Charakterystyka wad postawy ciała. Diagnoza, kompensacja i korekcja -

Charakterystyka wad postawy ciała. Diagnoza, kompensacja i korekcja

24,95 zł22,46 zł

Dostępne formaty plików: PDF, MOBI, EPUB

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8331-453-2
Data wydania 28 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 270
Rozmiar pliku: 25,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 270
Rozmiar pliku: 11,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 270
Rozmiar pliku: 6,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
24,95 zł22,46 zł

Dostępne formaty plików: PDF, MOBI, EPUB

Opis

Książka jest dobrze przygotowanym podręcznikiem, który może być pomocą dydaktyczną zarówno dla studentów, jak i wykładowców. Konstrukcja tekstu jest przejrzysta, a ilustracje pozwalają zrozumieć omawiane zagadnienia. Zwiększająca się z roku na rok liczba dzieci z wrodzonymi, a także czynnościowymi wadami postawy wymaga dobrego przygotowania osób, które będą mogły uczestniczyć w procesie korygowania tych zmian. Sedenteryjny tryb życia, będący niestety cechą charakterystyczną obecnych czasów, zwiększa zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów z tego zakresu. Autorka opracowała trafną koncepcję przedstawienia treści teoretycznych i praktycznych przyszłemu Czytelnikowi.

Z recenzji prof. Danuty Umiastowskiej

Publikacja stanowi spójne tematycznie, oryginalne i twórcze opracowanie naukowe prezentujące zagadnienia z zakresu wad postawy, ich diagnozy i korekcji. Została opatrzona właściwym aparatem naukowym (bibliografią, przypisami), a tym samym spełnia kryteria monografii naukowej. Nie sprawia trudności w zrozumieniu jej treści, wskazuje tematy ważne oraz zawiera elementy praktycznego przygotowania, dlatego może być dobrym podręcznikiem akademickim.

Z recenzji prof. Anny Lipert

Spis treści

Wstęp

1. Podstawy teoretyczne zagadnień związanych z postawą ciała

1.1. Rys historyczny gimnastyki korekcyjnej

1.2. Postawa ciała – wprowadzenie do zagadnienia

1.3. Przyczyny powstawania wad postawy

1.4. Częstość występowania wad postawy

1.5. Anatomiczne podstawy oddziaływania korekcyjnego

1.6. Ontogenetyczny rozwój postawy ciała człowieka

2. Charakterystyka i etiologia wad postawy

2.1. Zaburzenia postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej

2.2. Plecy okrągłe

2.3. Plecy wklęsłe

2.4. Plecy okrągło-wklęsłe

2.5. Plecy płaskie

2.6. Zaburzenia postawy ciała w płaszczyźnie czołowej – skoliozy

2.7. Wady kolan

2.8. Wady stóp

3. Badanie postawy ciała

3.1. Ocena krzywizn fizjologicznych kręgosłupa

3.2. Testy przykurczy mięśniowych

3.3. Badanie ruchomości kręgosłupa

3.4. Testy wytrzymałości mięśni posturalnych

3.5. Badanie ustawienia miednicy

3.6. Badanie skolioz

3.7. Badanie kolan

3.8. Badanie stóp (plantografia)

3.9. Metoda punktowania postawy

4. Systematyka ćwiczeń korekcyjnych

4.1. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń w gimnastyce korekcyjnej

4.2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

4.3. Ćwiczenia specjalne

4.4. Ćwiczenia elongacyjne

4.5. Ćwiczenia antygrawitacyjne

4.6. Ćwiczenia oddechowe

4.7. Ćwiczenia reedukacji posturalnej

4.8. Ćwiczenia Klappa

4.9. Pływanie korekcyjne

5. Praktyka w procesie korekcji wad postawy

5.1. Przykłady ćwiczeń korekcyjnych specjalnych dla omówionych wad

5.2. Wybrane kinezyterapeutyczne systemy korekcji skolioz

5.3. Zapobieganie wadom postawy

5.4. Zalecenia i przeciwwskazania dla poszczególnych wad postawy

5.5. Organizacja procesu korekcji wad postawy

5.6. Przykładowe konspekty lekcji gimnastyki korekcyjnej

5.7. Wady postawy w świadomości społecznej – badania własne. Aktywność fizyczna i postawa ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym w opinii rodziców

5.8. Zaburzenia postawy ciała w różnych dyscyplinach sportu. Postawa ciała a sport wyczynowy – przegląd wybranych badań

Słowo końcowe

Bibliografia

Spis rysunków

Spis fotografii

Spis tabel i schematów