opisane w literaturze, a dotyczące definicji prasy i jej funkcji na przełomie tysiącleci. Przedstawiony tu materiał w szczególności dotyczą najstarszych form komunikowania się ludzi między sobą oraz medialnych nośników informacji od zarania dziejów, co stanowi ewenement w tego typu literaturze naukowej.

Przygotowując niniejszą publikację, Autorka starała się zgłębić złożoność zagadnień związanych zarówno z rewolucją technologiczną, jak i zmianami społecznymi oraz kulturowymi.

Wprowadzając czytelnika w tematykę książki Autorka przeanalizowała ewolucję prasy od jej początków aż po współczesność, skupiając się na zmianach technologicznych, społecznych i kulturowych. Autorka wskazuje na nowe inspiracje i nowe drogi badań w zakresie medioznawstwa (stricte prasoznawstwa) czy też marketingu (marketingu prasy, marketingu różnych branży w tym sprzedaży bezpośredniej i wielopoziomowego). Kluczową rolę odgrywają tutaj zmiany pokoleniowe. Analizując literaturę przedmiotu oraz korzystając z różnorodnych źródeł, autorka stawia sobie za cel dostarczenie czytelnikowi kompleksowego zrozumienia zjawisk związanych z czasopiśmiennictwem oraz ich wpływu na współczesny biznes i społeczeństwo. Opisała także konwergencję mediów, która zacierając granice między różnymi formami przekazu, przyczynia się do transformacji społeczeństwa kultury masowej w społeczeństwo informacyjne.

W książce omówiono pojęcie konwergencji społecznej, która jest wynikiem wzajemnego przenikania się różnych mediów i procesów społecznych. Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie terminologii związanej z mediami, takich jak "arteftakturalna natura struktur społecznych" czy "odmasowienie przekazu", co podkreśla istotę zmian zachodzących w dzisiejszej kulturze medialnej.

 

 

 

Spis treści

Spis treści:

 

Recenzja

Wstęp

1. Definicja prasy i jej funkcje na przełomie wieków

2. Pierwsze formy komunikowania poprzez pismo

3. Nośniki przekazu informacji na Dalekim Wschodzie

4. Początki prasy w Europie

5. Początki polskiej prasy

6. Europejska prasa XIX wieku

7.  Amerykańska prasa w XIX wieku

8. Prototypy współczesnych mediów drukowanych i ich definicja

9. Dystrybucja prasy w przestrzeni rynkowej

10. Czasopisma branżowe, definicje, rodzaje, organizacje i wydawnictwa

11.  Skutki wprowadzenia nowych technologii cyfrowych na rynek prasy

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne:

Monografie:

Raporty i sprawozdania badawcze:

Artykuły i prace naukowe:

Artykuły prasowe:

Słowniki i encyklopedie:

Artykuły naukowe i inne

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »