Budowla w podatku od nieruchomości - Wojciech Krok

Budowla w podatku od nieruchomości

Wojciech Krok

70,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1840-2
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 212
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
70,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przedmiotem niniejszej książki są kwestie prawne związane z jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budowli. Szczegółowo omówiono w niej konstrukcję podatku oraz orzecznictwo, biorąc pod uwagę szerszy kontekst regulacji podatkowych, który może być bardzo przydatny przy dokonywaniu wykładni przepisów. Zwrócono też uwagę na rzeczywiste trudności, które mogą powstawać w trakcie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie dotyczącym budowli. Publikacja będzie przydatna prawnikom, doradcom podatkowym, organom podatkowym i sądom, a także zainteresowanym tą kwestią podatnikom.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Rozdział 1 Konstrukcja podatku od nieruchomości 15
1.1. Właściwość organów podatkowych 15
1.2. Podatnicy 16
1.2.1. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 18
1.2.2. Podatnicy od obiektów niezwiązanych z gruntem 19
1.3. Podstawa opodatkowania 21
1.4. Obowiązek podatkowy 22
1.5. Płatność podatku 25
1.6. Składanie deklaracji 26
1.7. Zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania 31
1.8. Przedmiot opodatkowania 33
1.8.1. Grunty 33
1.8.2. Budynki 34
1.8.3. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 35
1.9. Praktyka organów podatkowych i sądów odnośnie do opodatkowania budowli 41
Rozdział 2 Konstrukcja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących budowli 43
2.1. Przedmiot opodatkowania 43
2.2. Analiza przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określających przedmiot opodatkowania 44
2.2.1. Stosowanie Klasyfikacji Środków Trwałych i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 44
Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Rozdział 1 Konstrukcja podatku od nieruchomości 15
1.1. Właściwość organów podatkowych 15
1.2. Podatnicy 16
1.2.1. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 18
1.2.2. Podatnicy od obiektów niezwiązanych z gruntem 19
1.3. Podstawa opodatkowania 21
1.4. Obowiązek podatkowy 22
1.5. Płatność podatku 25
1.6. Składanie deklaracji 26
1.7. Zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania 31
1.8. Przedmiot opodatkowania 33
1.8.1. Grunty 33
1.8.2. Budynki 34
1.8.3. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 35
1.9. Praktyka organów podatkowych i sądów odnośnie do opodatkowania budowli 41
Rozdział 2 Konstrukcja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących budowli 43
2.1. Przedmiot opodatkowania 43
2.2. Analiza przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określających przedmiot opodatkowania 44
2.2.1. Stosowanie Klasyfikacji Środków Trwałych i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 44
2.5.6. Przekształcenia przedsiębiorców a zmiana podstawy opodatkowania podatku od nieruchomości 122
2.6. Ekonomiczny skutek opodatkowania budowli od ich wartości 122
Rozdział 3 Kwestie praktyczne 129
3.1. Decyzje administracji budowlanej jako dowód w zakresie podatku od nieruchomości 129
3.2. Budowle całkowicie zamortyzowane przed rokiem 1995 133
3.3. Budowle niezdatne do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych 137
3.4. Budowle zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego 142
3.5. Budowle kolejowe 143
3.6. Budowle portowe 147
3.7. Budowle lotnisk 148
3.8. Budowle zajęte przez grupę producentów rolnych 151
3.9. Budowle drogowe 152
3.10. Autostrady 155
3.11. Budowle linii tramwajowych 156
Rozdział 4 Przyszłość 158
4.1. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane z dnia 23 kwietnia 2009 r 158
4.2. Projekt zmiany prawa budowlanego z roku 2007 161 Bibliografia 165
Indeks przedmiotowy 167
Załączniki 171
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »