Bhagawadgita. Jej filozofia i emocje -

Bhagawadgita. Jej filozofia i emocje

109,00 zł98,10 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Wydawnictwo
ISBN 978-83-68200-05-8
Data wydania 26 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 740
Rozmiar pliku: 26,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 740
Rozmiar pliku: 10,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
109,00 zł98,10 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Opis

Bhagawadgita (Pieśń Boga) znana jest w Polsce od przeszło stu lat dzięki wielu przekładom. Jest najsłynniejszym sanskryckim poematem religijno-filozoficznym, otaczanym wielką czcią w Indiach i cieszącym się ogromną popularnością na całym świecie. Obszerna edycja Bhagawadgita Jej filozofia i emocje oprócz tekstu poematu zawiera także rozbudowany komentarz w duchu wisznuizmu bengalskiego, kładącego szczególny nacisk na ścieżkę bhakti, tj. miłości. Opracowanie to jest świadectwem ogromnej aktualności tej \"Ewangelii hinduizmu\", jak często nazywana jest Bhagawadgita Jest też wyrazem głębokiej wiary w jej poruszające przesłanie.

- prof. dr hab. Joanna Sachse, autorka dwóch tłumaczeń Bhagawadgity na język polski (Bhagawadgita, czyli Pieśń Pana, 1988; Bhagawadgita. Pieśń Czcigodnego, 2019)

Od czasu swojej pierwszej \"migracji\" do języków europejskich pod koniec XVIII wieku Bhagawadgita jest \"mącicielką konwencjonalnego myślenia, budząc dążenie do osiągnięcia pełnego duchowego wglądu zarówno na poziomie jednostkowym, jak i cywilizacyjnym. Swami Tripurari kontynuuje ten trend. Zwraca przy tym uwagę na subtelności nauk Kryszny, ukazując, jak doskonale łączą one \"uczucie z filozofią\" w ożywczą dla duszy całość, która jest większa niż suma tych dwóch elementów.

- Kenneth Valpey, Ph.D., research fellow, Oxford Centre for Hindu Studies

Poszukującym uniwersalnych prawd, skrytych w dawnej mądrości Wschodu, przekaz zawarty w Bhagawadgicie powinno się polecić do niezwłocznej lektury, by mogli, tak jak tysiące przed nimi, delektować się strofami tego wciąż aktualnego dialogu. Kiedy ten klejnot Indii jest komentowany przez B.V. Tripurariego, wybitnego uczonego i filozofa, można spodziewać się dzieła najwyższej próby. Bhagawadgita. Jej filozofia i emocje zasługuje na to miano.

- dr Marek Miedziński, filozof, muzyk, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito

Bhagawadgita stanowi najbardziej zwięzły wyraz filozofii wieczystej w literaturze indyjskiej. Przemawiając bezpośrednio do naszej duszy, wskazuje przyczynę wszelkiego cierpienia - materialne przywiązanie. Jako remedium na tę powszechną bolączkę ludzkości proponuje ścieżki właściwego działania w życiu, mistycznego wglądu, oddania i ostatecznie bezwarunkowej miłości. Swami B.V. Tripurari omawia w swej książce filozofię Bhagawadgity językiem człowieka współczesnego, nie gubiąc przy tym jej tradycyjnego przesłania. Odkrywa jej ukrytą prawdę w duchu swojej duchowej sukcesji, którą jest gaudijawedanta. Komentarz Swamiego charakteryzuje właściwa tej szkole głębia duchowego wglądu ukazanego w postmodernistycznym świetle. Dzięki temu czytelnik może uzyskać o subiektywnym punkcie widzenia Śri Kryszny wypowiadającego Bhagawadgitę.

Spis treści

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

Wstęp

Rozdział 1

Wiszadajoga: Joga rozpaczy

Rozdział 2

Sankhjajoga: Joga analizy

Rozdział 3

Karmajoga: Joga czynu

Rozdział 4

Dżnianajoga: Joga wiedzy

Rozdział 5

Karmasannjasajoga: Joga wyrzeczenia się czynu

Rozdział 6

Dhjanajoga: Joga medytacji

Rozdział 7

Dżnianawidżnianajoga: Joga wiedzy i mądrości

Rozdział 8

Tarakabrahmajoga: Joga osiągania absolutu

Rozdział 9

Radżaguhjajoga: Joga ukrytego skarbu

Rozdział 10

Wibhutijoga: Joga boskiego majestatu

Rozdział 11

Wiśwarupadarsianajoga: Joga teofanii

Rozdział 12

Bhaktijoga: Joga oddania

Rozdział 13

Prakrytipuruszawiwekajoga: Joga rozważań nad materią i duchem

Rozdział 14

Gunatrajawibhagajoga: Joga rozróżniania trzech cech natury materialnej

Rozdział 15

Puruszottamajoga: Joga najwyższej osoby

Rozdział 16

Dajwasurasampadajoga: Joga rozróżniania natury pobożnej od niepobożnej

Rozdział 17

Śraddhatrajawibhagajoga: Joga rozróżniania trojakiej wiary

Rozdział 18

Mokszajoga: Joga wolności

Glosariusz