CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINISTRATIVE LEGAL GROUNDS OF COUNTERACTION   ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ:  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ - Vasyl Franchuk

CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINISTRATIVE LEGAL GROUNDS OF COUNTERACTION ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ

Vasyl Franchuk

55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-66491-61-8
Data wydania maj 2021
Język:
Liczba stron: 182
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

This monograph is the first comprehensive study in Ukraine on administrative liability for corruption-related offenses. Monograph considers: concept and signs of corruption; progress of legislation on administrative liability for corruption-related offenses; regulation of liability for corruption-related offenses in legislation of foreign countries; objective features of the corpus delicti; subjective features of the corpus delicti; theoretical and applied problems of liability for corruption-related offenses; prospects for improving of liability for corruption-related offenses.

Протидія корупції в Україні стала ледь не першочерговим завданням, про що свідчить і створення значної кількості антикорупційних органів, і зміни до чинного законодавства України в частині регламентації відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією діяння.

Прагнення подолати це ганебне явище, що притаманне будь-якій державі, з одного боку, є цілком виправдане, з іншого, – непослідовність та необґрунтованість деяких рішень засвідчує неправильний курс законодавчого органу з цього питання.

Загалом мета знизити рівень корупції до мінімуму є важливим завданням будь-якої цивілізованої держави, однак засоби для досягнення такої мети мають бути зрозумілими і для потенційного корупціонера, і для представників антикорупційних правоохоронних та судових органів, які безпосередньо протидіють цьому негативному явищу.

 

Spis treści

CONTENT

SUMMAR

PREFACE

CHAPTER 1

ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR CORRUPTION-RELATED OFFENSES

1.1. Conceptual approaches to defining corruption as a distinguishing feature of corruption and corruption-related offenses

1.2. Concepts and signs of corruption-related offenses

1.3. Liability for corruption-related offenses in the legislation of foreign states (on the example of the legislation of the Republic of Poland)

Chapter 1 conclusions

CHAPTER 2

LEGAL ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE CORRUPTION-RELATED OFFENSES

2.1. Object and objective side of administrative corruption-related offenses

2.2. Subject and subjective side of administrative corruption-related offenses

Chapter 2 conclusions

CHAPTER 3

TOPICAL ISSUES OF IMPROVING ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR CORRUPTION-RELATED OFFENSES (THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS)

3.1. Theoretical and applied issues of responsibility for corruption-related offenses

3.2. Prospects for improving the legal regulation of liability for corruption-related offenses

Chapter 3 conclusions

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAPHY

 


 

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

1.1. Концептуальні підходи до визначення корупції як розмежувальної ознаки корупційних та повязаних з корупцією правопорушень

1.2. Поняття та ознаки правопорушень, повязаних з корупцією

1.3. Відповідальність за правопорушення, повязані з корупцією,

у законодавстві зарубіжних держав (на прикладі законодавства Республіки Польща)

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

2.1. Обєкт та обєктивна сторона адміністративних правопорушень, повязаних з корупцією

2.2. Субєкт та субєктивна сторона адміністративних правопорушень, повязаних з корупцією

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ (ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ)

3.1. Теоретичні та прикладні проблеми відповідальності

за правопорушення, повязані з корупцією

3.2. Перспективи удосконалення законодавчої регламентації відповідальності за правопорушення, повязані з корупцією

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »