Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej - Joanna Bachura-Wojtasik

Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej

Joanna Bachura-Wojtasik

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-981-8
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 157
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jak pisze Jacek Leociak: „reprezentować” – to czynić na powrót obecnym. Twórcy sztuki audialnej podejmują próby uobecniania ocalałych i ofiar Szoa, a artystyczne formy dźwiękowe stanowią przestrzeń reprezentacji. Audialne opowieści podejmujące tematykę Zagłady, choć skupione wokół cierpienia i śmierci jednostek oraz całych grup, nierzadko w swej istocie są historią o ocaleniu, stawiają bowiem w swym centrum wspomnienia tych, którzy przetrwali. Specyfika wspomnień Zagłady i z Zagłady, ich fragmentaryczność – sprawiają, że praca twórców artystycznych form dźwiękowych skoncentrowana jest niejednokrotnie na rekonstruowaniu losów jednostek i ich rodzin oraz utkaniu opowieści z dostępnych i odnalezionych wspomnień, śladów, dokumentów. Dyskurs holocaustowy zapośredniczony przez medium audialne nie jest jednorodny, ale rozprzestrzeniony wskutek dyspersji zagarniającej coraz to nowe obszary budowania opowieści o Szoa. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja wzbogaci wiedzę o Zagładzie, a także wiedzę radioznawczą, wypełniając lukę w literaturze przedmiotu, w której ta tematyka nie była dotąd podejmowana.

Autorki

Praca pionierska w odniesieniu do zamysłu fuzji tematu traumy z techniką medium radiowego. W polskich badaniach pierwsza, choć oczywiście zainteresowanie szeroko pojmowaną literaturą w radiu nie jest nowe. Ze wszech miar warta publikacji, także dla poszerzenia dyskusji o zasadności badania aspektu artystycznego w odniesieniu do szczególnie wrażliwego dokumentu życia, jakim jest sytuacja graniczna – tu Zagłada.

Z recenzji prof. dr hab. Violetty Wejs-Milewskiej

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział I. Gdy mowa oniemia. Wiodące leitmotivy w artystycznych opowieściach radiowych 21

1. Leitmotivy rodziny i współczesnej tożsamości 23

1a. Symbol matki 28

2. Leitmotivy ocalałego i powrotu do przeszłości 31

3. Leitmotiv winnego 39

4. Leitmotiv miłości 46

5. Leitmotiv dziecka 49

Rozdział II. Ars poetica audialnych gatunków artystycznych o Holocauście 61

1. Gatunkowy amalgamat 63

1a. Awans dokumentalizmu 64

1b. Mozaika mikronarracji 69

1c. Kolażowość i genologiczna otwartość reportażu 72

2. Estetyka fragmentu 76

3. Poetyka świadectwa i podmiotowa sygnatura 78

Rozdział III. Diegetyczna przestrzeń Zagłady. O narracji artystycznych opowieści audialnych 85

1. Homo narrans i typy narracji 86

2. Rodzaje narracji zagładowych audycji artystycznych 87

3. Małe i wielkie narracje 92

Rozdział IV. Komponenty audioscenograficzne. O ciszy, geście fonicznym i znakach muzycznych 97

1. Cisza 99

2. Gesty foniczne 104

3. Muzyka 108

Rozdział V. Tworzywo audialne a ślady Zagłady. O werbalno-akustycznych znakach Szoa 117

1. Brama jako ślad audialny 119

2. Ślad obozu w artystycznych audycjach radiowych 121

3. Getto i mur jako audialne symbole 123

4. Ślady wagonu/pociągu i szafy w realizacjach audialnych 127

Rozdział VI. „Absolutna przyległość”. O obrazach fotograficznych w zagładowych dziełach audialnych 133

1. Fotografia jako symbol Zagłady 134

2. Fotografia jako imperatyw i węzeł 135

3. Imperatyw fotografii w reportażu radiowym 136

4. Węzłowy charakter fotografii 139

5. Audialne punctum fotografii 140

Zakończenie 147

Literatura 149

O Autorkach 155

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »