Ceny transferowe. narzędzia optymalizacji podatkowej - Marek Barowicz

Ceny transferowe. narzędzia optymalizacji podatkowej

Marek Barowicz

39,27 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Placet
ISBN 978-83-7488-021-3
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 199
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
39,27 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie dochodów (kosztów) tak, aby zmniejszyć (zoptymalizować) obciążenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów obowiązujących w danym państwie, dążąc do eliminacji ryzyka uszczuplenia należnych wpływów do budżetów krajowych.

Celem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w obrębie grupy kapitałowej oraz omówienie najnowszych trendów w tej dziedzinie. Zamieszczone tezy wyrażono z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), poglądów, doktryn, interpretacji skarbowych oraz wykładni i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Książka zawiera bogaty zestaw narzędzi i sposobów praktycznego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transakcyjnymi. Ich właściwy dobór stanowi podstawę racjonalnych decyzji kapitałowych (finansowych).

Intencją autora jest, aby niniejsza pozycja pozwoliła praktykom życia gospodarczego – członkom zarządu, dyrektorom finansowym, a także politykom – dostrzegać i analizować zagadnienie cen transferowych w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście.

Spis treści

Używane skróty

Wstęp

1. Charakterystyka podmiotów powiązanych

1.1. Pojęcie i motywy tworzenia grup kapitałowych

1.2. Podatkowe grupy kapitałowe

2. Sprawozdawczość finansowa grupy kapitałowej

2.1. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

2.2. Zarządzanie finansami grupy kapitałowej typu „cash pooling”

2.3. Rozliczanie wzajemnych rozrachunków w drodze „nettingu”

3. Transakcje powiązane

3.1. Pojęcie transakcji powiązanych

3.2. Porównywalność transakcji powiązanych

3.3. Dokumentowanie transakcji powiązanych (Klasyfikacja dokumentacji podatkowej, Metodologia przygotowania dokumentacji)

3.4. Przerzucanie dochodów w obrocie krajowym i międzynarodowym (Specjalne strefy ekonomiczne, Oazy (raje) podatkowe)

4. Polityka cen transferowych (transakcyjnych)

4.1. Pojęcie i klasyfikacja cen transferowych

4.2. Porozumienia cenowe

4.3. Szacowanie cen transferowych (dochodu) – Metodyka, Metody transakcyjne, Przesłanki wyboru optymalnej formy szacowania cen, Zasady szczególne ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

4.4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy (Procedury ogólne wykonywania czynności kontrolnych; Kontrola cen transferowych

5. Unikanie podwójnego opodatkowania

5.1. Przesłanki podwójnego opodatkowania

5.2. Eliminacja podwójnego opodatkowania (Techniki - metoda wyłączenia, metoda zaliczenia, Eliminacja podwójnego opodatkowania w polskim prawie podatkowym)

5.3. Klauzula „tax sparing”

5.4. Klauzule antyabuzywne

5.5. Zakaz dyskryminacji

6. Różnice kursowe w obrocie międzynarodowym

7. Oszustwa finansowe w transakcjach powiązanych

7.1. Oszustwa podatkowe

7.2. Oszustwa księgowe

8. Karnoprawna doniosłość dokonywania transakcji powiązanych

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz wzorów pism

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »