Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej - Stanisław Rudolf

Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej

Stanisław Rudolf

16,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-672-7
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 168
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,40 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Rosnącą popularność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej wiązać należy z szybkim rozwojem nauk o zarządzaniu. Narastająca konkurencja zmuszała pracodawców do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wśród których dostrzeżono niewykorzystany dotychczas olbrzymi potencjał intelektualny pracowników. Wykorzystywanie tego potencjału zaowocowało wzrostem pracowniczego zaangażowania w problemy przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości i kreatywności, identyfikowania się z interesami przedsiębiorstwa. Przyniosło to poprawę rezultatów ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Jedyną drogą, prowadzącą do tego celu jest partycypacja pracownicza, w tym przede wszystkim partycypacja bezpośrednia, nazywana również demokracją warsztatową. Oznacza ona bezpośredni udział zarówno indywidualnych pracowników jak i zespołów pracowniczych w podejmowaniu decyzji w ich miejscu pracy. Formy te spotkały się z poparciem pracowników, przynoszą bowiem zaspokajanie ich coraz wyższych potrzeb, takich jak: potrzeba zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, potrzeba wykorzystywania posiadanych kwalifikacji, potrzeba samorealizacji itp. Sprawiło to, że w wielu krajach zyskały one dużą popularność i ich zakres nadal rośnie.

Książka prezentuje różnorodność form takiej partycypacji, a także jej wpływ na rezultaty ekonomiczne przedsiębiorstwa. Zakres tych form w warunkach polskich, a także ich rezultaty zostały przedstawione na tle dziesięciu starych krajów Unii Europejskiej.

Spis treści

Wprowadzenie 5

Rozdział I. Geneza i istota partycypacji 9

1.1. Główne rodzaje partycypacji  10

1.1.1. Partycypacja pośrednia  11

1.1.2. Partycypacja bezpośrednia  20

1.1.3. Partycypacja finansowa  21

1.2. Rozwój partycypacji pracowniczej w Polsce w okresie transformacji  23

1.2.1. Uwarunkowania rozwoju partycypacji  23

1.2.2. Polskie doświadczenia z formami partycypacji pośredniej  25

1.2.3. Bezpośrednie formy partycypacji  37

1.2.4. Formy partycypacji finansowej  37

1.2.5. Konsekwencje niedostatecznego rozwoju pracowniczej partycypacji  38

Rozdział II. Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej 41

2.1. Istota partycypacji bezpośredniej  41

2.2. Wyrażanie opinii  44

2.3. Konsultacje  45

2.3.1. Konsultacje indywidualne  46

2.3.2. Konsultacje zespołowe  48

2.3.2.1. Zespoły tymczasowe  48

2.3.2.2. Zespoły stałe  50

2.4. Delegowanie uprawnień  54

2.4.1. Delegowanie uprawnień do indywidualnych pracowników  55

2.4.2. Delegowanie uprawnień do zespołów pracowniczych  59

2.4.2.1. Zalety pracy zespołowej  59

2.4.2.2. Charakterystyka zespołów autonomicznych  61

2.4.2.3. Rodzaje zespołów i systemy wynagrodzeń  62

2.5. Rezultaty ekonomiczne i społeczne bezpośrednich form partycypacji  63

Rozdział III. Partycypacja bezpośrednia w warunkach polskich w świetle badań empirycznych 66

3.1. Metoda badawcza  66

3.1.1. Narzędzie badawcze  66

3.1.2. Opis badanej próby  68

3.2. Charakterystyka organizacji będących przedmiotem badania  69

3.2.1. Sektor organizacji  69

3.2.2. Wielkość organizacji  74

3.2.3. Status własnościowy i prawny organizacji  77

3.2.4. Środowisko konkurencyjne  80

3.2.5. Siła robocza i jej zadania  83

3.3. Wymiary bezpośredniej partycypacji pracowniczej  91

3.3.1. Występowanie partycypacji bezpośredniej  91

3.3.2. Dystrybucja  95

3.3.3. Zakres przedmiotowy  97

3.3.4. Najważniejsza forma partycypacji bezpośredniej  100

3.3.5. Przekrój sektorowy  102

3.3.6. Znaczenie kwalifikacji i szkoleń  105

3.4. Motywy wprowadzania partycypacji bezpośredniej  108

3.5. Efekty partycypacji bezpośredniej  111

3.6. Podsumowanie  115

Rozdział IV. Przykłady funkcjonowania form partycypacji bezpośredniej w przedsiębiorstwach – studia przypadków 120

4.1. Program Pomysłów Pracowniczych w firmie Apator S.A.  120

4.2. Program Top Idea w firmie BSH  124

4.3. Wewnętrzny Kodeks Pracowników w firmie Budlex  126

4.4. System KAIZEN w spółkach Grupy Paradyż  128

4.5. Business Improvement Competition w firmie Philips 131

4.6. Metoda KAIZEN w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bełchatowie  134

 

Bibliografia  137

 

 

Załącznik 1  146

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »