Budowanie prężności w kontekście kurczenia się miast europejskich - Iwona Pielesiak

Budowanie prężności w kontekście kurczenia się miast europejskich

Iwona Pielesiak

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-412-4
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 169
Rozmiar pliku: 8,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja wynika z realizacji międzynarodowego projektu badawczego „3S RECIPE – Smart Shrinkage Solutions – Fostering Resilient Cities in lnner Peripheries of Europe”. Jego przedmiotem jest prężność/elastyczność miejska (urban resilience), rozpatrywana w kontekście zarówno obecnie obserwowanego. jak i potencjalnego kurczenia się ośrodków zurbanizowanych Europy.

Autorzy książki podjęli próbę uporządkowania zagadnień terminologicznych oraz metodycznych na gruncie polskim, prezentując ilościowe i jakościowe podejścia do oceny miejskiej prężności. Monografia zawiera przegląd aktualnej wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej z odniesieniem do dorobku pozostałych nauk społecznych, a także nauk o Ziemi i środowisku oraz inżynieryjno-technicznych. Szczególną uwagę poświęcono w niej przybliżeniu istoty i możliwości praktycznego wykorzystania innowacyjnej metody Urban Futures, która wspiera perspektywiczną ewaluację szerokiego spektrum działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – od mikroprojektów po działania w obrębie ośrodków metropolitalnych. Zaprezentowana metoda, rozwinięta dzięki współpracy reprezentantów nauk stosowanych i społecznych, a także władz lokalnych i przedstawicieli sektora prywatnego, oferuje realne wsparcie procesów planowania rozwoju miast.

Spis treści

Wprowadzenie 7

1. Koncepcja prężności miejskiej 9

1.1. Miasta w zagrożeniu 9

1.2. Miasto prężne – cechy charakterystyczne 17

1.3. Wymiary prężności miejskiej 23

1.4. Prężność miejska – problemy definicyjne 29

2. Pomiar prężności miejskiej 39

2.1. Ocena prężności miejskiej – uwagi ogólne 39

2.2. Rodzaje wskaźników 41

2.3. Metody ilościowe 53

2.4. Metody jakościowe i podejścia partycypacyjne 59

3. Metoda Urban Futures jako narzędzie wspomagające budowanie prężności miejskiej 67

3.1. Geneza i zastosowania 67

3.2. Scenariusze rozwoju miast 76

3.2.1. Nowy paradygmat zrównoważonego rozwoju 77

3.2.2. Reformy polityczne 79

3.2.3. Siły rynkowe 80

3.2.4. Świat jako forteca 81

4. Kurczenie się miast – podstawy teoretyczne 83

4.1. Dotychczasowe badania nad kurczeniem się miast 84

4.2. Główne przyczyny społeczno-gospodarcze kurczenia się miast 86

4.3. Skutki procesu kurczenia się miast i strategie ich rewitalizacji 88

5. Kształtowanie prężności miast europejskich z zastosowaniem metody Urban Futures 93

5.1. Kurczące się miasta Europy – wybrane przykłady 93

5.2. Zastosowanie metody Urban Futures do oceny polityki miejskiej na przykładzie Łodzi 96

5.3. Rekomendacje dla polityk miejskich – policy briefs 120

5.3.1. Policy brief – treść i forma 120

5.3.2. Policy brief – przykład ze Stoke-on-Trent 122

5.3.3. Policy brief – przykład z Timișoary 130

5.3.4. Policy brief – przykład z Maastricht 140

Wnioski 149

Bibliografia 151

Spis rysunków 165

Spis tabel 167

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »