Budżetowanie w ochronie środowiska - Beata Filipiak

Budżetowanie w ochronie środowiska

Beata Filipiak

16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-201-3
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 106
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Coraz częściej przedsiębiorstwa dążą do wpisania zasad społecznej odpowiedzialności w swoją działalność. Przejawem tego jest orientacja na zrów­noważony rozwój traktujący zasoby naturalne jako dobro szczególne, podlegające gospodarowaniu z zachowaniem zasady oszczędności i zgodności ze środowiskiem.

Zaostrzane zostają również przepisy prawa regulujące przemysłowe wykorzystanie środowiska naturalnego i zasobów. Rośnie świadomooeć ekolo­giczna społeczeństwa (dostawców, odbiorców, pracowników). Wzrasta też zapotrzebowanie na różnorodne informacje dotyczące działalności, które są niezbędne do skutecznego zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.

Celem, jaki przyświecał zespołowi autorskiemu, było stworzenie kompendium wiedzy na temat budżetowania w ochronie środowiska i jego wykorzysta­nia w przedsiębiorstwie budującym społeczną odpowiedzialność. Ponadto, wykroczenie poza do tej pory przyjmowane ramy i pokazanie nowych tren­dów oraz możliwości zastosowania budżetowania w obszarze wspierającym zachowania ekologiczne przedsiębiorstwa. W książce Czytelnicy znajdą m.in.:
- zasady budowy systemu informacyjnego przedsiębiorstwa wspierającego działania na rzecz ochrony środowiska,
- funkcje rachunkowości finansowej i zarządczej rozszerzone o działania na rzecz środowiska,
- cele, zadania i elementy, kierunki i zastosowania budżetowania w ochronie środowiska,
- powiązania budżetowania z funkcjami zarządzania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skuteczność i efektywność realizacji budżetu,
- relacje wpływów i wydatków, klasyfikacje i przebieg procesu budżetowania,
- budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, z odniesieniem do klasyfikacji przedsięwzięć występujących w ochronie środowiska, wskazaniem na proces budżetowania przedsięwzięć oraz metody jego oceny.

Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwa­nia nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze budowania społecznej odpowiedzialności i kształtowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1.
Rachunkowość jako źródło informacji o ochronie środowiska w przedsiębiorstwie - Piotr Szczypa
1.1. Rachunkowość jako system informacyjny o ochronie środowiska w przedsiębiorstwie
1.2. Funkcje rachunkowości finansowej wspomagające działania na rzecz ochrony środowiska
1.3. Funkcje rachunkowości zarządczej wspomagające działania na rzecz ochrony środowiska
1.4. Narzędzia rachunkowości w ochronie środowiska

Rozdział 2.
System budżetowania w ochronie środowiska - Konrad Kochański
2.1. Istota budżetowania
2.2. Cel i zadania budżetowania w ochronie środowiska
2.3. Elementy systemu budżetowania w ochronie środowiska
2.4. Możliwości zastosowania budżetów w ochronie środowiska

Rozdział 3.
Budżetowanie w ochronie środowiska a funkcje zarządzania przedsiębiorstwem - Konrad Kochański
3.1. Budżetowanie w ochronie środowiska a planowanie
3.2. Budżetowanie w ochronie środowiska i jego wpływ na funkcję organizowania
3.3. Budżetowanie w ochronie środowiska a motywowanie
3.4. Budżetowanie w ochronie środowiska a kontrolowanie

Rozdział 4.
Budżetowanie wyników w ochronie środowiska - Piotr Szczypa
4.1. Pojęcie kosztów i przychodów
4.2. Klasyfikacja kosztów w ochronie środowiska
4.3. Klasyfikacja przychodów w ochronie środowiska
4.4. Budżetowanie przychodów, kosztów i wyników w ochronie środowiska

Rozdział 5.
Budżetowanie środków pieniężnych w ochronie środowiska - Piotr Szczypa
5.1. Pojęcie wpływów i wydatków środków pieniężnych w ochronie środowiska
5.2. Klasyfikacja wpływów i wydatków środków pieniężnych w ochronie środowiska
5.3. Budżetowanie środków pieniężnych w ochronie środowiska

Rozdział 6.
Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska - Beata Filipiak
6.1. Klasyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska
6.2. Budżetowanie przedsięwzięć proekologicznych w przedsiębiorstwie
6.3. Metody oceny przyszłych inwestycji w ochronie środowiska a budżetowanie
6.4. Budżetowanie kosztu kapitału
6.5. Budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych
6.6. Ryzyko finansowe projektu a budżetowanie

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »