Bezpieczeństwo i edukacja - Opracowanie zbiorowe

Bezpieczeństwo i edukacja

Opracowanie zbiorowe

42,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-65096-91-3
Data wydania 11 marca 2019
Język: Polski
Liczba stron: 317
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
42,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W części pierwszej pt. Wyzwania i zagrożenia migracyjne znalazły się artykuły
takich autorów jak Sylwia Sławińska, Karina Zawieja-Żurowska, Krzysztof Bojarski
i Aleksandra Skrabacz, którzy dokonali analizy wyzwań i zagrożeń migracyjnych
w różnych aspektach ich występowania. Poruszona została problematyka dotycząca
skutków społecznych i ekonomicznych migracji, ich wpływu na bezpieczeństwo
w wymiarze europejskim, narodowym i regionalnym oraz działań podejmowanych
przez organizacje pozarządowe w kontekście zagrożeń migracyjnych.

Część druga pt. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa zawiera rozważania
przygotowane przez takich badaczy tych zagadnień jak Jolanta Malina, Małgorzata
Dubis, Natalia Gołąb, Piotr Budzyń, Małgorzata Krawczyk, Karina Górska-Rożej,
Lech Hyb, Stanisław Wieteska, Jurij Kłapkiv, czy Tomasz Zaborek. Autorzy ci,
reprezentujący różne ośrodki akademickie w Polsce podjęli próbę identyfikacji
i opisu tych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa, które w istoty sposób wpływają na
życie mniejszych i większych społeczności.

W części trzeciej, pt. Wyzwania i zagrożenia edukacyjne grono ekspertów
z zakresu edukacji przedstawia wyniki swoich badań nad problematyką nauczania
i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych perspektyw badawczych.
W gronie autorów znaleźli się Anna Adamik, Sara Filipiak, Beata Łubianka, Piotr
Jermakowicz, Jadwiga Oleksy, Jolanta Wilsz, Róża Pawłowska, Natalia Maria
Ruman, Elżbieta Jundziłł, Aleksandra Wieteska, Ewa Gwozdecka-Wolniaszek,
Barbara Grzyb i Gabriela Kowalska.

Autorzy artykułów, zdając sobie sprawę z dynamiki procesów społecznych
zachodzących we współczesnym świecie oraz zmian w bliższym i dalszym

środowisku bezpieczeństwa, pragną pobudzić do refleksji nad problematyką
zawartą w niniejszym wydawnictwie oraz zachęcić do dalszych badań w obszarze
bezpieczeństwa i jego wielowymiarowych płaszczyznach.

Spis treści

Wstęp................................................................................................................... 7
CZĘŚĆ I: WYZWANIA I ZAGROŻENIA MIGRACYJNE .................................................... 9
Migracje - pojęcie, typologia, uwarunkowania oraz implikacje dla Polski
(Aleksandra SKRABACZ) ........................................................................................ 11
Społeczne i ekonomiczne skutki migracji – wybrane aspekty
(Karina ZAWIEJA-ŻUROWSKA)................................................................................ 23
CZĘŚĆ II: WYZWANIA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA........................................... 31
Organizacje pozarządowe elementem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
w kontekście zagrożeń migracyjnych
(Krzysztof BOJARSKI)............................................................................................ 33
Młodzież wobec patriotyzmu – postawy pro czy anty patriotyczne
(Jolanta MALINA) ................................................................................................. 43
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach jako element edukacji dla bezpieczeństwa
w szkole
(Małgorzata DUBIS)............................................................................................... 53
Záujem mládeže o službu v Ozbrojených Silách Slovenskej Republiky
(Mária MARTINSKÁ)............................................................................................... 69
Udział sił zbrojnych RP w zwalczaniu sytuacji kryzysowych i katastrof ze szczególnym
uwzględnieniem powodzi
(Natalia GOŁĄB, Piotr BUDZYŃ)............................................................................... 83
Analiza ilości wybranych przestępstw kryminalnych w województwie wielkopolskim
w latach 2007-2017
(Małgorzata KRAWCZYK)........................................................................................ 91
Struktura kompetencji przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako
element wpływający na budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach
lokalnych
(Karina GÓRSKA-ROŻEJ)...................................................................................... 103
Organy administracji państwa a ochrona infrastruktury krytycznej
(Nina STĘPNICKA) .............................................................................................. 125
Bezpieczeństwo imprez sportowych jako wyzwanie dla bezpieczeństwa
wewnętrznego
(Lech HYB)......................................................................................................... 135
Wypadki komunikacyjne na drogach z udziałem obcokrajowców w Polsce w latach
2013-2017
(Stanisław WIETESKA, Jurij KŁAPKIV)..…….….…….…………….…………............................... 149
Ochrona przeciwpowodziowa w Unii Europejskiej
(Natalia GOŁĄB)…………………...…….…………………………..……….…..................................…... 159
Zasada neutralności a bezpieczeństwo źródeł finansowania podatku od towarów
i usług
(Tomasz ZABOREK)..……..……….……...……..……..………………………….................................. 167
Proces selekcji do elitarnego oddziału specjalnego „Witiaź” Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej
(Natasza DURAJ)..…….…..……….……...……..……..…………………………................................... 181
CZĘŚĆ III: WYZWANIA I ZAGROŻENIA EDUKACYJNE ……………………............................. 189
Nieustanna edukacja zdrowotna – korzyści oraz zagrożenia
(Anna ADAMIK)..………………….………………………………..………………...................................... 191
Sukces czy niepowodzenie? Psychologiczna analiza poczucia kontroli wśród
ostatniego rocznika gimnazjalistów – badania podłużne
(Sara FILIPIAK, Beata ŁUBIANKA)...…….…………………………………….................................. 199
Rozumienie pracy przez generację "Z" w świetle badań pilotażowych
(Piotr JERMAKOWICZ)…………………………………………..…………..……..................................... 215
Realizacja „programu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach
zawodowych” jako innowacyjna forma optymalizacji przygotowania zawodowego
studentów kierunku pedagogika
(Jadwiga OLEKSY)..…….….………….…………..………………………………..................................... 223
Cybernetyka, geopolityka – dziedziny „zakazane”, ale bezwzględnie wskazane dla
elit
(Jolanta WILSZ)..………………….……………..…………………………………..................................... 237
Praca świetlicy socjoterapeutycznej jako element innowacyjnego działania
w edukacji całożyciowej
(Róża PAWŁOWSKA)..….….……...………………….…………………………..................................... 259
„Lifelong learning” na rzecz zrównoważonego rozwoju
(Natalia Maria RUMAN)..….….……...…………….……………………….……................................... 269
Coaching – orędzie w walce z brakiem poczucia własnej wartości i pewności siebie
w procesie lifelong learning
(Elżbieta JUNDZIŁŁ)..…...….……...….………………………………………….................................... 277
Moda na fitness - wyzwanie dla współczesnej edukacji zdrowotnej
(Aleksandra WIETESKA, Ewa GWOZDECKA-WOLNIASZEK)..….…..…….......................... 285
Współczesne wymiary wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych
(Barbara GRZYB, Gabriela KOWALSKA)..….…..….……………………...….............................. 293
Nauczyciel jako VIP w cyfrowej szkole
(Natalia Maria RUMAN)...….…..…………...…………………………………….…............................... 305
Noty o Autorach ................................................................................................. 313

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »