Biznes a ochrona konkurencji - Anna Fornalczyk

Biznes a ochrona konkurencji

Anna Fornalczyk

58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5080-8
Data wydania 17 lipca 2012
Język: Polski
Liczba stron: 232
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono biznesowe skutki regulacji w dziedzinie prawa konkurencji. Zaprezentowano najnowszy stan prawny i faktyczny w zakresie percepcji i stosowania prawa konkurencji. Czytelnicy znajdą tu odpowiedzi na wiele ważnych pytań, m.in.: * Jak rozwijać biznes, aby nie popaść w konflikt z prawem konkurencji? * Jak budować przewagę konkurencyjną firmy, aby nie spotkać się z zarzutem nadużywania dominującej pozycji na rynku? * Jakie zapisy porozumień, konieczne z biznesowego punktu widzenia, nie będą sprzeczne z prawem konkurencji? * Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pożądana fuzja lub przejęcie nie spotkały się z negatywną opinią organu antymonopolowego? Drugie wydanie publikacji zostało uzupełnione o antymonopolową analizę rekomendacji marketingowych Ph. Kotlera. Autorka szczegółowo omówiła też takie kwestie, jak antykonkurencyjne znaczenie pionowych porozumień między przedsiębiorstwami oraz analizy rynkowe w prewencyjnej kontroli koncentracji. Ilustrację zastosowań regulacji antymonopolowych w praktyce stanowią liczne studia przypadków. Książka powstała na podstawie doświadczeń autorki zdobytych w pracy na stanowisku doradcy antymonopolowego dużych firm polskich i zagranicznych oraz podczas tworzenia Urzędu Antymonopolowego i kierowania jego pracami w pierwszym okresie polskiej transformacji. Opracowanie skierowane jest do studentów kierunków zarządzania oraz czytelników zainteresowanych prowadzeniem biznesu, pragnących uniknąć konfliktu z prawem konkurencji.

Spis treści

O autorce 7
Przedmowa do wydania drugiego 9
Wstęp 11
1. Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw i ochrona konkurencji 15
Konkurencja: rywalizacja i kooperacja 15
Konkurencja w sektorze 17
Konkurencja na rynku 18
Ekonomiczne przesłanki prawnej ochrony konkurencji 20
Rynek właściwy dla działania przedsiębiorstwa 27
Rynki konglomeratowe i sąsiednie 40
Bariery wejścia i wyjścia z rynku właściwego 41
Podsumowanie 44
2.Nadużywanie dominacji rynkowej przedsiębiorstwa 47
Dominacja rynkowa jako cel strategii zarządzania przedsiębiorstwem 47
Kryteria pomiaru udziału rynkowego przedsiębiorstwa 52
Kryteria oceny pozycji i siły rynkowej przedsiębiorstwa 53
Skuteczna strategia biznesowa i antymonopolowe kłopoty 57
Typowe zachowania firm dominujących na rynku 60
Praktyki cenowe przedsiębiorstwa dominującego na rynku właściwym 63
Podsumowanie 85
3. Antykonkurencyjne porozumienia przedsiębiorstw 87
Motywy porozumiewania się przedsiębiorstw 87
Porozumienia przedsiębiorstw ograniczające konkurencję 89
Porozumienia kartelowe 91
Przykłady łagodzenia kar pieniężnych dla uczestników karteli 99
Kartel podany do publicznej wiadomości 103
Porozumienia dystrybucyjne 114
Podsumowanie 142
4. Koncentracja i konkurencja 144
Koniunktura gospodarcza i koncentracja przedsiębiorstw 144
Przyczyny transakcji F&P 146
Kooperacyjny i koncentracyjny charakter transakcji 148
Przyjazne i wrogie F&P 154
Udane i nieudane transakcje F&P 157
Koncentracja i wzrost siły rynkowej jej uczestników 161
Kryteria oceny wpływu planowanej koncentracji na stan konkurencji 164
Ocena planowanych koncentracji w praktyce orzeczniczej KE 165
Podsumowanie 187
5. Ochrona konkurencji w Polsce 190
Prawo konkurencji przed zmianami z 1989 roku 190
Ochrona konkurencji w procesie transformacji gospodarczej po 1989 roku 191
Polityka gospodarcza i skuteczność prawa konkurencji 197
Wpływ UOKiK na podmiotową strukturę rynków produktowych i geograficznych 199
Rola UOKiK w tworzeniu prawa 201
Ochrona konsumentów 203
Negocjacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej 205
Zakończenie 207
Bibliografia 215
Indeks 227
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »