Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku) - Praca Zbiorowa

Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)

Praca Zbiorowa

18,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-3232-1
Data wydania 2017
Język: Polski
Liczba stron: 426
Rozmiar pliku: 20,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
18,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komiks i kryminał, zbuntowana awangarda, melancholijne „mgły Północy”, realizm fantastyczny, wyparta historia z bohaterskim Dylem Sowizdrzałem w tle, flamandzkie malarstwo czy wreszcie artystyczna francuszczyzna belgijskich twórców, ochrzczona w końcu XIX wieku mianem „małpiego wykwitu” – oto Belgia i jej różnorakie wcielenia, ukazujące kulturową niejednorodność, złożoność i bogactwo. Trzy języki, trzy wspólnoty i jedna, dwujęzyczna Bruksela w samym sercu zjednoczonej Europy.
Niniejsza publikacja ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi specyfikę francuskojęzycznej Belgii, poszukującej swojego oblicza nieprzerwanie od ukonstytuowania się belgijskiej państwowości, czyli od początków XIX wieku. Mowa tu będzie o literaturze, która stała się dla Belgów ważnym narzędziem definiowania tożsamości, żywo reagującym na wszelkie przemiany zachodzące w historii, zarówno politycznej, jak i społecznej. Nieobojętna jest jej ani dekolonizacja, ani emancypacja kobiet, ani los współczesnych uchodźców, ani dziewiętnastowiecznych emigrantów. Żywi się chwalebną przeszłością walecznej Flandrii i traumatycznymi wydarzeniami dwudziestowiecznych wojen. Pisana jest piórem i pędzlem, zapatrzona w niepokojące wizje Breughla czy Boscha, zafascynowana maskami Ensora i nadrealistycznymi refleksjami Magritte’a. Odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy i jacy jesteśmy, szuka w światach równoległych Raya lub dystopijnej rzeczywistości Sternberga czy Quiriny’ego. Nurtuje ją wreszcie – choć może przede wszystkim – brak języka, który należałby wyłącznie do niej. A ponieważ język belgijski nie istnieje, trzeba go wymyślić.
Książka Belgiem być to więcej niż historia literatury belgijskiej. To podróż w poszukiwaniu tożsamości, prowadząca nas krętą ścieżką między przeszłością i pulsującą teraźniejszością, między Flandrią, Brukselą, Walonią i Paryżem, między snem i jawą, tekstem i obrazem.

Spis treści

Słowo wstępne
Przedmowa : Marc Quaghebeur
I. Joanna Teklik : Historia Belgii i jej (nie)obecność w literaturze
Podwaliny i powstanie młodego państwa
Meandry niepodległości: młody frankofoński kraj z flamandzką przeszłością w tle
Nie historia, lecz legenda: przypadek De Costera
Czasy leopoldyńskie i ekspansja terytorialna. Kongo
Kongo w literaturze: kontrowersje z historią w tle
Kres myśli narodowej: pierwszy konflikt światowy
,,Mała heroiczna Belgia”. I wojna światowa w literaturze
Okres międzywojenny i polityzacja życia literackiego
Wojna i okupacja. ,,Kwestia królewska”
Literackie echa wojny
Kurs na Belgitude: stopniowy powrót (do) historii
Koniec déshistoire?
Ciągłe poszukiwanie: belgijski model państwa federalnego
Współczesna Belgia
II. Renata Bizek-Tatara : Między Flandrią, Walonią, Brukselą i Francją. Wielokulturowość a literatura Belgów
Gloryfikacja flamandzkości i poszukiwanie inności
Koncepcja dwoistej duszy belgijskiej
Stworzenie mitu nordyckiego
Recepcja Belgów we Francji i relacje francusko-belgijskie
Upadek mitu nordyckiego i emancypacja Flandrii
Jesteśmy Francuzami, czyli porzucenie belgijskości
Manifest Grupy Poniedziałkowej i wielka emigracja
W okowach neoklasycyzmu
Na przekór tendencjom, czyli poniedziałkowa schizofrenia
Trudny powrót do belgijskości
Ruch Belgitude
Emancypacja Walonii
Od kłopotliwej Belgitude do pogodnej belgité
Rehabilitacja belgijskości
Ku niefrasobliwej wielokulturowości i tożsamości à la carte
III. Judyta Zbierska-Mościcka : Literatura, społeczeństwo, tożsamość. Między wspólnotą a jednostką
Odśrodkowo, czyli narodziny literatury
Dośrodkowo, czyli między pokoleniem leopoldyńskim a pokoleniem Belgitude
Dialektycznie, czyli po Belgitude
Wielorako
W krajach flamandzkich i gdzie indziej…
Marie Gevers i Suzanne Lilar, między poprawnością i flamandzkością
Jacqueline Harpman i inni, między neoklasycyzmem a współczesnymi dylematami tożsamościowymi
Ludzie-zjawy według Jeana-Philippe’a Toussainta i zagubione dusze Caroline Lamarche
Diagnoza społeczna: Nicole Malinconi i Thomas Gunzig
Zamiast konkluzji: Serge’a Delaive’a podróż do siebie samego
IV. Judyta Zbierska-Mościcka : Piórkiem i pędzlem, czyli związki literatury i malarstwa
Ut pictura poesis po belgijsku
Sztuka szuka tożsamości. Camille Lemonnier na tropie języka belgijskiego
Hellens, Poupeye, Ghelderode
Wizualne narracje. Hergé, Didier Comès i spółka
Słowa-obrazy, kaligrafie, logogramy i… muszle. Magritte, Michaux, Dotremont i
Broodthaers
Belgiem być: Belgitude a malarstwo. Dominique Rolin i jej ,,Szalona Gocha”
V. Renata Bizek-Tatara : Nieznane oblicza znanego. O literaturach niemimetycznych Belgii
U źródeł: odpowiedni grunt
Początek: dwudziestolecie międzywojenne
Realizm fantastyczny Franza Hellensa
Fantastyka grozy Jeana Raya
Złote lata literatury niemimetycznej (1940-1990)
Różnorodne oblicza fantastyki
Mroczne opowieści Michela de Ghelderode’a
Fantastyka spod znaku zagrożenia Thomasa Owena
Marcel Thiry, między fantastyką a science fiction
Niezwykła podszewka codzienności Jeana Muno
Gérard Prévot i mgły Północy
Poetyckie oblicza rzeczywistości niesamowitej: realizm magiczny
Rzeczywistość odrealniona Guy Vaesa
Raj utracony Paula Willemsa
Współczesne oblicza literatury niemimetycznej
Postmodernistyczne hybrydy Alaina Dartevelle’a
Melancholijny wampir Christophera Gérarda
Świat na wspak Bernarda Quiriny’ego
VI   Marc Quaghebeur : Język, historia, literatura. Belgijskie pas de deux
Belgijska odmienność a domniemana uniwersalność języka francuskiego
Narodowe imaginarium wobec dylematu: Paryż czy emancypacja?
Trzy postawy wobec norm francuskich
Różnica trwała, ale trudna do utrzymania
Umocnienie pozycji i autonomizacja literatury
Model francuski a różnorodność
Pierwsza powieść frankofońska
Belgia widziana przez pryzmat literackiej i malarskiej Flandrii
Modernizm czyli wolność wobec francuskiej normy
Gdy wolność i tożsamość idą w parze
Zmiana paradygmatu po I wojnie światowej
Dwudziestolecie międzywojenne: słowotwórcze deliria
Przewartościowanie języka: kreatywne odchylenia
Niekończące się przesunięcia semantyczne
Powojenna dwuznaczność
Uroki i zuchwalstwa wielojęzyczności
W sidłach nierasowości
Neoklasyczna odwilż
Niewygodne słowo belgitude
Ku akceptacji inności
Słowa, ludzie, społeczeństwo. Pisarstwo kobiece
Rozregulowanie to nie wada
Zbawcza ironia
Aneks Joanna Teklik : Wokół belgijskiej tożsamości, czyli Belgowie sami o sobie, o swoim języku
i literaturze
Tablice chronologiczne
Indeks nazwisk
Bibliografia
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »