Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka - Agnieszka Bryc

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka

Agnieszka Bryc

46,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-344-1
Data wydania czerwiec 2011
Język: Polski
Liczba stron: 419
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
46,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka odnosi się do wybranych problemów bezpieczeństwa na obszarze byłego ZSRR, dotyczących Rosji, Ukrainy, Białorusi, państw południowokaukaskich i środkowoazjatyckich oraz relacji tych państw z organizacjami bezpieczeństwa euroatlantyckiego, czyli NATO i Unią Europejską. Jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora Kazimierza Malaka. Zainteresowania badawcze Profesor wiązał z obszarem WNP, jego bezpieczeństwem i polityką państw poradzieckich.

Spis treści

In memoriam Prof. UJK dr. hab. Kazimierza Malaka (1944–2010)

Najważniejsze publikacje Prof. dr. hab. Kazimierza Malaka

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego w publikacjach Prof. dr. hab. Kazimierza Malaka

Wpływ doświadczeń historycznych na stosunki polsko-ukraińskie
Zbigniew Antoszewski
Geopolityczny wybór państw Europy Wschodniej
Walenty Baluk
Siła motywacyjna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Stanisław Bieleń
Europejskie aspiracje Ukrainy
Henryk Binkowski
Polsko-ukraińska droga do demokracji po roku 1990
Kazimierz Borkowski
Bezpieczeństwo w poradzieckim ładzie międzynarodowym
Agnieszka Bryc
Państwa bałtyckie w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Halina Bukowiecka
Realizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej na obszarze poradzieckim
Andrzej Ciupiński
Rosyjska obrona przeciwrakietowa
Marek Czajkowski
Ocena prawdopodobieństwa wyprzedzającego uderzenia ZSRR na III Rzeszę w świetle badań historycznych XXI w.
Czesław Grzelak
Koncepcja zintegrowanego zarządzania granicami a Partnerstwo Wschodnie UE
Marta Jaroszewicz
Polsko-ukraińskie kontakty emigracyjne w okresie powojennym
Andrzej Kobus
Polityka Republiki Łotewskiej wobec mniejszości rosyjskiej
Andrzej Kosewski
Współpraca wojskowa Polski i Ukrainy w latach 1991–2001
Tadeusz Krząstek
Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym
Agnieszka Legucka
Polityka wschodnia Unii Europejskiej (1993–2011)
Kazimierz Łastawski
Militarne aspekty bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Zygmunt Matuszak
Bezpieczeństwo energetyczne na obszarze poradzieckim
Dorota Niedziółka
Perspektywy współpracy Rosja – NATO
Maciej Raś
Rola obwodu kaliningradzkiego w bałtyckiej przestrzeni bezpieczeństwa. Mity wokół obwodu kaliningradzkiego
Janusz Solak
Nowy wymiar dialogu energetycznego UE – Rosja z perspektywy priorytetów polskiej Prezydencji
Cezary Tomasz Szyjko
Uwagi na temat bezpieczeństwa energetycznego w relacjach Unii Europejskiej z państwami obszaru poradzieckiego
Zenon Ślusarczyk
Polska kreatorem „wymiaru wschodniego” Unii Europejskiej
Józef Tymanowski
„Miękka potęga jest w modzie”. Analiza wymiarów tożsamości konkurencyjnej Rosji
Renata Włoch
Problem defi cytu wody w Azji Centralnej
Agata Włodkowska-Bagan
Records management w Rosji
Małgorzata Wnuk
Wokół nowej tożsamości Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
Jerzy Zalewski
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »