Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna - Iwona Dorota Czechowska

Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna

Iwona Dorota Czechowska

21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-384-4
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 201
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Bezpieczeństwo i stabilność finansową na poziomie makro- i mikroekonomicznym tworzy wiele wzajemnie powiązanych komponentów, na które oddziałują liczne czynniki. Holistyczne podejście do bezpieczeństwa finansowego zaprezentowane w książce należy uznać za oryginalne. W opinii autorów bezpieczeństwo finansowe państwa jest tworzone przez instytucje nadzorcze i sieć bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i bezpieczeństwo konsumenta na rynku usług finansowych. Po globalnym kryzysie finansowym, który obnażył wiele słabości współczesnego świata finansów i nadzoru nad nim ze strony państwa, nastąpiła zmiana paradygmatu regulacyjno-nadzorczego w zakresie ochrony konsumenta usług finansowych. Obecnie na polskim rynku wydawniczym nie ma publikacji, która obejmowałaby tak szeroki zakres zagadnień, jaki zaproponowali autorzy w tej monografii. Na uwagę zasługuje również aktualność prezentowanych treści w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej w kontekście pandemii COVID-19 oraz zachwiania podwalin systemów finansowych i gospodarek narodowych.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego, prof. UEP

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Kształtowanie bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego poprzez politykę pieniężną i fiskalną 13

1.1. Wstęp 13

1.2. Polityka pieniężna i polityka fiskalna a stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego 17

1.3. Stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego – wybrane mierniki gospodarcze 28

1.4. Przykłady działań antykryzysowych wpływających na stabilność systemu finansowego w ramach polityki pieniężnej i fiskalnej 45

1.5. Podsumowanie 64

Rozdział 2. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce a wybrane instrumenty ordynacji podatkowej 67

2.1. Wstęp 67

2.2. Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz podatnika 68

2.3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 71

2.4. Interpretacje prawa podatkowego

2.4.1. Indywidualne interpretacje podatkowe 80

2.4.2. Ogólne interpretacje podatkowe 80

2.4.3. Utrwalona praktyka 86

2.5. Blokada rachunku bankowego w ramach STIR 89

2.6. Wykorzystanie regulacji dotyczących szacowania podstawy opodatkowania do kwestionowania kosztów podatkowych 91

2.7. Podsumowanie 106

Rozdział 3. Bezpieczeństwo jako wyzwanie systemu ochrony konsumenta na rynku finansowym 109

3.1. Wstęp 109

3.2. Bezpieczeństwo finansowe – aspekt definicyjny 110

3.3. Regulacje ochrony konsumenta na rynku finansowym, w tym bankowym 119

3.4. Nowy paradygmat regulacyjny i zasady systemu ochrony konsumenta na rynkach finansowych 124

3.5. Zagrożenia, kaskada problemów i ich rozwiązania 132

3.6. Ignorancja finansowa po stronie konsumentów 149

3.7. Podsumowanie 159

Zakończenie 163

Bibliografia 173

Spis schematów i wykresów 197

Spis tabel 199

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »