Chrześcijańska kultura myśl i edukacja - Barbara Bogołębska

Chrześcijańska kultura myśl i edukacja

Barbara Bogołębska

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8088-025-2
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 206
Rozmiar pliku: 9,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W kolejnym interdyscyplinarnym tomie dokumentującym działalność uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej zaprezentowano teksty pracowników różnych uczelni: KUL, UKSW, WSD w Łodzi, UW, UMCS oraz UŁ. Prace te stanowią efekt refleksji kręgów akademickich nad relacjami między tytułowymi kategoriami (kultura – myśl – edukacja), podejmowanej z perspektywy różnych dziedzin nauki – teologii, religioznawstwa i literaturoznawstwa. Autorzy odwołują się do wielorakich kontekstów kulturowych świadczących o dialogu Kościoła ze światem kultury i nauki, takich jak: myśl papieska, ekumenizm, teologia piękna i duchowości, inspiracje chrześcijańskie w literaturze, dyskurs religijny. Tytuł tomu zaczerpnięty został z adhortacji papieża Franciszka, który kieruje swoje przesłanie także do kręgów akademickich. W jego przekonaniu zarówno dziedziny nauki, jak i kategorie myślenia mogą stać się narzędziami ewangelizacji, a teologia – pozostawać w dialogu z innymi naukami i ludzkim doświadczeniem.

Spis treści

Słowo wstępne     7

ks. Alfred M. Wierzbicki – Europa, czyli dążenie do nieskończoności   9

ks. Sławomir Szczyrba – Wiara ze spotkania? Ku ożywieniu starego paradygmatu. Zamyślenia w związku z „Encykliką dwóch papieży               15

ks. Stanisław Skobel – Papież Franciszek – wyjątkowy zwrot w kulturze chrześcijańskiej naszych czasów. Wkład obecnego pontyfikatu w budowanie nowego oblicza ziemi  31

ks. Rafał Leśnicz  – Media i Franciszek – refleksje po dwóch latach pontyfikatu               41

ks. Witold Kawecki CSsR – Teologia piękna na przykładzie twórczości Caravaggia          57

ks. Michał Makula – Luteranizm w Polsce    71

Katarzyna Kaczor-Scheitler – O ideach i wartościach chrześcijańskich w świetle Pobudek do zakonnego życia Teresy Petrycówny   81

Jakub Z. Lichański – Stanisław Lem a kwestie wiary  101

Alicja Mazan-Mazurkiewicz – Jak byśmy żyli bez świętych Teresek? Święta Teresa z Lisieux w poezji księdza Jerzego Szymika              109

ks. Andrzej Adamski – Pluralizm wartości jako wyzwanie dla wychowania       139

Maria Wojtak – Współczesne modlitewniki na tle przeobrażeń dyskursu religijnego     153

Elżbieta Umińska-Tytoń – Łódzkie badania nad językiem religijnym    177

Bibliografia         185

 

Noty o Autorach  201

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »