Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu - Helena Marek

Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu

Helena Marek

32,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-61304-95-1
Data wydania 1 luty 2014
Język: Polski
Liczba stron: 181
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
32,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W pracy podjęta została próba zbadania, na ile System Ochrony Rurociągów Transportowych Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego na terenie naszego kraju jest wystarczająco rozwinięty, aby spełniać swoją rolę jako istotny element infrastruktury krytycznej.

Motywem poznawczym była chęć usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat stanu bezpieczeństwa sieci przesyłowych surowców energetycznych na obszarze naszego państwa, a także innych krajów europejskich, w warunkach dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, związanych zarówno z istniejącymi zagrożeniami, jak i rozwojem sektora energetycznego Polski oraz Wspólnoty Europejskiej.

Praktycznym uzasadnieniem podjętego tematu jest natomiast potrzeba ochrony sieci przesyłowych ropy i gazu, stanowiących element strategiczny sektora energetycznego na szczeblu krajowym
oraz unijnym.

Spis treści

W miejsce wstępu i wprowadzenia
ROZDZIAŁ 1. Zjawiska powodujące uszkodzenia rurociągów ropy naftowej i gazu ziemnego

1.1. Źródła zagrożeń rurociągów przesyłowych w Polsce
1.2. Przyczyny uszkodzeń rurociągów transportowych w Europie
1.2.1 Występowanie uszkodzeń rurociągów ropy naftowej w Europie na przestrzeni
lat 1971-2010

1.2.2. Występowanie uszkodzeń rurociągów gazu ziemnego w Europie na przestrzeni
lat 1970-2010

1.3. Występowanie uszkodzeń rurociągów transportowych ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
1.3.1. Analiza uszkodzeń ropociągów
1.3.2. Analiza uszkodzeń gazociągów
1.4. Wnioski 
ROZDZIAŁ 2. Skutki uszkodzeń rurociągów ropy naftowej i gazu ziemnego
2.1. Ogólna charakterystyka skutków uszkodzeń rurociągów przesyłowych
2.2. Charakterystyka skutków uszkodzeń rurociągów ropy naftowej 
2.2.1. Skutki uszkodzeń ropociągów w Europie
2.2.2. Skutki uszkodzeń ropociągów w Polsce
2.3. Charakterystyka skutków uszkodzeń rurociągów gazu ziemnego 
2.3.1. Skutki uszkodzeń gazociągów w Europie
2.3.2. Skutki uszkodzeń gazociągów w Polsce
2.4. Wnioski 
ROZDZIAŁ 3. Przemiany sektora energetycznego
Polski a bezpieczeństwo sieci przesyłowych ropy naftowej i gazu ziemnego 
3.1. Rozwój systemu przesyłowego gazu ziemnego i ropy naftowej jako cel polityki energetycznej Unii Europejskiej
3.1.1. Zmiany formalno-prawne w sektorze energetycznym regulujące funkcjonowanie rynku gazowego wewnątrz UE
3.1.2. Rozbudowa europejskich sieci przesyłowych gazu ziemnego
3.1.3. Rozbudowa europejskich sieci przesyłowych ropy naftowej
3.2. Rozwój sieci przesyłowej gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze Polski
3.2.1. Przemiany formalne i strukturalne sektora gazowego w Polsce
3.2.2. Rozbudowa sektora naftowego w Polsce
3.3. Wnioski 
ROZDZIAŁ 4. Prawne i proceduralne unormowania Polski i Unii Europejskiej w zakresie ochrony rurociągów przesyłowych ropy i gazu
4.1. Definicje infrastruktury krytycznej
4.2. Ustalenia dotyczące ochrony systemu przesyłowego ropy naftowej i gazu ziemnego jako elementu europejskiej infrastruktury krytycznej
4.2.1. Działania UE w tworzeniu ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej
4.2.2. Ramy regulacyjne Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
4.2.3. Plan działania na rzecz Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
4.2.4. Dyrektywa Rady 2008/114/WE jako element systemu ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej
4.3. Formalno-prawne i proceduralne uregulowania Polski w zakresie ochrony rurociągów przesyłowych ropy naftowej i gazu ziemnego 
4.3.1. Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym jako podstawa systemu ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce
4.3.2. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Polski na tle uregulowań Unijnych
4.3.3. Plan ochrony infrastruktury krytycznej
4.4. Wnioski

ROZDZIAŁ 5. Diagnoza zmian formalno-prawnych usprawniających system ochrony przed uszkodzeniami rurociągów transportowych
5.1. Ocena sprawności Systemu Ochrony Rurociągów Transportowych Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego na terenie Polski 
5.2. Propozycje przekształceń w uregulowaniach prawnych i proceduralnych w aspekcie zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń rurociągów ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce 
5.2.1. Gromadzenie wiedzy na temat uszkodzeń rurociągów
5.2.2. Ujednolicenie prawnych ustaleń i procedur dotyczących uszkodzeń rurociągów, spełniających kryteria poważnej awarii
5.2.3. Zastosowanie środków profilaktycznych dla ochrony sieci przesyłowych w obliczu działań czynników zewnętrznych
5.2.4. Ustalenie zasad współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe w kontekście ochrony rurociągów transportowych ropy i gazu
W miejsce zakończenia
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »