Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka - Joanna Liksza

Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka

Joanna Liksza

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-759-1
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 281
Rozmiar pliku: 8,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania wynagrodzeniami, tzw. Compensation & Benefits. Autorzy opisują, jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, aby wpływała pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników, a jednocześnie przyczyniała się do realizacji celów biznesowych organizacji.
Czytelnik dowie się także, jakie nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne możemy wykorzystać, projektując efektywny system wynagradzania oraz jak zapewnić jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Autorzy, będący ekspertami C&B oraz wykładowcami studiów podyplomowych, dzielą się na łamach książki swoim wieloletnim doświadczeniem, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi.

W książce poruszono m.in. zagadnienia takie jak:
• istota wynagradzania i model Total Rewards,
• opis stanowiska pracy,
• wartościowanie i mapowanie stanowisk,
• taryfikatory i siatki płac,
• budowa systemu płac zmiennych,
• zasady tworzenia polityki benefitowej,
• badanie efektywności przyjętej strategii wynagradzania.

Wydanie zostało wzbogacone m.in. o rozważania związane z wyzwaniami mającymi wpływ na rynek wynagrodzeń takimi, jak inflacja, niespokojna sytuacja gospodarcza i geopolityczna czy digitalizacja. Uwzględniono też najnowsze regulacje prawne m.in. w zakresie transparentności wynagrodzeń.

Ciekawym uzupełnieniem treści publikacji są obszerne materiały dostępne na stronie internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można tam zapoznać się z aktualnymi raportami płacowymi czy przykładami dobrych praktyk rynkowych w zakresie benefitów.

Pozycja przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, menadżerów, specjalistów z dziedziny ZZL, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z zarządzaniem wynagrodzeniami.

Spis treści

Słowo wstępne  | str. 9

Przedmowa  | str. 11

 

Rozdział I

Istota wynagradzania i model Total Rewards  | str. 17

1. Nowoczesne systemy wynagrodzeń wspierają strategię biznesową  | str. 17

2. Ewolucja idei wynagradzania – świat wdraża model Total Rewards  | str. 18

3. Model i schemat procesu budowy systemu wynagrodzeń  | str. 26

 

Rozdział II

Opis stanowiska podstawą budowy rozwiązań HR  | str. 29

1. Podstawowe zasady budowy systemów wynagradzania  | str. 29

2. Cel tworzenia opisów stanowisk pracy  | str. 33

3. Zakres formularza/opisu stanowiska pracy  | str. 36

4. Cele i metody budowania struktury stanowisk  | str. 38

5. Przykładowy opis stanowiska pracy  | str. 41

6. Role organizacyjne a stanowiska  | str. 44

 

Rozdział III

Wartościowanie stanowisk  | str. 49

1. Cel wartościowania stanowisk pracy  | str. 49

2. Metodyka wartościowania stanowisk opracowana przez Charlesa Bedaux  | str. 50

3. Metodyka wartościowania stanowisk opracowana przez Edwarda Haya  | str. 51

4. Metoda wartościowania UMEWAP – przykład uniwersalnej metody… analityczno-punktowej  | str. 54

5. Metody wartościowania – uniwersalne czy szyte na miarę  | str. 56

6. Uproszczone metody wartościowania na przykładzie metody… klasyfikacyjnej DBM  | str. 58

7. Proces wartościowania stanowisk  | str. 60

8. Wybór optymalnej metody wartościowania stanowisk… i odpowiednie komunikowanie  | str. 61

9. Wartościowanie a mapowanie stanowisk pracy  | str. 62

 

Rozdział IV

Budowa nowoczesnych taryfikatorów  | str. 65

1. Próba definicji pojęć taryfikatora i taryfikacji pracy  | str. 65

2. Po co budujemy taryfikatory?  | str. 66

3. Taryfikator pracy a taryfikator płac  | str. 67

4. Ile kategorii zaszeregowania powinien mieć taryfikator?  | str. 69

5. Taryfikator tradycyjny lub liniowy versus dwuwymiarowa mapa stanowisk  | str. 72

 

Rozdział V

Przegląd rynku  | str. 83

1. Uwagi ogólne  | str. 83

2. Problemy związane z porównaniami rynkowymi  | str. 85

3. Jak wybrać organizację wzorcową i rynek odniesienia?  | str. 88

4. Dokładność danych i precyzja pomiaru  | str. 95

5. Rozkład wynagrodzeń i jego miary  | str. 97

6. Źródła danych rynkowych  | str. 102

7. Analiza i zastosowanie danych z przeglądu rynku  | str. 105

8. Podsumowanie  | str. 110

 

Rozdział VI

Polityka wynagrodzeń i rynkowe tabele lub siatki płac  | str. 111

1. Uwagi ogólne  | str. 111

2. Tabela płac zasadniczych  | str. 111

3. Siatki płac zasadniczych  | str. 114

4. Polityka płac versus praktyka firmowa (lub rynkowa) płac  | str. 115

5. Zasady konstruowania tabel płac zasadniczych  | str. 117

6. Polityki i tabele płac zasadniczych dla taryfikatorów w formie map stanowisk  | str. 122

7. Dobre praktyki versus „życie”  | str. 128

8. Wdrażanie polityk i tabel płac zasadniczych  | str. 131

 

Rozdział VII

Systemy płac zmiennych  | str. 135

1. Wprowadzenie  | str. 135

2. System premiowy MBO  | str. 137

2.1. Uwagi ogólne  | str. 137

2.2. Zarządzanie przez cele (Management by Objectives)  | str. 138

2.3. Mierzalność celów  | str. 140

2.4. Karta celów (scorecard)  | str. 141

2.5. Krzywe premiowe  | str. 143

2.6. Okresy rozliczeniowe  | str. 145

2.7. Dobre praktyki w stosowaniu premii MBO  | str. 146

2.8. Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu premii MBO  | str. 146

2.9. Podsumowanie  | str. 147

3. System premiowy dla sprzedaży  | str. 147

3.1. Idea systemu premiowego dla sprzedaży: nagradzamy za wyniki (ang. pay for performance)  | str. 147

3.2. Role sprzedażowe  | str. 148

3.3. Premia czy prowizja  | str. 150

3.4. Schemat wynagradzania sił sprzedaży  | str. 153

3.5. Sales by Objectives (SBO) – system premiowy dla sprzedaży  | str. 155

4. System premiowy dla produkcji  | str. 161

4.1. Formy wynagradzania pracowników produkcji  | str. 161

4.2. 
Cele systemu premiowego dla pracowników na stanowiskach produkcyjnych  | str. 164

4.3. Mechanizmy premiowe dla pracowników produkcji  | str. 167

4.4. Case study igus – dlaczego system premii zespołowej sprawdził się w organizacji?  | str. 169

5. System premiowy dla kadry zarządzającej  | str. 176

5.1. Uwagi ogólne  | str. 176

5.2. Jaki cel ma osiągnąć system premiowy kadry zarządzającej?  | str. 177

5.3. Rodzaje systemów premiowych dla kadry zarządzającej  | str. 178

5.4. Transparentność polityki wynagradzania  | str. 188

6. Kierunki zmian w systemach premiowych  | str. 190

6.1. COVID-19 i Ukraina jako determinanty nowych czasów  | str. 190

6.2. Inflacja i jej wpływ na system wynagradzania i system premiowy  | str. 192

6.3. Zmiana pokoleniowa i systemy dopasowane do nowych generacji  | str. 195

6.3.1. Rola przełożonego w kontekście mechanizmów dystrybucyjnych  | str. 196

6.3.2. Systemy oceny pracy pracowników w mechanizmach premiowych  | str. 197

6.3.3. Branże „bez premii”  | str. 199

6.4. Digitalizacja HR a systemy premiowe  | str. 200

6.4.1. Dostępność mierników  | str. 201

6.4.2. Hurtownie danych i narzędzia Big Data  | str. 202

6.4.3. KPI dostępne dla każdego pracownika  | str. 204

 

Rozdział VIII

Benefity  | str. 207

1. Uwagi ogólne  | str. 207

2. Finansowanie benefitów  | str. 209

3. Różnice pokoleniowe a benefity  | str. 211

4. Praktyki rynkowe  | str. 212

5. Kreowanie Unikatowej Propozycji Sprzedaży  | str. 214

6. Budowanie świadczeń dodatkowych  | str. 216

7. Wdrażanie świadczeń dodatkowych  | str. 217

8. Komunikacja świadczeń dodatkowych  | str. 217

 

Rozdział IX

Efektywność polityki wynagradzania  | str. 219

1. Uwagi ogólne  | str. 219

2. Kiedy polityka wynagradzania jest efektywna oraz jak efektywność weryfikować i wyrażać wskaźnikami  | str. 220

3. Czym jest kapitał ludzki dla organizacji  | str. 221

4. Kontroling personalny jako podstawowe narzędzie zarządzania polityką… wynagradzania i pomiaru jej efektywności  | str. 222

5. Podstawowe wskaźniki HR  | str. 224

6. Proces budowy skutecznego systemu pomiaru efektywności HR  | str. 228

7. Bariery oraz ryzyka w mierzeniu efektywności HR  | str. 230

 

Rozdział X

Nowoczesne technologie w zarządzaniu wynagrodzeniami i wynikami pracy  | str. 231

1. Systemy informatyczne  | str. 231

2. Algorytmy, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja  | str. 236

3. Chmury obliczeniowe  | str. 239

4. Boty  | str. 242

5. Przykłady zastosowań technologii IT w systemach motywacyjnych… i monitoringowych  | str. 244

 

Rozdział XI

Regulacje prawne w wynagrodzeniach  | str. 249

1. Uwagi ogólne  | str. 249

2. Wprowadzanie wewnętrznych regulacji płacowych  | str. 250

3. Wpływ regulacji prawnych na kształt systemów wynagradzania  | str. 251

4. Regulacje prawne a składniki wynagrodzenia pracownika  | str. 254

5. Rozwiązania stosowane przez pracodawców w zakresie innych świadczeń… związanych z pracą  | str. 257

6. Szczególny charakter wynagrodzenia za pracę i zasady jego ochrony  | str. 259

 

Rozdział XII

Utrzymanie systemów wynagrodzeń  | str. 261

1. „Cykl życia” narzędzi płacowych oraz zasady ich modernizacji  | str. 261

2. Najlepsze praktyki indeksacji płac  | str. 263

3. Zarządzanie płacami w czasach dwucyfrowej inflacji  | str. 269

Zakończenie  | str. 271

Literatura  | str. 273

O autorach  | str. 275

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »